המפקח אבידן מתניע חשיבה ירוקה: מורה לבנקים לשים דגש על ניהול סיכונים סביבתיים

במכתב לראשי הבנקים מאיץ בהם יאיר אבידן להשתתף במאמץ "באמצעות גיבוש תיאבון לניהול סיכון סביבתי, מדיניות אשראי, הפניית הון למימון 'ירוק' ופעילויות השקעה"

יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ
יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, ממשיך לשים דגש על חשיבה ירוקה מצד המערכת. "בכוונת הפיקוח על הבנקים להתחיל בסבב שיחות על מנת להתניע את התהליך הנדרש כדי לעצב ולאפיין את תכלית וניהול הסיכונים הסביבתיים במערכת", כתב אבידן לראשי המערכת הבנקאית בנוגע לתפיסה הירוקה שהוא רוצה בבנקים.

"זו יריית פתיחה בדרך להסדרה נרחבת של מעבר הבנקים לעולם ירוק יותר", אומר גורם מעורה ביחס למכתבו של המפקח.

במכתב ההנחיה, שהגיע לידי גלובס, ומתייחס לסיכונים סביבתיים וסיכוני אקלים, נכתב כי "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בקידום נושא זה, ורואה בתאגידים הבנקאיים שותפים חשובים במעבר לכלכלה סביבתית בת-קיימא. זאת בין היתר באמצעות גיבוש תיאבון לניהול סיכון סביבתי, מדיניות אשראי, השקעות, הפניית הון למימון 'ירוק' ופעילויות השקעה ועוד".

בין היתר כותב אבידן לראשי המערכת הבנקאית, כי "לסיכונים הסביבתיים השפעה פיננסית ושאינה-פיננסית על התאגידים הבנקאיים. סיכונים אלו יכולים להצטרף לסיכונים האחרים בתאגיד (כגון: סיכון אשראי, סיכון שוק, סיכון תפעולי, סיכון ציות, סיכון משפטי, סיכון מוניטין וסיכון נזילות), ולהפוך במקרי קיצון לסיכונים יציבותיים".

על כן מבהיר המפקח, כי "במסגרת זו ולקראת התהליך הנכם מתבקשים ומצופים לעקוב אחרי ההמלצות וההנחיות שמפרסמים גופים בינלאומיים מובילים העוסקים בנושא, הכוללות בין השאר התייחסות לציפיות הפיקוחיות בנושא ניהול הסיכון והגילוי".

אבידן מוסיף ומפרט בהקשר זה, כי "בכוונת הפיקוח על הבנקים לקיים מפגשים עמכם כדי לחלוק ולקבל מידע על רמת המודעות והמוכנות ועל פרקטיקות, ככל שאלה התגבשו אצלכם בנושא ניהול הסיכון הסביבתי, והתאמתן לציפיות. בהמשך נתווה את המשך התהליך, ובין היתר נעביר אליכם שאלון בנושא סיכונים סביבתיים, שהמענה עליו יהווה בסיס לשיחות המשך שנקיים עם מנהלי הסיכונים במוסדכם".

"ההתמודדות מותנית בשיתוף פעולה גלובלי"

זו לא הפעם הראשונה שהמפקח אבידן שם את הנושא בראש סדר היום שלו. בספטמבר האחרון השתתף אבידן בסדנה שיזם המשרד להגנת הסביבה בנושא "רגולציה של סיכונים פיננסיים סביבתיים והזדמנויות". כבר אז הוא אמר, כי "סיכונים סביבתיים, ובפרט סיכוני אקלים, הם סוגיות בינלאומיות, חוצות יבשות וארצות. אפקטיביות ההצלחה בניטור ובהתמודדות עם הבעיות הנוצרות כתוצאה מסיכונים אלו מותנית, בין היתר, בהתקיים שיתוף פעולה גלובלי.

"קיים קושי בהתמודדות עם הסוגיות המורכבות של פיתוח והאצה כלכלית במקביל להקפדה על צמצום סיכונים סביבתיים במובן הרחב (סיכוני אקלים, זיהום, בירוא היערות וכו'), אולם הקשיים הללו אינם פוטרים אותנו, כל השותפים לעשייה, מהתמודדות עם הסיכונים הנגזרים מתהליכים סביבתיים. המתנה פסיבית להתממשות הסיכונים אינה אופציה מועדפת", אמר אז אבידן. הוא ציין עוד, כי "הטיפול בניהול סיכונים סביבתיים וסיכוני אקלים בראייה בנקאית דורש שינוי חשיבתי: בשונה מהסיכונים המסורתיים, ניהולם של סיכוני האקלים וסביבה הוא לטווח ארוך".

"צפויה עוד דרך ארוכה"

על רקע זאת אמר אז אבידן, כי "בפיקוח על הבנקים כבר החלנו בהנעת התהליך, אך יישום הדרישות החדשות הינו תהליך מורכב, וצפויה דרך ארוכה עד שנגיע ליישום של הנחיות בנות-אימוץ". הוא קרא לגורמים רגולטוריים אחרים "להירתם ולשתף פעולה בהתמודדות עם סיכוני האקלים".

אבידן המשיך ואמר אז בהקשר זה כי "על אף האתגר הקיים, זוהי הזדמנות למערכת הבנקאית לקחת חלק משמעותי יותר במרקם הכלכלי-חברתי, לכוון לבנקאות משפיעה (Impact Banking), לגבש תיאבון סיכון במדיניות האשראי וההשקעות המוטה והמוכוונת לשינוי הסיכון הסביבתי, אגב הקטנתו לאורך זמן". המכתב שהוא העביר השבוע למנכ"לי הבנקים מהווה צעד בכיוון הזה. 

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, אמרה באותו אירוע כי "מדינת ישראל צריכה להצטרף למועדון המדינות המובילות ביצירת סטנדרטים נאותים לגילוי ולהטמעה של שיקולים סביבתיים בסקטור הפיננסי. סיכוני אקלים וסביבה צריכים לעמוד לנגד עיני הגופים המנהלים את החסכונות של הציבור. אני מאמינה שהשיח המשותף והפורה עם הרגולטורים הפיננסיים יביא לגיבוש רגולציה מתקדמת לגילוי וניהול סיכונים סביבתיים בהשקעות".

צרו איתנו קשר *5988