האוצר מתריע: המשכנתה של 57 אלף משקי בית צעירים בסיכון בגלל החל"ת

לפחות אחד מאותם משקי בית הוצא לחל"ת, ושיעור המשכנתה מכלל ההכנסה החודשית זינק אצל רובם אל מעבר ל-30% מהכנסתם • המצב גרוע במיוחד אצל העשירונים התחתונים, שעד כה מחזיקים מעמד בעיקר הודות לדמי האבטלה

מתקשים לעמוד בנטל המשכנתה / צילום: shutterstock
מתקשים לעמוד בנטל המשכנתה / צילום: shutterstock

57 אלף זוגות צעירים שרכשו דירות ב-5 השנים האחרונות הוצאו לחל"ת, ומשקל המשכנתה שלקח רובם חצה את רף ה-30% מהכנסתם החודשית - כך עולה מסקירה של הכלכלנית הראשית באוצר.

גובה המשכנתה הממוצעת שנטלו זוגות צעירים שהוצאו לחל"ת עומד על 900 אלף שקל, וההחזר החודשי שמוטל עליהם בגין הדירות מגיע לכ-3,900 שקל בחודש. חלק משמעותי בקרב אותם צעירים כלולים במסגרת התוכנית הממשלתית "מחיר למשתכן", שבמסגרתה רכשו כ-24 אלף מהם דירות.

הדאגה הגדולה למצבם של הזוגות הצעירים שרכשו דירות בשנים האחרונות, הביאה את הכלכלנית הראשית באוצר לבדוק מי הם למעשה ולבדוק לעומק את מצבם. הניתוח שביצעה מתבסס על קבצי מידע מינהליים, הכוללים את עסקאות הנדל"ן שבוצעו בין 2015 ל-2019, תוך בידוד רוכשי הדירות הראשונות והצלבה עם נתוני הביטוח הלאומי. כצפוי, הממצאים מדאיגים ומורים על קבוצה ייחודית באוכלוסייה, שיש צורך להתמקד בטיפול בה, עם התפשטות הקורונה הכלכלית.

הגיל הממוצע של רוכשי הדירות הראשונות שפוטרו או הוצאו לחל"ת הוא 34, בעוד שהחציוני הוא 32.5; קבוצת הגילאים 25-34 מהווה כמחצית מהם.

ההכנסה הממוצעת למשק בית של רוכשי דירה ראשונה ב-2019, שלפחות אחד מבני הזוג הושבת בחודשים מרץ-אפריל 2020, עמדה על 17.2 אלף שקל ברוטו לחודש בשנת 2019 (כלומר, טרם היציאה לחל"ת/פיטורין). מתוך הכנסה ממוצעת זו, שכרם הממוצע של המושבתים עמד על 8,884 אלף שקל ברוטו לחודש; הכלכלנית הראשית מציינת כי מדובר בשכר גבוה יחסית בהשוואה לשכרם הממוצע של כלל המושבתים במשק באותה התקופה, אשר עמד על 6,342 שקל; בתקופת החל"ת ירדה הכנסת רוכשי דירה ראשונה שאחד מבני הזוג הושבת בשיעור ממוצע של 19.6%, כולל דמי האבטלה שהם מקבלים.

הממצא החמור הנוסף הוא מצבם של רוכשי הדירות מהעשירונים הנמוכים: הכלכלנית מצאה כי קיימת תלות גבוהה יחסית של משקי הבית בשלוש החמישונים הנמוכים בשכרו של העובד המושבת, ששכרו נע בין 55%-85% מסך שכר משק הבית.

פלח נוסף של אוכלוסייה שנמצא בבעיה חמורה יותר הוא הצעירים יותר מקרב הזוגות הצעירים: "גילם הצעיר יחסית של רוכשי דירה ראשונה, בפרט אלה מביניהם שהוצאו לחל"ת/פוטרו, מוצא ביטוי בין היתר גם במספר שנות הוותק הנמוך יחסית במקום העבודה האחרון, אשר עומד על ממוצע של 3 שנים וחודשיים", נכתב בסקירה. "עם זאת, ניתוח הממצאים מלמד על עלייה איטית יחסית בשנות הותק עם העלייה לקבוצות גיל מבוגרות יותר, מה שעשוי לרמז כי מי שהוצאו לחל"ת/פוטרו עם פרוץ המשבר היו הפחות ותיקים באותם מקומות עבודה".

שליש מרוכשי דירה ראשונה המושבתים מגיעים מענפי מכירה קמעונאית וסיטונאית, למעט כלי רכב, חינוך, שירותי מזון ומשקאות ושירותים אחרים.

כאמור, ההערכה אצל הכלכלנית הראשית היא ש גובה המשכנתה הממוצע שנלקחה על-ידי הצעירים שהוצאו לחל"ת או פוטרו, מגיעה ל-900 אלף שקל. בהנחה שהמשכנתה נלקחת לתקופה של 30 שנה, ההחזר החודשי עליה מגיע ל-3,900 שקל לתקופת פירעון של 30 שנה, כ-23% בממוצע מסך ההכנסה שלהם לפני ההוצאה לחל"ת; בשני החמישונים הנמוכים היה שיעור ההחזר גבוה מ-30% עוד טרם היציאה לחל"ת. לאחר היציאה לחל"ת/פיטורים, שיעור ההחזר הממוצע לשליש מההכנסה, ורק בארבעת העשירונים הגבוהים שיעור ההחזר עדיין נמוך מ-30%. בקרב 34 אלף משקי בית שהוצאו לחל"ת, שמהווים 59% מכלל משקי הבית שרכשו דירה ראשונה והוצאו לחל"ת, שיעור ההחזר בזמן החל"ת (בהינתן דמי אבטלה) גבוה מ-30%; עבור שליש ממשקי הבית גובה ההחזר מהווה לפחות מחצית מהכנסתם.

המצב גרוע גם כך, ואולם נקודת השבר האמיתית של האוכלוסייה הזו תגיע בסוף יוני 2021, שבה תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה אמור לפוג עבור רובה. בהיעדר זכאות לדמי אבטלה, משקל המשכנתה מכלל הכנסת משק הבית יזנק.

צרו איתנו קשר *5988