מחזיקי האג"ח של איי.די.או החליטו להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי

יצביעו על הצעה למנות כונס נכסים למניות החברה הבת ADOP, המשועבדות לטובתם בשווי של כ-1.06 מיליארד שקל • ההחלטה באה לאחר שאדלר, בעלת איי.די.או גרופ, החליטו ש-ADOP תגיש הצעת רכש מלאה לאדלר עצמה

נכס של איי.די.או ברלין / צילום: מצגת החברה
נכס של איי.די.או ברלין / צילום: מצגת החברה

מחזיקי איגרות החוב של חברת איי.די.או גרופ החליטו ביום חמישי האחרון ברוב מכריע להעמיד את איגרות החוב של החברה לפירעון מיידי, ולדחות את הצעת הפשרה שהגישה להם ההנהלה. בעקבות תוצאות ההצבעה יפרסם כעת נאמן שתי סדרות האג"ח של איי.די.או גרופ (סדרות ז' ו-ח') כתב הצבעה נוסף ובו הצעת החלטה בדבר מימוש הבטוחות שהעמידה החברה לטובת מחזיקי האג"ח.

בטוחות אלו כוללות בעיקר כשני שלישים ממניות החברה הבת, איי.די.או פרופרטיס (ADOP), שמוחזקות בידי איי.די.או גרופ ומשועבדות לטובת מחזיקי האג"ח של החברה. כיום מחזיקה איי.די.או גרופ בכ-33.25% ממניות ADOP בשווי שוק נוכחי של 426 מיליון אירו (1.6 מיליארד שקל), כך שלטובת מחזיקי האג"ח משועבדות כ-22% ממניות ADOP בשווי של כ-1.06 מיליארד שקל.

איי.די.או גרופ היא חברת החזקות שמחזיקה כאמור במניות ADOP, שהיא חברת נדל"ן הפועלת בתחום הדיור להשכרה בברלין, בירת גרמניה. בנוסף להחזקה במניות ADOP, מחזיקה איי.די.או גרופ גם בסכומי מזומן גבוהים בהיקף של 90 מיליון אירו ו-168 מיליון שקל (סה"כ כ-506 מיליון שקל).

בתוך כך דיווחה היום איי.די.או גרופ, כי התקשרה בהסכם למכירת זכויות מיעוט (6%-5.1%) בחברות נכס, שיתרת הזכויות בהן מוחזקת בידי ADOP. המכירה תתבצע לצד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה, בתמורה לסכום של כ-43 מיליון אירו, המשקף את השווי ההוגן של האופציה למכירת אותן זכויות בעתיד ל-ADOP.

לאיי.די.או גרופ חוב של כ-1.164 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משתי הסדרות במונחי ערך התחייבותי נוכחי (פארי), או כ-1.268 מיליון שקל אם כוללים גם את הריבית שעתידה החברה לשלם עד תום חיי האג"ח שלה ב-2025. אם יכריעו מחזיקי האג"ח לטובת מימוש הבטוחות כלפיהם, יפנה נאמן שתי סדרות האג"ח לביהמ"ש בבקשה למנות כונס למניות המשועבדות לטובת המחזיקים.

בהצבעה שהתקיימה ביום חמישי עמדו להצבעה שתי הצעות החלטה. ההצעה הראשונה קראה למחזיקי האג"ח להורות לנאמן ולבאי כוחו לנהל משא ומתן עם הנהלת איי.די.או גרופ לגיבוש הצעה מפורטת ומחייבת על בסיס ההצעה המעודכנת של החברה למחזיקי האג"ח, שפורסמה יום קודם לכן.

ההצעה כללה התחייבות של ADOP להעמיד ערבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום כל ההתחייבות למחזיקי האג"ח, לצד התחייבות נוספת לפרסום הצעת רכש וולונטרית לאג"ח בפרמיה של 0.5% לפחות על ערכן ההתחייבותי (פארי). עם זאת, בהצעה זו תמכו רק 3.93% ממחזיקי אג"ח ז' שהשתתפו בהצעה, ו-12.22% ממחזיקי אג"ח ב'.

ההצעה השנייה קראה למחזיקי האג"ח להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב לפירעון מיידי, וזאת מבלי לגרוע מכל טענה או זכות העומדת למחזיקים. בהצעה זו תמכו 96.47% ממחזיקי אג"ח ז' שהשתתפו בהצבעה ו-83.29% ממחזיקי אג"ח ח'.

ADOP פרסמה הצעת רכש לאדלר

איי.די.או גרופ נמצאת כיום בבעלותה המלאה של חברת הנדל"ן הגרמנית אדלר, שמחזיקה גם בכ-70% ממניות חברת הנדל"ן בראק אן.וי. בראק אן.וי  פועלת גם היא בתחום הדיור להשכרה בגרמניה, ומניותיה ואיגרות החוב שלה נסחרות בבורסה בת"א. את הבעלות המלאה על איי.די.או גרופ רכשה אדלר בתחילת דצמבר תמורת כ-708 מיליון אירו. מיד לאחר מכן מינתה אדלר נציגים מטעמה בדירקטוריון ADOP, ואלו העבירו הצעת החלטה שלפיה תגיש ADOP הצעת רכש מלאה לאדלר עצמה בעסקת מניות לפי יחס של 0.4164 מניות ADOP לכל מניית אדלר שתירכש.

שלשום פרסמה ADOP באופן רשמי את הצעת הרכש, שתהיה פתוחה עד לתאריך 6 במרץ. מהלך זה, שבעת פרסומו כבר זכה לתמיכה של 52.2% מבעלי מניות אדלר, יהפוך את ADOP ממעמד של חברה נכדה של אדלר לחברה האם של אדלר. מהלך זה יביא לדילול משמעותי בהחזקותיה של איי.די.או גרופ ב-ADOP ויהפוך אותה, הלכה למעשה, מחברה אם של ADOP לחברה נכדה שלה. אולם מעבר לכך נקבע עוד, כי המניות המוחזקות בידי איי.די.או גרופ יהפכו למניות אוצר, כך שהיא לא תהיה זכאית עוד לדיבידנדים שתשלם ADOP.

עסקה זו הביאה להתארגנות מהירה של מחזיקי האג"ח והנאמן לשתי הסדרות, מתוך מטרה לשמור על זכויותיהם. אולם בעוד אלו מנהלים מגעים מול החברה להבטחת זכויותיהם, החלה אדלר לקדם מהלך נוסף שבמסגרתו תלווה לה איי.די.או גרופ סכום של 89 מיליון אירו עד לסוף אוקטובר 2020, בריבית שנתית של 4.32% לפחות. 

צרו איתנו קשר *5988