רשות התחרות שלחה מכתבי שימוע לאיגוד סיטונאי שוק צריפין

מכתבי השימוע טרם הגשת כתב אישום נשלחו לאיגוד סיטונאי שוק צריפין וליו"ר האיגוד • לפי כתב החשדות, האיגוד החליט להחרים את חברת גליל שוק מקומי מכיוון שמכרה סחורה באופן ישיר ללקוחותיו, ואף איים על חבריו בעיצומים כספיים אם יפרו את החרם

מיכל הלפרין,הממונה על רשות התחרות / צילום: רמי זרנגר
מיכל הלפרין,הממונה על רשות התחרות / צילום: רמי זרנגר

רשות התחרות הודיעה כי שלחה מכתבי שימוע טרם הגשת כתב אישום לאיגוד סיטונאי שוק צריפין וליושב ראש האיגוד רמי פרידו בגין החרמת חברת גליל שוק מקומי.

לפי כתב החשדות, בנובמבר 2019 החליטה האסיפה הכללית של איגוד סיטונאי שוק צריפין - השוק הסיטונאי הגדול בארץ - להחרים את חברת גליל ולא לרכוש ממנה תוצרת חקלאית. ההחלטה ניתנה על רקע העובדה שגליל החלה לשווק את תוצרתה באופן ישיר לקמעונאים, ובכללם קמעונאים שהם לקוחות של חברי האיגוד.

האסיפה של האיגוד לא הסתפקה בהחלטה בלבד, אלא אף יצרה מנגנון לאכיפה של ההחלטה על החרם על מנת לוודא שההחלטה תקוים על ידי חברי האיגוד. לצורך הבטחת קיום ההחלטה נקבע שכל חבר באיגוד יחתום על צ'ק ביטחון על סך 50 אלף שקל לפקודת האיגוד, שייפרע במקרה של הפרת ההחלטה. האסיפה הכללית גם החליטה לנסות לצרף שווקים סיטונאים אחרים למאבק בשיווק הישיר לקמעונאים.

בעקבות מידע שהגיע לרשות על החרם, פתחה הרשות בחקירה בדצמבר 2019. בעקבות החקירה הופסק החרם.

חוק התחרות הכלכלית קובע עונש של עד חמש שנות מאסר בגין ביצוע עבירה של הסדר כובל, וכן קנס כספי גבוה.

מטעם איגוד משווקי הפירות והירקות נמסר כי "אנו סמוכים ובטוחים כי בתום הליך השימוע שרשות התחרות תקיים, נשכנע את הרשות שאין מקום להגשת כתב אישום בנסיבות העניין כלל. איגוד משווקי הפירות והירקות בישראל פועל בתום לב ובשקיפות לכל אורך הדרך, וגם במקרה זה. טוב יהיה אם רשות התחרות תפעל על מנת לחזק את השווקים הסיטונאיים בישראל, בהתאם למדיניות משרד החקלאות ומועצת הצמחים, וכן תמנע מצב דברים בלתי רצוי שבו שיווק הפירות והירקות נתון בידי גופים אינטרסנטיים באופן שמוביל לעליית מחירים".

***חזקת החפות: איגוד סיטונאי שוק צריפין ויו"ר האיגוד רמי פרידו לא הורשעו בכל עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988