בהלת הקניות במשבר הקורונה ובחג הפסח הזניקה את רווחי שופרסל ב-88%

שופרסל נהנתה גם מצמיחה מואצת בפעילות האונליין שלה בשל נסיבות המשבר • הגם שמדובר בצמיחה מרשימה מאוד, הרי שחלק משמעותי ממנה הוא בצמיחה ייחודית לתקופה, שלא ברור כמה ממנה יישאר בעתיד עם שינוי הרגלי הצריכה של הציבור

מנכ"ל שופרסל, איציק אברכהן / צילום: שלומי יוסף
מנכ"ל שופרסל, איציק אברכהן / צילום: שלומי יוסף

ההסתערות של הציבור על רשתות קמעונאות המזון בשל משבר הקורונה והסגר שנכפה בגינו, כמו גם בשל עיתוי חג הפסח שהרכישות לקראתו קרו השנה עוד במהלך מרץ ולא באפריל, הביאו לזינוק של 18% בהכנסות שופרסל  ברבעון הראשון של 2020, לסך של כ-3.73 מיליארד שקל. הזינוק האמור הורגש גם בשורה התחתונה של רשת הקמעונאות הגדולה בשוק, כשהרווח זינק ב-88% לעומת הרבעון הראשון ב-2019 ועמד על 90 מיליון שקל.

הגם שמדובר בצמיחה מרשימה מאוד, הרי שחלק משמעותי ממנה הוא בצמיחה ייחודית לתקופה, שלא ברור כמה ממנה ייוותר גם בעתיד עם שינוי הרגלי הצריכה של הציבור, אם בכלל. זאת מאחר שהצמיחה במכירות ברבעון נובעת מהמציאות הייחודית שנוצרה ברבעון, ותשליך לחיוב גם על תוצאות המחצית הראשונה של 2020 כולה, בחנויות הפיזיות ובאונליין. כלומר, כעת נשאלת השאלה האם החברה תצליח לשמור על חלק מהמומנטום הזה להצמחת פעילות האונליין שלה באופן קבוע, ובאיזה שיעור. 

צמיחה יוצאת דופן ברווח הגולמי

שופרסל, בניהולו של איציק אברכהן, מציגה צמיחה יוצאת דופן גם בשורת הרווח הגולמי, שצמח ב-16% לכמעט מיליארד שקל. עם זאת, שיעור הרווח הגולמי ירד ב-0.5% לרמה של 26.8%. בשופרסל מסבירים את הירידה בעיקר ב"שינוי תמהיל מכירות הקבוצה". ככל הנראה השינוי האמור בתמהיל המכירות מיוחס לקנייה מוגברת של מוצרי בסיס כמו פסטה ואורז וקופסאות שימורים, ולא של מוצרי פרימיום בהם שיעור הרווחיות גבוה יותר, בין היתר על רקע היציאה של ציבור גדול בישראל לחופשה ללא תשלום. עוד נציין כי הרווח התפעולי של החברה זינק ב-33% והסתכם ב-171 מיליון שקל בשנה.

שופרסל מעריכה כי הזינוק הניכר שנרשם במכירות מגזר הקמעונאות מיוחס למשבר הקורונה, ומפרטת כי סכום של 320-360 מיליון שקל מיוחס להכנסות עודפות בתקופת המשבר ברבעון. הכנסות מגזר הקמעונאות זינקו 18.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כשבשופרסל מעריכים כי תרומת משבר הקורונה לגידול הזה נעה בין 11% ל-12%.

בשופרסל מעריכים כי מגמת הגידול בהכנסות מגזר הקמעונאות נמשך גם בחודש אפריל, אך בקצב גידול נמוך יותר, וזאת בהיות המסעדות ובתי הקפה סגורים במהלך התקופה. על הרקע הזה מעריכה רשת המזון כי חל גידול של 50-60 מיליון שקל בהכנסות מגזר הקמעונאות במהלך אפריל 2020 לעומת אפריל 2019, אשר מיוחס להכנסות עודפות בתקופת המשבר שמשמעותן גידול של 4%-5%.

המשבר ועיתוי חג הפסח, שהשנה נחגג בתחילת אפריל ולא בסופו, כך שהרכישות לקראתו נעשו גם עוד במהלך מרץ, תמכו גם הם בעליית המכירות בחנויות הזהות של שופרסל ברבעון הראשון, שרשמו צמיחה של 17.6%, כשהמכירות למ"ר גדלו ב-16.8%. 

כמו כן, הביקושים האדירים ברשתות בתקופת שיא משבר הקורונה הביאו את שופרסל להגדיל את מצבת כוח-האדם שלה, מה שהביא לגידול של 28 מיליון שקל בהוצאות השכר וכוח-האדם במהלך תקופת הרבעון.

שופרסל מגלה כי במהלך תקופת המשבר ברבעון ובמהלך אפריל, כ-1,000 מעובדי החברה נאלצו לשהות בבידוד עקב הנחיות משרד הבריאות, מה שהגדיל את הוצאות החברה "באופן שאינו מהותי". לאור זאת ולאור הביקושים למזון גייסה שופרסל כ-3,500 עובדים זמניים במהלך תקופת המשבר ברבעון. שופרסל מציינת כי בסוף אפריל היא הפחיתה את מספר העובדים הזמניים בכ-1,000 עובדים, מגמה שנמשכת גם בימים אלה. 

צמיחה מואצת בפעילות האונליין

שופרסל נהנתה מצמיחה מואצת גם בפעילות האונליין שלה בשל נסיבות המשבר - הציבור הרחב היה סגור בבתים בשל הנחיות הממשלה והמגבלות על תנועה וריחוק חברתי. שיעור מכירות האונליין מתוך סך המכירות במהלך תקופת המשבר ברבעון הגיע לשיא של 18.1%, כשבסיכום הרבעון עמד על 17.5% מהמכירות, לעומת 16% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד. החברה מעריכה כי שיעור מכירות האונליין עמד באפריל של 19.7% מהיקף המכירות, נתון אשר משקף את המשך מגמת גידול הצריכה באמצעות האונליין.

באותם ימים שופרסל לא הצליחה לעמוד בביקוש האדיר של הציבור לקניות, כשזמן האספקה שלה למשלוחים עמד על קרוב לשלושה שבועות באזורים מסוימים. ניתן להעריך כי הגידול התאפשר לאחר ששופרסל הגדילה באופן ניכר את מערכי המכירה המקוונת שלה, עיבתה את כוח-האדם באונליין, הגדילה את המשמרות והסבה באופן זמני שלושה סניפים שישמשו כמרכזי שילוח לאונליין, מה שאיפשר לספק את הביקושים החדשים שנוצרו על רקע המשבר. אגב, נכון למועד הדוח שופרסל בוחנת את הסבתן חזרה של חנויות אלה לסניפים הפתוחים לקהל, כשאחת מהן, החנות בהרצליה, כבר הוסבה חזרה לסניף פתוח.

עוד עולה מדוחות שופרסל כי נתח מכירות המותג הפרטי ברבעון עמד על כ-25.5% מסך מכירות קמעונאות המזון, שחיקה קלה לעומת כ-25.1% ברבעון המקביל אשתקד.

בנוגע למגזר הנדל"ן, שופרסל מפרטת כי הוא לא הושפע באופן מהותי מהמשבר, ומציינת כי העניקה הקלות לשוכרים של שטחים במהלך התקופה. הכנסות המגזר הסתכמו ב-44 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. 

גידול במכירות רשת Be 

מגזר Be, רשת הפארם שבבעלות שופרסל, רשם גידול במכירות של 23.3% שהסתכמו ב-201 מיליון שקל, אשר נבע בעיקר מפתיחת סניפים חדשים ומהשפעות המשבר שהביאו לצמיחה במכירות המקוונות של הרשת.

החברה מציינת כי רשת הפארם ממשיכה בתוכניות העבודה, וצופה כי ברבעון הרביעי השנה המגזר יהיה מאוזן תפעולית. מגזר Be רשם הפסד תפעולי של 8 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להפסד תפעולי כפול ברבעון המקביל אשתקד.

בשופרסל מציינים כי הקיטון בהפסד נבע מהגידול בהכנסות וכן מהקיטון בשיעור הוצאות המכירה, שיווק, הנהלה וכלליות מסך ההכנסות, הנובע, בין היתר, מהתייעלות תפעולית והעמקת הסינרגיה התפעולית עם החברה. 

נערכת למיתון

שופרסל נערכת לתרחיש של מיתון במשק הישראלי, כשהיא מצהירה כי "משבר הקורונה עלול להשפיע לרעה על פעילותה של הקבוצה ועל תוצאותיה הכספיות, וזאת בין היתר עקב אפשרות של מעבר המשק להאטה ולמיתון, כמו גם התפרצות נוספת של הנגיף".

יחד עם פרסום התוצאות מפרטת שופרסל כי פריסת הסניפים שלה התרחבה בחמש חנויות חדשות - האחת של שופרסל דיל בקריית מוצקין ועוד ארבע חנויות חדשות של פורמט שופרסל אקספרס: עפולה ברחוב יזרעאל, כפר-סבא ברחוב הגליל, רחובות ברחוב אפשטיין ופתח-תקווה ברחוב סוקולוב.

שופרסל, רשת קמעונאות המזון הגדולה בישראל, מפעילה 296 סניפים בפריסה ארצית. רשת הפארם שבבעלותה, Be, מונה 81 סניפים, אחד מהם נפתח ברבעון האחרון בגבעתיים. שטחי המסחר של סניפים שופרסל מסתכמים ב-504 אלף מ"ר. 

צרו איתנו קשר *5988