מושב חקלאי בדרום חויב ב-2.3 מיליון שקל מס על רווחים שחילק לחברים

האגודה השיתופית החקלאית בית הגדי תשלם מס מלא למדינה וקנס בגין הכנסות שחילקה לחבריה, בסך כולל של כ- 2.34 מיליון שקל לאחר שהחברים עצמם לא שילמו מס על ההכנסות שקיבלו מהאגודה

חקלאות / צילום: איל יצהר
חקלאות / צילום: איל יצהר

האגודה השיתופית החקלאית בית הגדי תשלם מס מלא למדינה וקנס בגין הכנסות שחילקה לחבריה, בסך כולל של כ-2.34 מיליון שקל. כך קבעה שופטת בית המשפט המחוזי בב"ש יעל ייטב בפסק דין במסגרתו קיבלה את עמדת פקיד שומה באר שבע, לפיה על אף שבית גדי חילקה חלק מהכנסותיה לחבריה היא לא ביקשה להחיל את הפטור ממס המוענק לאגודות שיתופיות על חלוקת הרווחים לחברים בזמן אמת, והחברים עצמם לא שילמו מס באותן שנים על ההכנסות שקיבלו מהאגודה.

פסק הדין ניתן במסגרת ערעור שהגישה האגודה השיתופית בית הגדי במועצה האזורית שדות נגב, על שומות שהוציא פקיד שומה באר שבע, שעניינן מיסוי הרווחים שהאגודה חילקה לחבריה מבלי שהיא או החברים שילמו מס על הכנסות אלה במשך שנים רבות.

בית גדי הנה אגודה שיתופית שבה חברים 95 חברים, שרובם אינם עוסקים בחקלאות. לכל חבר הוקצתה נחלה למטרות מגורים, מבני משק וחקלאות וחלקה אחרת במושב הוקצתה לטובת כלל חברי השותפות. הכנסת השותפות בשנים 2010-2012 שהיו במחלוקת, התבססה בין היתר על מכירת מכסות מים, עיבוד פרדס משותף, השכרת שטחים למיזם אנרגיה סולארית והשכרת אנטנות. בדוחות הכספיים שהגישה ניכתה השותפות הוצאות שחולקו לחבריה מההכנסה, באופן שווה, לפי החלוקה הבאה: שנת 2010 - 1.84 מיליון שקל, 2011- כ-2 מיליון שקלים ובשנת 2012- 2.3 מיליון שקלים.

בשומה שהוציאה רשות המסים לבית גדי שלל פקיד השומה את ניכוי ההוצאה וקבע, כי לא ניתן להעניק את הטבת הפטור ממס בגין הרווחים הללו בדיעבד. עוד לטענת פקיד השומה השותפות לא חילקה את כלל הכנסתה החייבת לחברים ובבדיקה שנערכה נמצא כי חלק מהחברים לא דיווחו על ההכנסות הללו.

לטענת פקיד השומה, הסכומים שנתבעו כהוצאה ע"י האגודה הם הכנסה החייבת במס חברות. בנוסף, חויבה האגודה בקנס גרעון בשיעור 15%.

האגודה טענה מנגד, כי השומה משיתה כפל מס על אותה הכנסה, בידי השותפות ובידי החברים, שכן רובם המכריע של החברים שילם את המס על הכנסה זו.

ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע קיבל את פקיד השומה, שיוצג ע"י עו"ד ערן סירוטה מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי), לפיה דרישת הטבת מס טעונה מילוי מלא ודווקני אחר הוראות החוק. עוד נקבע, כי האגודה השיתופית לא הוכיחה כי חבריה שילמו מס בגין הכנסותיהם מהאגודה. כמו כן, דחה ביהמ"ש את דרישת האגודה להגיש דוחות מתקנים וקבע, כי משמעות תיקון הדו"ח הינה הכשרת השתמטות מתשלום מס ועל כן מדובר בשימוש לרעה בדו"ח מתקן לשם הימנעות מתשלום מס.

ביהמ"ש חייב את האגודה השיתופית בתשלום מלוא המס על ההכנסות שחילקה, וכן בתשלום הוצאות משפט בסך של 50,000 שקל.

צרו איתנו קשר *5988