בזק | בלעדי

מנכ"לית בזק לשעבר עשויה להיאלץ להשיב לחברה מאות אלפי שקלים

הסדר הטיעון עליו חתמה מנכ"לית בזק לשעבר, סטלה הנדלר, עשוי להביא לביטול זכאותה להוצאות הגנה משפטית, וייתכן שהיא תידרש להשיב מאות אלפי שקלים לחברת הביטוח מגדל

סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק לשעבר / צילום: רמי זרנגר
סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק לשעבר / צילום: רמי זרנגר

מנכ"לית בזק לשעבר, סטלה הנדלר, עשויה להידרש להחזיר מאות אלפי שקלים ששולמו לה בגין מימון הליך משפטי בפרשת "בזק-yes", שנחקרה על-ידי רשות ניירות ערך. זאת בנוסף לקנס בסך 400 אלף שקל שכבר שילמה במסגרת הודאתה בהסדר טיעון לפיו הייתה שותפה לפרסום מטעה מכוון שנעשה בדיווחי בזק - כך נודע לגלובס.

הדברים עלו במסגרת שיחות בין בזק לחברת הביטוח מגדל, שבו נדונה שאלת הכיסוי של נושאי המשרה והאם הוא מגן עליהם בעת ביצוע עבירה.

הפרט המטעה: הנדלר ידעה ולא דיווחה

במסגרת חקירת רשות ניירות ערך שנפתחה ביוני 2017, שעסקה בפרשת מכירת yes לבזק, הודתה הנדלר בפרסום מכוון של פרט מטעה בדיווחי בזק. אותו פרט מטעה נועד לסייע בסופו של דבר לבעל השליטה שאול אלוביץ’ לקבל 170 מיליון שקל בגין מכירת מניות yes.

במסגרת החקירה שנפתחה זכתה הנדלר למימון מלא של ההליך המשפטי, בגובה מאות אלפי שקלים. המימון המשפטי להנדלר נעשה על-ידי בזק ועל-ידי חברת הביטוח מגדל, המבטחת את נושאי המשרה הבכירים בבזק. עם זאת, הסכם השיפוי עם מגדל שמעניקה בזק לבכיריה קובע כי הם זכאים לקבל מימון מלא על הוצאותיהם המשפטיות, ובלבד שפעלו כדין. על-פי ההסכם, אם טעו ופעלו שלא כדין, הרי שהמימון יינתן רק אם הטעות נעשתה בתום-לב.

בהסדר הפסקת הליכים מותנית שנחתם בין פרקליטות מיסוי וכלכלה לבין הנדלר, נקבע כי ב-22 בדצמבר 2016 שלח מנכ"ל משרד התקשורת דאז שלמה פילבר לבזק מכתב שכותרתו "ביטול חובת ההפרדה המבנית בקבוצת בזק". המכתב ממשרד התקשורת נוסח על -ידי פילבר בתיאום עם נציגי בזק, ובידיעתה של הנדלר.

במכתב הושמטה העובדה בדבר חובת קיום שימוע לפני ביטול ההפרדה תאגידית בבזק, והוצג מצג מטעה לפיו הן ביטול ההפרדה התאגידית והן ביטול ההפרדה המבנית מצויים בשלב מתקדם מזה שהתקיים בפועל.

יום לאחר שליחת המכתב הוציאה בזק דיווח מיידי לציבור על העברת המכתב ועל תוכנו. דיווח זה כלל את הפרט המטעה הכלול במכתב משרד התקשורת. הנדלר, לפי הודאתה, ידעה שהמכתב ממשרד התקשורת כולל את הפרט המטעה וכי הוא ידווח לציבור.
יום למחרת הדיווח נאלצו משרד התקשורת ובזק לפרסם הבהרה שלפיה ביטול ההפרדה התאגידית ייעשה לאחר הליך שימוע.

מטרת הדיווח הייתה לאפשר לבעל השליטה בבזק שאול אלוביץ’ להציג בפני הדירקטוריון את התנאי הנדרש לקבלת כספים נוספים (170 מיליון שקל) במסגרת עסקת בזק-yes.

העונש: הרחקה ו-400 אלף שקל קנס

במסגרת ההסדר, הודתה הנדלר כי עברה את העבירות המיוחסות לה וחויבה לשלם קנס של 400 אלף שקל. בנוסף, נקבע כי היא תהיה מנועה מלכהן כנושאת משרה בתאגיד מדווח לתקופה של תשעה חודשים.

כאמור, מאחר שמימון הוצאות משפט ניתן רק במקרה שבסוף ההליך מתברר כי הבכיר שנתבע הוא זכאי או שפעל בתום-לב - נסיבות שאינן מתקיימות בעניינה של הנדלר - הרי שהנדלר שהודתה כי עברה את העבירות המיוחסות לה חשופה לתביעה של בזק ושל חברת הביטוח מגדל להחזר ההוצאות המשפטיות ששולמו.

ההוצאות המדוברות כוללות את כל ההליכים המשפטיים, החל מרגע התפוצצות הפרשה ועד ההגעה להסדר הטיעון. על-פי הערכות, מדובר בסכומים של מאות אלפי שקלים ואולי למעלה מכך.

סטלה הנדלר מסרה: "אין תגובה".

מגדל ביטוח מסרה: "מגדל ביטוח אינה מגיבה בנושאים הקשורים למידע פרטי ואישי של מבוטחים". חברת בזק סירבה להתייחס לדברים.

בכירי בזק - מי יישא בעלות ההליך המשפטי?

תחילת הפרשה:
■  רשות ניירות ערך פותחת בחקירה גלויה, שבה נחשד כי נושאי משרה בכירים, ביניהם מנכ"לית בזק סטלה הנדלר, סייעו לשאול אלוביץ' לאשר את רכישת מניותיו ב-yes (יוני 2017)

ההודאה:
■ סטלה הנדלר מודה כי ידעה על מסמך שהועבר ממשרד התקשורת לבזק, ושכלל דיווח מוטעה לבורסה על אישור ההפרדה התאגידית בבזק (דצמבר 2020)

שאלת המימון המשפטי
■ מגדל, המבטחת נושאי משרה בכירים בבזק, דנה עם החברה לגבי מימון ההגנה המשפטית של בכירי החברה. בתוך כך עולה שאלת סטלה הנדלר והאם תידרש להחזיר את מימון ההגנה, בעקבות הודאתה (ינואר 2020)

***חזקת החפות: יודגש כי שאול אלוביץ' הוא בגדר נאשם בלבד, לא הורשע בביצוע עבירה ועומדת לו חזקת החפות

צרו איתנו קשר *5988