הוכרז סכסוך עבודה בהנהלת בתי המשפט: השופטים ישמשו כמזכירים המשפטיים של עצמם

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בהנהלת בתי המשפט על רקע הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי שייכנסו לתוקף בראשון בינואר 2021 • העוזרים המשפטיים של השופטים מסרבים לשמש גם כ"מזכירים משפטיים" - תפקיד חדש שלא היה קיים עד כה במערכת בתי המשפט

סכסוך עבודה בעקבות התיקון לתקנות סדר דין אזרחי / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק
סכסוך עבודה בעקבות התיקון לתקנות סדר דין אזרחי / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בהנהלת בתי המשפט על רקע פגיעה נטענת בעוזרים המשפטיים של השופטים. הפגיעה הנטענת קשורה לרפורמת תקנות סדר הדין האזרחי שייכנסו לתוקף בראשון בינואר 2021. בעוד שבוע בלבד אמור להיכנס סעיף משמעותי בתקנות, הנוגע "למזכירים המשפטיים", אולם ההסתדרות מבהירה כי היא לא תיתן לכך יד.

במכתב ששיגר יו"ר איגוד המשפטנים עו"ד יצחק גורדון להנהלת בתי המשפט הוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות הנהלת בתי המשפט. המכתב חושף על הדרך כי את תפקיד "המזכיר המשפטי", שייכנס לתוקף בעוד שבוע, ימלאו בשלב זה השופטים עצמם, ולטענת גורדון המשמעות היא כי תפקיד זה יוטל בפועל על העוזרים המשפטיים.

תקנה 33 לתקנות סד"א החדשות קובעת כי "מזכיר משפטי לא יקבל מסמך שאינו ממלא אחר דרישה הקבועה בתקנות אלה או אחר הוראת בית המשפט, ויפרט בכתב את הטעמים לכך תוך הפניה לתקנה או להחלטה שלא מולאה".

בהנהלת בתי המשפט ביקשו להטיל את המשימה על העוזרים המשפטיים, אולם איגוד המשפטנים המייצג את העוזרים המשפטיים הודיע כי מדובר בפגיעה בתנאי העוזרים המשפטיים, וכי מדובר בהטלת עבודה רבה נוספת על העוזרים המשפטיים שאין בכוונתם לאשר ללא ניהול משא ומתן על העניין לרבות שיפור שכרם.

לידי גלובס הגיעה הודעת אימייל ששלח סמנכ"ל הנהלת בתי המשפט קמי אבולעפיה לאיגוד המשפטנים. בדבריו הוא כתב כי דרישות הוועד אינן הולמות, "וביתר שאת במציאות הכלכלית הנוכחית". לדבריו, "הועלו דרישות להתערבות בפרוגרטיבה הניהולית של הנשיאים. דרישות שלא ניתן להסכים, לא בעיקרון, לא בשים לב למתנים ולא בהיבט תהליכי הניהול במערכת בתי המשפט". את הודעתו סיים אבולעפיה באמירה כי "לפיכך אין בכוונתנו להטיל את המשימה הזו על העוזרים המשפטיים ואנו נערכים למציאת פתרונות אחרים".

במקביל, בתחילת השבוע פרסמה הנהלת בתי המשפט כ-40 מכרזי עתודה לתפקיד חדש של "מזכיר משפטי". לטענת גורדון, מעיון במכרזים לא ברור אם ומתי אכן יתקבלו התקנים המדוברים ויאוישו בפועל. "האם בזמן הקרוב? בעוד מספר חודשים? בעוד שנה? בכל מקרה ברור שאין כאן מענה לתפקיד המזכירים המשפטיים לפי תקנות סד"א החדשות ב-1 בינואר 2021 מועד התחילה של התקנות".

גם הנהלת בתי המשפט הייתה מודעת לכך שאין שום סיכוי שהמזכירים המשפטיים ימונו בתוך שבוע, ומשום כך הנחתה הנהלת בתי המשפט את השופטים, באמצעות נשיאי בתי המשפט השונים, שעד להודעה חדשה השופטים עצמם ימלאו את תפקיד "המזכיר המשפטי" של עצמם.

פתרון הביניים מנוגד לרוח התקנות

מנהל בתי המשפט ד"ר יגאל מרזל הודיע לשופטים כי "בשלב הביניים, עד להקצאת התיק לשופט - ידונו במחדלים שופטים תורנים, ולאחר הקצאת התיק - ידון במחדלים המותב הדן בהליך".

יש לציין כי המהלך מנוגד לרוח התקנה. בדברי ההסבר לתקנה נכתב כי "המשאב השיפוטי הינו משאב יקר ומוגבל ומשכך, נדרש "שומר סף" אשר איננו השופט עצמו, אשר יבטיח כי המסמכים המוגשים לבית המשפט עומדים בדרישות הטכניות שנקבעו בתקנות או בהחלטות בית המשפט.

מיסוד מנגנון שתכליתו לוודא קיומן של הוראות טכניות ואכיפתן אף יקל על העומס הרב המוטל על השופטים ובסופו של יום ישרת את ציבור המתדיינים, בין השאר, בכך שיחסוך הגשת בקשות מטעמם בדבר אי עמידת הצד שכנגד בהוראות כאמור".

לטענת עו"ד גורדון הנהלת בתי המשפט למעשה עקפה את חובת המשא ומתן והטילה שוב, הפעם בדלת האחורית, את התפקיד על העוזרים המשפטיים. "הטלת משימות המזכיר המשפטי על השופטים, משמעותה הברורה והמיידית היא שהשופטים בפועל יטילו את המשימות החדשות והעבודה הנוספת על העוזרים המשפטיים שלהם. המעגל נסגר! הנהלת בתי המשפט בחרה לפוצץ את המו"מ עם נציגות העובדים, לעקוף את חובת ניהול המו"מ, ולהפיל בפועל על העוזרים המשפטיים באופן חד-צדדי את ביצוע המשימות החדשות של המזכיר המשפטי, בדלת האחורית".

לדברי גורדון, "לא נוכל לאפשר צעדים חד-צדדים כאלה מצד ההנהלה והטלת משימות המזכיר המשפטי על העוזרים המשפטיים. על אחת כמה וכמה כאשר משימות אלה, שעל פי טיבן ומהותן הן משימות טכניות-מזכירותיות, אינן קשורות לתפקיד העוזר המשפטי ואינן חלק מעבודתו ואף נקבעו מראש בתקנות כמשימות השייכות לתפקיד נפרד של 'מזכיר משפטי'. התנהלות זו של ההנהלה לא מותירה לנו ברירה אלא לפעול נגד צעד חד-צדדי זה במסגרת סכסוך העבודה שהכרזנו בעניין".

לטענת גורדון, "הפגיעה בעוזרים המשפטיים לא מסתיימת כאן, הנהלת בתי המשפט הגדילה לעשות ובמכרזים לתפקיד המזכיר המשפטי החדש 'נגסה' גם בתפקיד המהותי של העוזר המשפטי".

במכרזי המזכיר המשפטי נכתב בין היתר כי יש תוטל עליהם "אחריות על הכנה מהותית של התיק לדיון בהתאם להנחיות השופט/ת, לרבות הכנת חוות דעת משפטיות ותקצור משפטי נדרש בהתאם לאופי התיק".

לטענת גורדון, "אחריות על הכנה מהותית של התיק כלל לא הוגדרה כחלק מסמכויות המזכיר המשפטי, לא בתקנות סד"א החדשות ולא בתקנות המנ"ת הישנות. לעומת זאת, הן כלולות ללא כל ספק בתחום אחריותו ותפקידו של העוזר המשפטי לשופט ובעבודתו הפרטנית של העוזר המשפטי מול השופט שהוא מהווה יד ימינו. הפועל היוצא מכך הוא שפרסום המכרז כמות שהוא פוגע פגיעה נוספת בעוזרים המשפטיים ונוגס בתפקידם" .

לדבריו, "אם לא די בכך, הנהלת בתי המשפט גם הסכימה לתיקון של תקנות סד"א החדשות ברגע האחרון לפני כניסתן לתוקף, באופן שביטל הלכה למעשה את הסמכויות החדשות שהוענקו לעוזרים המשפטיים בתקנות סד"א, ובמיוחד הסמכות לזמן את בעלי הדין לפגישה כדי להביא לפניהם הצעות להסדר דיוני. לא זו אף זו, את אותן סמכויות שהנהלת בתי המשפט הסכימה שיילקחו מהעוזרים המשפטיים, היא מבקשת כעת להעניק למזכירים המשפטיים".

יש לציין כי אין מדובר בסכסוך העבודה הראשון בין הנהלת בתי המשפט לעוזרים המשפטיים. לפני שנתיים נחתם הסכם קיבוצי בין הצדדים, זאת לאחר מאבק מתמשך של שנים שכלל אף שביתה בת חודש ימים. ההסכם קבע כי תפוסק ההעסקה בדרך של חוזי אישי והעוזרים המשפטיים יועברו לחוזה תחת הסכם קיבוצי שמאפשר אופק התקדמות כלכלית, על פי המקובל בשירות הציבורי.

צרו איתנו קשר *5988