נגיף הקורונה | שאלות ותשובות

ההנחיות החדשות בנדל"ן מבלבלות? 15 תשובות לשאלות הבוערות

האם לשיפוצניקים בדירה של השכן מותר לעבוד, האם מחלקות ההנדסה ברשויות הן גופים חיוניים ועליהן לעבוד והאם אפשר להגיש התנגדות לתוכנית בנייה מהבידוד? "גלובס" עושה סדר

נדל"ן במשבר הקורונה - "גלובס" עושה סדר / איור: גלובס
נדל"ן במשבר הקורונה - "גלובס" עושה סדר / איור: גלובס

משבר הקורונה הביא למצב שבו הציבור מתקשה להבין בצורה ברורה את ההנחיות החדשות של הגופים הממשלתיים. לעיתים יש גם שינוי בהנחיות שניתנו אך לפני ימים ספורים, וסביר להניח שגם הנחיות שנכונות לשעה זו, עוד ישתנו בימים הקרובים. הנה 15 שאלות ותשובות שאולי יסייעו למנוע בלבול מיותר.

מצאתם טעות, רוצים לשאול אותנו שאלות נוספות: כתובת המייל שלנו מחכה לכם בסוף הכתבה.

האם מינהלי ההנדסה ברשויות העירוניות עובדים?

במינהל התכנון מסבירים שההנחיה לשלטון המקומי היא לפעול עם 30% מכוח האדם, וכי בהמלצתם, יצאה המלצה של מרכז השלטון המקומי ושל משרד הפנים להגדיר את העובדים בוועדות המקומיות כחיוניים. עם זאת ההחלטה מי יעבוד ומי לא נתונה לראשי הערים, ועל כן יש לברר בכל רשות האם עובדי הוועדות ומינהל ההנדסה עובדים. ממידע שהגיע ל"גלובס" נמצא כי במקומות רבים שבהם אגפי ההנדסה פועלים, רק חלק ממצבת כוח האדם עובד בפועל, ובמילים אחרות: אם העבודה מתבצעת הרי שהיא נעשית לאט מהרגיל. יובהר כי מהנדסי עיר/ועדה מוגדרים כעובדים חיוניים מתוקף חוק, לכן הם עובדים.

עוד נציין כי כל הוועדות המרחביות עובדות.

האם הוועדות המחוזיות והארציות עובדות?

ממינהל התכנון נמסר כי לשכות התכנון עובדות במתכונת מצומצמת.

איך מגישים התנגדות לתוכנית מקודמת?

במינהל התכנון מבהירים כי בנוגע לסוגיית הגשת ההתנגדויות מניין הימים הוקפא. יחד עם זאת אין מניעה להגיש התנגדות לתכנית שהופקדה, ככל שמתנגד חפץ בכך.

האם הרישוי המקוון עובד כרגיל?

לדברי מינהל התכנון מערכת רישוי זמין עובדת, וניתן להגיש בה בקשות למידע ובקשות להיתר. עם זאת היא אינה סופרת את מניין הימים (החל מיום 15.03).

מה קורה עם טופס 4?

לפי מינהל התכנון רשות הרישוי יכולה, לפי שיקול דעתה, שלא לעכב את מתן תעודת הגמר לבניין, המהווה תנאי לאכלוס הבניין. וזאת גם אם לא התקיים תנאי מהתנאים שנקבעו למתן תעודת גמר, ובלבד שהתנאי לא נקבע בחיקוק והמבנה ראוי לשימוש, ואי קיום התנאי אינו פוגע בבטיחות הציבור או המשתמש. במצבים אלה, תידרש השלמת התנאי לאחר מתן תעודת הגמר, אך לא תהיה חובה לדרוש ערבות בנקאית לצורך הבטחת השלמת התנאי לאחר מתן תעודת גמר. אם כל התנאים מולאו, יו"ר או מהנדס מתפקדים יכולים לחתום על טופס 4.

האם גופים שנדרשים לצרכי רישוי פועלים?

במינהל התכנון משיבים כי הג"א וכיבוי אש עובדים באופן רגיל מבחינת תהליך הרישוי. כן הם מבהירים שרשות המים הוגדרה כחיונית, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

האם פקידי היערות שעובדים ברשויות ופקיד היערות הארצי של משרד החקלאות עובדים כרגיל?

פקיד היערות הארצי, שהוא עובד משרד החקלאות, עובד כרגיל. פקידי יערות עירוניים, שהם עובדי הרשות המקומית, פועלים ע"פ החלטת אגף כ"א בכל רשות ורשות.

אילו הקלות אושרו לקבלנים?

לפי משרד הבינוי והשיכון קבלני פיתוח בשכונות חדשות שעובדים עם משרד הבינוי והשיכון לא יתבקשו להגיש ערבות במסגרת הצעת התקשרות. כמו כן תינתן ארכה לקבלנים להחזר מקדמות שניתנו להם מהמשרד. עוד מציינים במשרד לגבי קבלנים אלה כי הם יעברו לחישוב תשלום בחוזי הפיתוח במתכונת של חוזה "פאושל", כלומר מנגנון גבייה פשוט יותר על פי סיום שלב ביצוע ולא על פי כתב כמויות. בנוגע לקבלנים שזכו במכרזי מקרקעין ברשות מקרקעי ישראל דחו את העברת התשלומים לידיהם בחודש, קרי עד ל-27 באפריל. לאור ביקורת שנשמעה בעניין מצד קבלנים שטענו כי ההטבה איננה מסייעת לרבים מהם, יתכן וכי בשבועות הקרובים תינתן החלטה נוספת שתאריך עוד יותר את מועד הגשת התשלומים.

אילו הקלות אושרו למתכננים?

במשרד הבינוי והשיכון משיבים כי המדינה תשחרר ערבויות למתכננים הנמצאים בשלבי עבודה מתקדמים. וכן כי יופחתו הערבויות הנדרשות ממתכננים נותני שירות למשרד. כן נמסר כי יוקדמו מועדי התשלום למתכננים ביחס למועד שנקבע בחוזה המקורי. במשרד הדגישו כי הפעולות שנעשות בנושא המתכננים, הן חלק מהמאמץ הממשלתי הכולל לסייע לעסקים בינוניים וקטנים.

אילו הקלות אושרו לרוכשי הדירות?

במשרד הבינוי והשיכון מסבירים כי הממונה על המכר הפיץ נייר עמדה, ובו נקבע כי רוכשי דירה חדשה יכולים לשלם ללא הגעה פיזית לבנק.

האם מותר לבצע עבודות שיפוצים בדירות ובמשרדים?

במשרד הבינוי והשיכון השיבו כי על פי המצב הנתון כרגע, תקנות שעת החירום מאפשרות המשך פעילות בענף השיפוצים. הענף הוחרג ואפשר לקיים בו פעילות רגילה, כל עוד העבודות אינן מחייבות התקהלות במרחב סגור. במידת הצורך, בתחילת השבוע ובהתאם לשינויים ככל שיהיו, יצאו הנחיות נוספות.

האם מותר לעבוד באתרי בנייה?

במשרד הבינוי והשיכון הבהירו כי משק הבנייה הוגדר כחיוני ולכן הבנייה נמשכת. מותר לעבוד באתרי הבנייה כל עוד אתר הבנייה הוא לא מבנה סגור (כלומר, שהותקנו בו 70% מעלה ממספר החלונות והדלתות).

האם לפועלים מותר לישון באתרי בנייה, ואם כן באיזה מצב?

במשרד הבינוי והשיכון ענו כי לפועלים מותר לישון באתרי הבנייה ובתנאי שהקבלן סיפק להם תנאי לינה הולמים בהתאם לתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ומגורים הולמים), ושהלינה במקום מתאפשרת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מה ההנחיות גבי תוכנית מחיר למשתכן?

לפי משרד הבינוי והשיכון, ימי בחירת הדירה והכנסים שתואמו מול הזוכים מבוטלים. יזמים שרוצים להמשיך להחתים על חוזים יוכלו לעשות זאת לזוכה יחיד או לזוג זוכים (אחד בכל פעם ובהתאם להנחיות משרד הבריאות). זוכים שאינם יכולים להגיע יוכלו לדחות את החתימה.

איפה קונים חומרי בניין?

לפי משרד הכלכלה יש להבחין בין חנות קמעונאית שצריכה להיות סגורה (אך יכולה לבצע משלוחים), לחנות סיטונאית שיכולה להיות פתוחה. מרבית קבלני הבניין עובדים בצורה של משלוחים ולא בקנייה בחנות קטנה, הסירו במשרד.

לשאלות והסברים נוספים, אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל: Guy-n@globes.co.il

צרו איתנו קשר *5988