הבורסה תקל על גריעת סדרות ממדדי התל-בונד בשל לקחי הקורונה - האג"ח של דלק ואלה של הנדל"ן האמריקאיות

הבורסה פרסמה היום טיוטה להערות הציבור לשינוי ההוראות ביחס ל"להרכב מדדי תל-בונד ואופן עדכונם" • אג"חים שהדירוג שלהן ירד אל מתחת לדירוג השקעה או שהתשואה לפדיון שלהן תנסוק באופן חריג תיגרענה מהמדדים בתוך עד 4 ימים

איתי בן זאב  / צילום: Gettyimages ישראל
איתי בן זאב / צילום: Gettyimages ישראל

הבורסה לניירות ערך, שבניהול המנכ"ל איתי בן זאב ובראשות היו"ר אמנון נויבך, "מפיקה לקחים ממשבר הקורונה" כשהיא מנסה למזער את פערי הזמן המשמעותיים שהתגלו לא אחת בין ההרעה בפועל במעמדה של סדרת אג"ח ועד שזה השפיע על מיצובה כחלק ממדדי התל-בונד - דבר אשר הוביל להפסדים למשקיעים במדדי התל בונד של האג"חים הקונצרניות בבורסה המקומית.

הבורסה פרסמה היום טיוטה להערות הציבור לשינוי ההוראות ביחס ל"להרכב מדדי תל-בונד ואופן עדכונם" כך ש"מהירות התגובה של הבורסה, כעורכת מדדי התל-בונד, להרעה במצבה העסקי של חברה שאג"ח שלה כלולה במדדי התל-בונד". את זה מקווה הבורסה להשיג באמצעות שינוי הכללים הקיימים כך שאג"חים שהדירוג שלהן ירד אל מתחת לדירוג השקעה או שהתשואה לפדיון שלהן תנסוק באופן חריג והרבה מעבר למה שקורה בקבוצת הייחוס שלה גם ללא הורדת דירוג, תיגרענה מהמדדים בתוך עד 4 ימים.

"מדדי תל-בונד תוכננו כנכס השקעה מבוזר באג"ח תאגידיות, בסיכון נמוך", מסבירים בבורסה תוך שהם אומרים כי הגיעו למסקנה שהוראות הגריעה הקיימות לא טובות דיין. כך, הבורסה מפרטת כי כפי שקרה השנה עם האג"חים של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, היא מצאה כי "במקרה של הרעה במצבה העסקי של חברה", "זמן התגובה של חברות הדירוג (הורדת הדירוג) עלול להיות איטי מדי" ו"כתוצאה מכך, מחיר האג"ח של חברה שנקלעה לקשיים צונח בתוך המדד ובכך נפגעת תשואת המדד ונפגעים המשקיעים".

עתה מציעה הבורסה לקבוע כי ממדדי האג"חים הקונצרניות ייגרעו אג"חים שקיבלו דירוג שמתחת לדירוג השקעה ממי מבין חברות הדירוג המקומיות, כך שהדירוג הקובע להישארות במדדים יהיה הדירוג הנמוך וללא תלות בדירוג הגבוה יותר. נציין כי כיום המצב הפוך וגם אם אחת מחברות הדירוג מפחיתה את הדירוג לאג"ח מסוים למתחת לדירוג השקעה הרי שכל עוד השנייה מעניקה לו דירוג שכזה הרי שהאג"ח נותר במדדים ולא נגרע מהם - גם למרות החששות שגברו לחדלות פירעון. בהקשר זה נדגיש כי דירוג השקעה הינו לפחות (BBB-) של S&P מעלות או לפחות (Baa3) של מידרוג.

אך לא רק זאת, במידה וישנה הרעה מיידית במעמד האג"ח, ושטרם בא לידי ביטוי בדירוג החוב, הבורסה עדיין רוצה לשמר אפשרות להגיב מהר. לכן היא מציעה לקבוע רף שמעליו סדרת אג"ח גם תיגרע מיידית מהמדדים, ושלפיו: "התשואה לפדיון של סדרת אג"ח תאגידית לא תעלה על ממוצע התשואות לפדיון של קבוצת הייחוס של הסדרה בצירוף 3 סטיות תקן של התשואות לפדיון".

כמו כן, על פי הכללים הקיימים יתכן מצב בו במדד תל-בונד תיכלל אג"ח שנותר לה זמן קצר מאוד עד לפדיון הסופי - דבר אשר עלול להוביל לעיוות במחיר האג"ח "מסיבות שאינן קשורות למצבה העסקי של החברה המנפיקה, כגון - מדרגות המחיר של המסחר בבורסה, סביבת ריבית נמוכה או עסקאות שהסיבה להן היא "טכנית" (למשל, קניית אג"ח לצורך סגירה של פוזיציית שורט)", לדברי הבורסה. לכן מציעה הבורסה כי הרכב ועדכון המדד ייעשה כך ש"במועד הקובע לעדכון מאגר תל-בונד נותרו לכל הפחות 11 חודשים עד למועד הפדיון הסופי של סדרת האג"ח התאגידית".

החיסכון שיכול היה להיות למשקיעים

הבורסה מדגימה את הכשלים שהובילו אותה להציע את השינויים כאמור: "סדרות האג"ח לא' ו-לד' של קבוצת דלק הגיעו למחיר של כ-30 אגורות לפני שדירוגן הופחת מתחת לדירוג השקעה. בנוסף, כמעט חודש חלף בין מועד הפחתת הדירוג על ידי מידרוג לבין מועד הפחתת הדירוג על ידי S&P מעלות (כזכור, מידרוג חתכה את הדירוג של דלק, וזו אף ביטלה לאחר צעד זה את הקשר עמה, ר"ש)".

כך, ממשיכה ומדגימה הבורסה, "בהתאם לכללים, רק לאחר הפחתת הדירוג על ידי שתי חברות הדירוג, סדרות האג"ח נגרעו מהמדדים". ואולם, אם הכללים החדשים שהבורסה מציעה היו כבר בתוקף הרי ש"ניתן היה לגרוע את סדרות האג"ח האמורות מוקדם יותר" ובכך "לצמצם את פגיעתן בתשואות המדדים בהם הן נכללו". בהקשר זה מדגישה הבורסה עצמה את החשיבות של האג"חים של דלק, כשהיא מציינת כי "בחלק מהמדדים השקליים, משקלה של סדרה לא' היה גבוה וקרוב לתקרת המשקל".

אך לא רק זאת, על פי הבורסה, לו האג"חים של דלק היו נגרעים מהמדדים בהקדם, ובהתאם להוראות המוצעות, וללא עיכוב, הרי שהיו נחסכים לציבור הפסדי תשואה ניכרים שנעים החל מ-40% "חיסכון בירידת המחיר", כדברי הבורסה, ועד 84% מההפסד שנרשם בגין האג"ח.

אבל זה ממש לא רק דלק.על פי בדיקת הבורסה עצמה, לו ההוראות המוצעות היו בתוקף אז נכון לאמצע יוני היו נגרעות ממדדי התל-בונד, בגלל זינוק חד בתשואה לפידיון, אג"ח ב' של אקסטל, אג"ח ב' וד' של אול-יר, אג"ח א' של ווטרסטון,, אג"ח טז' של אלבר, אג"ח ד' וה' של של אלדן ואג"ח י' ויא' של נורסטאר, כשבכל הסדרות הללו - להוציא אחת - זה היה חוסך הפסדי תשואה ניכרים למשקיעים.

צרו איתנו קשר *5988