בנק ירושלים ממשיך למכור נתחים מתיק המשכנתאות - והפעם לכלל ביטוח, שהפכה לחברה ללא בעל שליטה

זוהי העסקה הרביעית בתוך כשנתיים למכירת נתחים מתיק המשכנתאות של בנק ירושלים • עסקאות קודמות הניבו לבנק רווח של 31 מיליון שקל, ועסקה זו צפויה להניב לו רווח של 26 מיליון שקל

גיל טופז / צילום: סיון פרג'
גיל טופז / צילום: סיון פרג'

בנק ירושלים , שבניהולו של גיל טופז, ממשיך למכור נתחים מתיק המשכנתאות שלו כדי לשחרר הון לביצוע עסקים חדשים, ומוכר לכלל ביטוח  80% מתיק משכנתאות בהיקף כולל של כ-325 מיליון שקל.

הבנק, שהעמיד את ההלוואות, ימשיך לנהל ולתפעל את התיק ויחזיק ב-20% הנותרים בתיק. בנק ירושלים, שנסחר בבורסת תל אביב לפי שווי חברה של 583 מיליון שקל ונשלט על ידי משפחת שובל, צפוי להיוותר בקרוב כבנק העצמאי הקטן היחיד בשוק המקומי (לאחר השלמת מכירתם של בנק אגוד ובנק מוניציפל).

בבנק ירושלים מדווחים כי הרווח הצפוי מהעסקה נאמד ב-26 מיליון שקל לאחר מס, והוא יירשם ברבעון הרביעי השנה. מבחינת הבנק מדובר בתוספת ניכרת לרווח שהוא רושם בדרך כלל, ושהסתכם בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 בכ-50 מיליון שקל.

בעלי המניות בכלל ביטוח
 בעלי המניות בכלל ביטוח

מדובר בעסקה רביעית מסוג זה שמבצע בנק ירושלים בשנתיים האחרונות: באפריל השנה עשה הבנק עסקה דומה, בתיק משכנתאות בהיקף כולל של כ-342 מיליון שקל. קודם לכן, בנובמבר 2018, מכר הבנק תיק משכנתאות ב-180 מיליון שקל למיטב דש, כשבפברואר 2018 מכר לכלל ביטוח 50% מתיק משכנתאות בהיקף של 600 מיליון שקל. שלוש העסקאות הקודמות הניבו לבנק רווח לפני מס בהיקף מצטבר של כ-31 מיליון שקל.

מדוחות בנק ירושלים לרבעון השלישי של 2019 עולה כי היתרה הכוללת של תיק ההלוואות לדיור של בנק ירושלים עמדה בסוף הרבעון על 7.83 מיליארד שקל - סכום המהווה 2.1% מתיק המשכנתאות הבנקאי (ו-2% מסך תיק המשכנתאות של הבנקים בשקלול הגופים המוסדיים).

עוד מפורט בדוחות הבנק האחרונים כי "בתיק ההלוואות לדיור קיימים שני סוגי הלוואות: הלוואות מכספי בנק והלוואות מכספי ממשלה ובאחריותה לזכאי משרד הבינוי והשיכון, שיתרתן ליום 30 בספטמבר 2019 עומדת על סך של כ-565 מיליון שקל". לקוחות הבנק בתחום ההלוואות לדיור נמנים עם אוכלוסיות מהעשירון האמצעי ומעלה, ויותר מ-50% מהאשראי ניתן לנכסים באזור גוש דן וירושלים רבתי.

בבנק מסבירים כי "מכירת תיק האשראי לדיור מאפשרת להמשיך וליישם את האסטרטגיה להרחבת פעילות הבנק בשוק המשכנתאות, ולענות על הביקושים הגבוהים למוצרי משכנתא, ובפרט בתחום העסקאות המורכבות, שהדרישה אליהן הולכת וגוברת".

מהצד השני ניצבת כלל ביטוח, שכמו שאר הגופים המוסדיים הגדולים, נדרשת למצוא אפיקי השקעה מעניינים בריביות שאינן אפסיות, וזאת כשהריביות בארץ ובשווקים מובילים בעולם לא מספקות תשואות ראויות ברמות סיכון נמוכות. כלל ביטוח מנהלת נכסים בהיקף כולל של כ-212 מיליארד שקל, ואת השקעותיה מנהל יוסי דורי.

כמו בבנקים: אין שליטה בכלל ביטוח

בתוך כך, ענף הביטוח מצטרף לענף הבנקאות ומייצר, לראשונה, קבוצת ביטוח ללא גרעין שליטה, וזאת בדומה למצב הקיים בבנק לאומי, בבנק הפועלים ובבנק דיסקונט. המהלך האמור קרה בתום הליך רב שנים, שבמסגרתו בעלת השליטה הקודמת בקבוצת הביטוח - קבוצת אי.די.בי של אדוארדו אלשטיין - מכרה את החזקותיה בכלל ביטוח במנות קבועות. 

למעשה, כלל ביטוח מתנהלת ללא גרעין שליטה אפקטיבי כבר מאז אוגוסט 2013, אז איבדה אי.די.בי את השליטה דה-פקטו, בעקבות קריסתה הפיננסית בתקופת בעל השליטה הקודם, נוחי דנקנר. או אז הוציא הפיקוח על הביטוח את סמכויות וזכויות השליטה בכלל ביטוח מידי אי.די.בי, והעבירן לידי נאמן מטעמו, משה טרי.

לאורך השנים רוב מניות כלל ביטוח שהיו שייכות לאי.די.בי - נמכרו. במסגרת זו הצטרפו לחברה כמה בעלי מניות בולטים, ובראשם מורי ארקין (שמחזיק בכ-8% ממניות כלל ביטוח), אייל לפידות ויקיר גבאי, שרכשו כ-5% כל אחד, ובאחרונה גם אלפרד אקירוב, שאסף כמות דומה של מניות דרך אלרוב שבשליטתו. נכון להיום מחזיקה אי.די.בי ב-11.8% ממניות כלל ביטוח, ועד לתחילת מאי 2020 היא נדרשת לרדת להחזקה של 4.99% בלבד.

עתה מבהיר הרגולטור האחראי על ענף הביטוח - הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת - כי "נכון למועד זה אין גורם המחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה בחברה באופן המקים חובה לקבל היתר שליטה בחברה" - דבר שיוביל לשינוי התנהלותה של כלל ביטוח, בדגש על הליך בחירת דירקטורים. למהלך יש השפעה על התנהלותה של כלל ביטוח מזווית חוק הריכוזיות, כאשר היא תחדל להיות "חברת שכבה שנייה" - דבר שישחרר את חברת גיוסי ההון של קבוצת הביטוח, כללביט מימון, ממעמד בעייתי של "חברת שכבה אחרת (שלישית), כהגדרת מונחים אלה בחוק הריכוזיות". 

צרו איתנו קשר *5988