"שומרי הסף כשלו ובמשך 15 שנה לא גילו כי דוחותיה של כנפי משק מפוברקים"

כך כתב הנאמן הזמני עו"ד שאול קוטלר בדוח שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב • חברת התיירות הקיבוצית חשודה באי-סדרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים • הנאמן המליץ לתת צו לפירוק החברה ולמנות נאמן להליכי חדלות הפרעון

מתוך האתר של חברת כנפי משק / צילום: צילום מסך
מתוך האתר של חברת כנפי משק / צילום: צילום מסך

"כלל שומרי הסף כשלו במעשה ובמחדל ובמשך 15 שנה לא גילו כי דוחותיה של כנפי משק מפוברקים", כך נכתב בדוח הנאמן הזמני, שמונה לחברת התיירות הקיבוצית, ושהוגש השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב. 

במאי 2020 נחשפו חשדות לאי-סדרים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שנגרמו לכאורה עקב דיווחים כוזבים וניפוח של ההוצאות וההכנסות של החברה. נגד החברה, שבבעלות משקי הקיבוצים, הוגשה תלונה ומתנהלת נגדה חקירה פלילית. באוגוסט האחרון מונה עו"ד שאול קוטלר לנאמן זמני של חברת התיירות.

על פי הנאמן, התמונה העולה מדוח תזרימי המזומנים ברורה וחמורה, ולפיה במהלך שנות פעילותה ועד לסוף 2019, רשמה החברה גירעון תקדימי מצטבר בפעילותה השוטפת בסך 53 מיליון שקל. המסקנה העולה היא כי הסיכון של פעילות החברה גולגל והוטל בעיקר על נושיה.

טענות החוב לנושים הן בהיקף של 44 מיליון שקל, מתוכם 1.7 מליון שקל פניות לקוחות.

חוב הלקוחות הוא הנכס העיקרי של החברה

כנפי משק היא חברה לתיירות בארץ ובחו"ל. החברה פועלת מול סוכנים בשני אופנים, כשכירים כולל כאלה שמשתכרים כנגזרת מהרווח ושל פרילנסרים שרבים מהם מצויים בהתקשרות עם החברה שנים רבות והם מתחשבנים דרך חשבוניות. הסוכנים משווקים חבילות או כנסים, מכרטסים דרך כנפי משק שלה גם משולמת התמורה ולאחר מכן הם מקבלים תשלום שמשקף עמלה, בדומה למקובל בענף.

על פי הנטען, בחינת מאזני החברה לאורך 15 שנים, מצביעה על תמונה ברורה ומובהקת באשר למצב הכספי של החברה ולפיה חוב הלקוחות הוא הנכס העיקרי של החברה בכל שנות פעילותה. חוב הלקוחות, יחד עם החייבים ויתרות החובה היווה כ-89%-99% מהמאזן. שומרי הסף "מפנים איש איש כנגד רעהו טענותיהם, וכשלו במעשה ובמחדל ובמשך 15 שנה לא גילו כי דוחותיה של החברה מפוברקים", כתב הנאמן. עוד צויין כי החברה "צרכה" מזומנים שנה אחר שנה ובעוד שדוחותיה מראים כביכול על "צמיחה" ורווח "צנוע", הנכס העיקרי במאזן - הלקוחות, אינו אלא נכס מנופח שעיקרו בתנועות רישומיות פיקטיביות.

עוד צוין כי סביר להניח שבדיקה ולו בסיסית בזמן אמת על ידי מי משומרי הסף הייתה עולה על המידע הכוזב ועל הטכניקה השיטתית של ניפוח ההכנסות והלקוחות. בדוח אף צוין כי לא ניתן לקבל מצב שבו שומרי הסף לא יפקחו על ההתנהלות הכספית של החברה אך בשל דרישה לאישור מהיר של הדוחות הכספיים. בנוסף, התגלתה בעייתיות בעלת חומרה יתרה בכל הנוגע לניהול הכספי השוטף של החברה, כאשר כל אחד מהמעורבים ניסה להרחיק עצמו מאחריות לניהול הכספי. "ההתנהלות הכספית של החברה הייתה בלתי תקינה, לשון המעטה, ולא פלא כי כל אחד מהמעורבים מנסה להרחיק עצמו מהאחריות לניהול הכספי או לבדיקתו ובקרתו, כמו מאש", כתב הנאמן הזמני.

הנאמן טוען כי כלל שומרי הסף כשלו יחד ולחוד, במעשה ובמחדל, "דבר שהיה יכול למנוע נזק והשלכות הרסניות של החברה ונושיה".

הנאמן מציין כי מנכ"ל החברה שלמה קדום, סמנכ"ל החברה שמוליק שמש ומנהלת החשבונות סמדר מוסרי חבים בתוצאות פעולותיהם שגרמו נזק לחברה. גם הדירקטורים חבים בתוצאות מחדליהם ופעולותיהם מול החברה בכיסוי הנזק וגם מול הנושים. עילות התביעה רבות ומתפרשות על פני מספר תחומים.

הנאמן מתייחס גם לרשלנות, לכאורה, של פירמת רו"ח BDO ושל מבקר הפנים של חברת האם, שגרמה להפסדים בסכום של 56 מיליון שקל, שמומנו בין השאר באמצעות נטילת הלוואות נושים.

הנאמן ממליץ לבית המשפט לתת צו לפירוק החברה ולמנות נאמן להליכי חדלות הפרעון. הנאמן מציין שגם בחלופת הצעת ההסדר לא נכללת חלופה של הפעלת החברה לשיקום. כך הפעלת החברה תהיה רק לשם גביית חובות וזכויות.

מעו"ד אייל בסרגליק המייצג את מר קדים ומר שמש נמסר: "אנו מצרים על הודעת העיתונות ששלח הנאמן הגם שמרשיי שיתפו פעולה באופן מלא איתו ואף הגישו תלונה במשטרה וימשיכו לפעול באופן מלא לחשיפת האמת. ברור בעליל שמרשיי אינם הכתובת. ניתן בנקל לראות מהודעת הנאמן שהוא דוחה את גרסת מנהלי משקי קיבוצים, גירסה מסולפת בכוונת מכוון, כאשר מסרו הן לו והן לתקשורת הודעות כוזבות ומסולפות.

ראיות בזמן אמת מראות כי מרשיי הזהירו חזור ושנה בדבר התנהלות שאינה תקינה לכאורה מצד מנהלי משקי הקיבוצים, נתונים שהיו ידועים מזמן לחברה ולכל מנהליה כולל הגרעון הקיים שנוצר כתוצאה ממשיכות שבוצעו על ידי חברת משקי הקיבוצים בלבד. מרשיי הזהירו, התריעו וזעקו ללא הרף והושתקו פעם אחר פעם. כל ההוראות בחברת הבת הגיעו מחברת האם, מנהליה כולל המנכ"ל, החשבים ומנהלי הכספים לכאורה שעתה מנסים להכחיש את ידיעתם ולהתנער ולהעביר בחוסר תום לב מובהק האחריות למרשיי, שזעקו לאורך כל הדרך. למרשיי ראיות מוצקות בעניין. עד לרגע זה לא הועבר למרשיי דוח הביקורת שנעשה על ידי חברת האם ולא בכדי. לאור העובדה שהנאמן הוציא דרישה כלפי דורון סת, רן רונן, ומתעתד להוציא כלפי רון רוגוזנ'יק. מרשיי דורשים שהבעלים של משקי הקיבוצים והקיבוצים יבחנו את הראיות המצויות בידינו ביחס להתנהגות ראשי משקי קיבוצים והאזהרות המתועדות בזמן אמת מצד מנהלי החברה".

מעו"ד מאיה צברי ממשרד גורניצקי ושות' המייצגת את מבקר הפנים נמסר: "יש להצטער על הדוח שהוגש שלא משקף את הדברים. הארועים נשוא הדוח אינם נוגעים לביקורת הפנים שנערכה בשלהי שנת 2019, וללא נפל כל רבב בהתנהלות מבקר הפנים".

מחברת BDO נמסר: "הפירמה פעלה כראוי ובהתאם לכללי החשבונאות והתקינה המקובלים".

ממשקי הקיבוצים נמסר כי "במסגרת היערכות כנפי משק להתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, הסתבר לחברה האם ולדירקטורים מטעמה כי בוצעו, לכאורה, בדוחות כנפי משק רישומים חשבונאיים כוזבים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. מרגע היוודע הדבר, פעל הדירקטוריון בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להגיע לחקר האמת. במסגרת זו גם הוגשה תלונה למשטרה והנושא מצוי כעת בבדיקה מקיפה של רשויות החוק.

"ממצאי דוח הנאמן הזמני חושפים את פעולותיהם החמורות של מנכ"ל כנפי משק לשעבר, שלומי קדים, ושל סמנכ"ל הכספים לשעבר, שמוליק שמש שפעלו בצוותא וגרמו לנזקים בהיקף של עשרות רבות של מיליוני שקלים. כעולה מדוח הנאמן הזמני כמחצית מחובה הכולל של כנפי משק, העומד על כ-90 מיליון שקל, הינו חוב לחברה האם. בכוונת החברה האם למצות את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להיפרע את הנזקים שנגרמו לה ולמצות את הדין עם כלל הגורמים הרלוונטיים".

צרו איתנו קשר *5988