ילין לפידות: קיטון קל ברווח לסך של 38.2 מיליון שקל ודיבידנד בהיקף 42.5 מיליון שקל

בית ההשקעות שבניהול המייסדים יאיר לפידות ודב ילין הציג גידול בהכנסות מפעילויות הליבה ומעבר להפסד השקעה • היקף הנכסים המנוהל בבית ההשקעות הצטמק ברבעון הראשון ב-15%, אז מאז סופו ועד היום גדל בכ-5%

יאיר לפידות ודב ילין/ צילום: איל יצהר
יאיר לפידות ודב ילין/ צילום: איל יצהר

משבר הקורונה גרם להפסדי נוסטרו בבית ההשקעות ילין לפידות אבל הוא לא מנע מבית ההשקעות שייסדו ושמנהלים דב ילין ויאיר לפידות להמשיך ולהציג גידול בהכנסות מפעילויות הליבה, רווחיות גבוהה מאוד כהרגלו, ואף לחלק דיבידנד בהיקף 42.5 מיליון שקל.

מדוחות ילין לפידות עולה כי ברבעון הראשון בשנת 2020 רשם בית ההשקעות גידול בהכנסות בשיעור של 2.6%, לסך של 144.8 מיליון שקל, ובכלל זה הפסד "מנכסים פיננסים בשווי הוגן" בסך של 4.5 מיליון שקל לעומת הכנסות של 2.1 מיליון שקל בשורה זו ברבעון המקביל אשתקד. לצד זאת החברה רשמה גידול של 6.9% בהוצאות תפעול, שיווק, הנהלה וכלליות, כך שבשורה התחתונה הוא הציג ירידה של 3.1% ברווח הנקי. עם זאת, עדיין מדובר על רווח נקי גבוה של 38.2 מיליון שקל.

דוחות ילין לפידות מתפרסמים על ידי החברה הציבורית אטראו שמחזיקה במחצית ממניות בית ההשקעות. בדוחות מפורט כי בסוף הרבעון הראשון של 2020 ניהלה ילין לפידות נכסים בהיקף כולל של כ-79.1 מיליארד שקל לעומת סך של 92.6 מיליארד שקל בסוף 2019, קיטון של 14.6% שקרה בשל "ירידות שערים בשווקים ומשיכות נטו (פדיונות), כאשר עיקר הפדיונות היו בקרנות הנאמנות". עם זאת, ובדומה ליתר הגופים הפיננסים, גם ילין לפידות מציגים התאוששות בעקבות שינוי המגמה בשווקים מסוף מרץ ובאפריל כשהם מדווחים כי מאז סוף הרבעון הראשון השנה ועד לקראת סוף מאי צמחו הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות לסך של כ-83.1 מיליארד שקל. כלומר, מאז תום הרבעון הראשון של השנה ועד שבוע שעבר גדל היקף הנכסים המנוהל בבית ההשקעות בכ-5.1%, כך שמתחילת השנה הוא קטן ב"רק" 10.3%.

בהתייחסות להשפעות משבר הקורונה מפרטים בילין לפידות כי "במהלך התקופה החברה המשיכה בפעילותה השוטפת כסדרה, כאשר חלק מעובדי הקבוצה המשיכו לפעול מחוץ למשרדי החברה... בשלב זה לא ניתן להעריך את השפעת המשך התפשטות הקורונה או התפרצות מחודשת שלה מעבר לגל הנוכחי וזו עשויה להיות מושפעת מהיקף המיתון העולמי הצפוי, אשר עלול להשפיע לרעה על פעילות המשק בכלל ועל תחום החיסכון וההשקעות בפרט. כתוצאה ממיתון עולמי יכולים לחול, בין היתר, גידול בהיקף פדיונות כספים, קיטון בהפקדות/יצירות לקופות הגמל וקרנות הנאמנות וכן ירידה בהיקף הנכסים בשל ירידת תשואות. יובהר כי להערכת הנהלת החברה, על בסיס היערכות נכונה ומתאימה, תתאפשר המשך פעילות שבשגרה בהתאם לאסטרטגיה שהתוותה על ידה, גם במקרה של הימשכות המשבר ו/או האטה כלכלית עולמית מתמשכת".

צרו איתנו קשר *5988