הבינלאומי מקטין את תיק האשראי; הרווח ברבעון השני צנח ב-25%

ההוצאות של הבנק בגין הפסדי אשראי ברבעון  גדלו פי 7 לכ-165 מיליון שקל • אייל עופר רכש מניות מזרחי טפחות בכ-111 מיליון שקל

סמדר ברבר צדיק / צילום: תמר מצפי
סמדר ברבר צדיק / צילום: תמר מצפי

הבנק הבינלאומי, שבניהולה של סמדר ברבר-צדיק, מסכם את הרבעון השני של השנה עם תוצאות טובות יחסית - רווח נקי של 168 מיליון שקל. מדובר בקיטון צפוי, וכלל ענפי, של כ-25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. במחצית השנה, הרווח הנקי של הבנק החמישי בגודלו ירד בכ-17% ביחס לתקופה המקבילה, לכ-339 מיליון שקל. רווח זה משקף תשואה להון של 8.1%.

תוצאות הבינלאומי הושפעו עד כה השנה - כפי שניכר ביתר הבנקים שדיווחו עד כה - בעיקר מגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי, כשלצד זאת ההכנסות מריבית ירדו כתוצאה מפערי מדד.

בשל השפעות משבר הקורונה והנחיות בנק ישראל, הבנקים הגדילו משמעותית את כריות הביטחון שלהם להפסדי אשראי ככל שהמשבר יתארך ויעמיק. כך, ההוצאות של הבינלאומי בגין הפסדי אשראי ברבעון השני גדלו פי 7 לכ-165 מיליון שקל, ובמחצית מדובר בגידול של כמעט 450% בהוצאות על הפסדי אשראי, ל-322 מיליון שקל.

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור של הבנק עמד בסיכום המחצית על 1.28% לעומת רמה של 1.03% במחצית המקבילה ושיעור דומה בכל 2019. בבינלאומי מוסרים כי "בשל מצב האי ודאות החליט הבנק להגדיל את ההפרשה הקבוצתית, שהסתכמה במחצית הראשונה ב-265 מיליון שקל, ברובה הגדול - כ-234 מיליון שקל, בגין המשבר".

הבינלאומי נהנה מזרם כספי ציבור לפקדונות שהוא מנהל, כשמנגד הבנק, שנחשב לשמרן גם בימי שגרה, הקטין את תיק האשראי שלו ל-89.2 מיליארד שקל בסוף יוני. מדובר בקיטון של כ-0.9% ביחס ליתרת האשראי לציבור בסוף הרבעון הראשון השנה. אגב, תיק האשראי של הבנק היווה בסוף יוני 69% מסך הפקדונות בבנק, לעומת 71% בסוף הרבעון הראשון השנה, 73% בסוף 2019 ו-75% בסוף המחצית הראשונה אשתקד.

בין היתר מדווח הבנק כי במהלך הרבעון השני חלה עלייה של כ-8 מיליון שקל בשווי תיק המניות בהשוואה לירידה בסך 49 מיליון שקל ברבעון הקודם, כאשר בשווי תיק האג"ח הזמינות למכירה חלה עלייה של 185 מיליון שקל, בהשוואה לירידה של 115 מיליון שקל ברבעון הראשון.

עוד מפרט הבנק בדוחותיו בדבר דחיית תשלומי הלוואות בהיקף של 235 מיליון שקל. מדובר בתיק אשראי בהיקף שעמד בסוף יוני על 6.9 מיליארד שקל, ושחלקו הגדול נזקף לתיק המשכנתאות לאשראי לעסקים קטנים. עם זאת, נכון לסוף יולי הסכום הכולל של ההלוואות שבגינן ניתנו דחיות בהחזרים הצטמק לכ-3.1 מיליארד שקל.

הכנסות הבנק מעמלות גדלו במחצית בכ-9% לכ-691 מיליון שקל, בעיקר הודות לגידול חד ברבעון הראשון שבמהלכו נסקו העמלות ממסחר. ברבעון השני העמלות גדלו בכ-2.5%, לכ-323 מיליון שקל.

אייל עופר הגדיל החזקה במזרחי טפחות

אצל הבנק המתחרה, מזרחי טפחות, נעשתה בימים האחרונים עסקה שבמסגרתה הגדיל אחד מבעלי השליטה, אייל עופר, את החזקתו בבנק בכ-0.6% (להחזקה מצטברת של 23.2% ממניות מזרחי טפחות). את הרכישה ביצע עופר במחיר של 74.7 שקל למניה, ובהיקף כולל של כ-111 מיליון שקל.

בתחילת יולי הגדיל עופר את החזקותיו במזרחי-טפחות, כשבהשקעה של כ-55 מיליון שקל במסגרת עסקה בבורסה רכש (באמצעות ל.י.ן אחזקות) פחות מ-0.5% מהמניות, לפי מחיר מניה של קצת יותר מ-69 שקלים, והגיע להחזקה של כ-22.5% מהון הבנק באותה עת.

מזרחי טפחות פרסם לאחרונה דוחות טובים עם רווחיות גבוהה יחסית, למרות השלכות משבר הקורונה. בחודש הבא צפויים להתבצע חילופי מנכ"ל בבנק - עם פרישתו של אלדד פרשר, שיסכם כהונה מוצלחת מאוד של 7 שנים, ומינויו של משה לארי. מתחילת השנה ירדה מניית הבנק השלישי בגודלו במשק בכ-20.2%, והיא משקפת למזרחי שווי נוכחי של 17.1 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988