מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק מעמידים אולטימטום לתשובה: גיוס הון מיידי של 400 מיליון שקל או פירעון מיידי

ההחלטה התקבלה בפגישה שקיימה היום נציגות המחזיקים, שבסופה היא העבירה את הדרישה לקבוצת דלק עצמה ולבעל השליטה בה, כדי שהחלטה בנושא תיפול עוד לפני אסיפת מחזיקי האג"ח שתכונס ביום ראשון הקרוב ב-16:00 באמצעות תוכנת זום

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק

מחזיקי איגרות החוב של קבוצת דלק מעמידים אולטימטום לקבוצת דלק ולבעל השליטה בה, יצחק תשובה. ל"גלובס" נודע, כי בפגישה שקיימה היום נציגות המחזיקים, החליטה הנציגות לדרוש מקבוצת דלק לאשר עד יום א' הקרוב מהלך של גיוס הון מיידי בהיקף של 400 מיליון שקל לפחות, לצורך ייצוב מצבה הכספי של החברה.

עוד נודע לגלובס, כי בתום הפגישה העבירה הנציגות את הדרישה לקבוצת דלק עצמה וכן לבעל השליטה בה, במטרה כי החלטה בנושא תיפול עוד לפני אסיפת מחזיקי האג"ח של החברה, שתכונס ביום א' הקרוב בשעה 16:00 באמצעות תוכנת זום. במקביל, הוסיפו נאמני שבע סדרות האג"ח של קבוצת דלק סעיף לכתב הזימון לאסיפה, הכולל דיון בהעמדה לפירעון מיידי של החוב למחזיקי האג"ח.

סעיף זה יאפשר לנאמנים לדון בנושא העמדת החוב לפירעון מיידי, במקרה שקבוצת דלק לא תיענה לדרישות הנציגות, ולאחר מכן אף לזמן אסיפת הצבעה על העמדת החוב לפירעון מיידי. על פי גורמים המקורבים לנושא, התקבלה החלטת הנציגות בעקבות משיכת הזמן של קבוצת דלק ובעל השליטה.

כבר ב-5 באפריל שלחה הנציגות מכתב לקבוצת דלק ובה פירטה את הדרישות מהחברה, ובראשן ביצוע גיוס הון באופן מיידי כדי לחלצה מהצב הנוכחי, וזאת עוד בטרם ידונו הצדדים בנושאים הנוספים שעל הפרק. מטרת הדרישה הייתה לחזק את יכולותיה הפיננסיות של קבוצת דלק, בשעה שבה היא נדרשת לפירעון מוקדם של חובות ולחיזוק ביטחונות מצד נושים מובטחים, כגון סיטיבנק האמריקאי ובנק לאומי.

עם זאת, מאז לא נרשמה התקדמות משמעותית בנושא, למעט טיוטת הצעה לא מאושרת שפרסמה מוקדם יותר השבוע חברת גיזה זינגר אבן, שמונתה כיועצת פיננסית לקבוצת דלק. טיוטת הצעה זה, שטרם אושרה בידי דירקטוריון קבוצת דלק, כוללת הזרמת הון של 130 מיליון שקל בלבד במהלך 2020 וסכום זהה במהלך 2021, כך שמדובר בגיוסי הון של 260 מיליון שקל בלבד.

לדברי אותם מקורבים, גיוסים אלו אמורים להתפרס על פני שישה רבעונים, כך שלא מדובר על הזרמה מיידית וגם לא גיוס של סכום כסף משמעותי לחברה. לקבוצת דלק חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי איגרות החוב שלה וכן חובות בנקאיים בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל.

יותר ממחצית החוב למחזיקי האג"ח מרוכזת בסדרה ל"א, בעלת משך חיים ממוצע של 2.2 שנים. סדרה ל"א, בהיקף של 3.1 מיליארד שקל ערך נקוב, סיימה את שבוע המסחר במחיר של 34.5 האגורות, המשקף תשואה שנתית לפדיון של כ-60%.

צרו איתנו קשר *5988