פתרון למחסור? מחיר החמאה עשוי לצאת מפיקוח ממשלתי

שר החקלאות אלון שוסטר מציע לתת פטור ממכס ליבוא מוגבל בלבד של חמאה לישראל • פרוטוקול מדיון ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות מציג המלצה של גורמי המקצוע להוציא את החמאה מפיקוח מחירים, ככל שתוארך תקופת היבוא הפטור ממכס

חמאה / צילום: שלומי יוסף
חמאה / צילום: שלומי יוסף

האם מחיר החמאה צפוי לצאת מפיקוח ממשלתי? אחרי שבשבוע החולף שר האוצר ישראל כ"ץ החליט על הארכה לתקופה של שנתיים נוספות את הפטור ממכס על יבוא חמאה, מנסה משרד החקלאות לערער על ההחלטה הזו. ברקע עומדת המלצה מחודשת של ועדת המחירים להסיר את הפיקוח על החמאה.

הפטור על מכס ליבוא חמאה לישראל ניתן לאחר שבין 2018 ל-2019 נוצר מחסור מתמשך וחריג של חמאה בארץ. כעת מתברר כי פרוטוקול מדיון ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות מחודש מאי האחרון, שנחשף כעת, מציג המלצה של גורמי המקצוע להוציא את החמאה מפיקוח מחירים, ככל שתוארך תקופת היבוא הפטור ממכס.

לפי החלטת הוועדה שהתכנסה במאי האחרון, אולם אושרה רק בשבוע האחרון בסמוך להארכת הפטור, "ועדת המחירים ממליצה לשרים לשנות את אופן הפיקוח על חמאה בחפיסה מפיקוח של קביעת מחיר מרבי, לפיקוח על דיווח על רווחיות ומחירים". הוועדה ממליצה כי תוקף השינוי יהיה עד לביטול הפטור ממכס על חמאה, ומציינת כי אם הפטור ממכס יוארך, הוועדה תשקול להמליץ על הארכת שינוי אופן הפיקוח.

לאור זאת, הוועדה ממליצה לקבוע כי יצרנים ויבואנים בעלי נתח שוק כספי הגבוה מ-40% ב-12 החודשים שקדמו לדיווח, יעבירו לוועדה אחת לשנה נתונים על מחירים ורווחיות, בהתאם לדיווח החל כיום על יצרני מוצרי החלב.

בשבוע האחרון נרשמה חלופת מכתבים בין משרדי האוצר והחקלאות בסוגיה. במכתב שהגיע לידי גלובס טוען שר החקלאות אלון שוסטר, כי הטיפול המידתי והנכון למחסור בחמאה צריך להיות חלוקת מכסות פטורות ממכס, ולא הפחתה גורפת של המכס על יבוא חמאה תוצרת חוץ ללא הגבלת כמות. שוסטר אף פנה לראש הממשלה על-מנת לקיים דיון משותף בנושא, תוך שהוא מבקש לקבל מהאוצר את הנתונים שהביאו לקבלת ההחלטה הזו.

בתגובה, מ"מ הממונה על התקציבי במשרד האוצר, יוגב גרדוס, השיב לשר: "על-פי ההערכות של אנשי המקצוע במשרדך, המחסור נגרם כתוצאה מהקטנה מכוונת בייצור חמאה בשוק המקומי". בכך מכוון גרדוס לצמצום הנוכחות של טרה בשוק החמאה, על אף שגם קודם לכן הייתה שחקנית מינורית יחסית, ולקושי של תנובה לעמוד בביקושים לחמאה בסמוך לבג"ץ שניהלה מול שר האוצר בסוגיה. גרדוס מציין כי בשנים 2018-2019 חולקו מכסות יבוא מוגבלות, אך אלה לא נתנו מענה למחסור (בין היתר, בשל סיווג חלקן ככפופות למחיר מפוקח).

במכתב של האוצר מציינים, כי המחסור בחמאה בישראל חריג בהשוואה לכל מוצר צריכה אחר, וכי הוא הביא לתופעות אבסורדיות כגון הגבלת כמות החמאה ללקוח, התפתחות סחר לא פורמלי בחמאה, ומעל הכול היעדרות החמאה ממדפי החנויות במשך חודשים ארוכים.

באוצר גם מבקרים את התנהלות משרד החקלאות בסאגת החמאה, כשגרדוס טוען: "לאחר ההחלטה הקודמת על מתן פטור ממכס בהוראת שעה, ניתן היה לצפות ממשרד החקלאות, ומענף החלב בכלל, לעמול על יצירת פתרונות אשר יאפשרו למשק החלב הישראלי לספק את כלל הביקוש המקומי. בניגוד למצופה, במהלך התקופה בעיית הייצור המקומי רק הוחרפה. רק לאחרונה אושרה הקטנה נוספת של 2% בייצור החלב המקומי, כך שסך הייצור המקומי קטן ריאלית ב-6% בהשוואה לשנת 2018. יתרה מזו, מועצת החלב מבקשת להמשיך בהקטנה ריאלית של הייצור גם בשנה הבאה, ובכך עלולה לגרום למחסור בהיצע מוצרי החלב בישראל.

"עמדתנו היא כי אחריות הממשלה היא לאפשר אספקת מוצרי חלב סדירה ומגוונת לאזרחי ישראל, ללא מחסור, וללא התניות המגבילות את כמות הצריכה. לשם כך, אנו סבורים כי יש להאריך את הפטור ממכס על חמאה בשנתיים נוספות".

צרו איתנו קשר *5988