רשות שוק ההון דוחה בשלושה חודשים את תחילת הרפורמה בביטוח תאונות אישיות

כשבוע לפני שההוראות לשינוי תחום הביטוח האמור, שלדברי הרשות עצמה רווי בכשלים, היו אמורות להיכנס לתוקף, הרשות מאפשרת לחברות הביטוח לדחות את היישום לתחילת מאי • זאת, לדברי הרשות, "בשל בקשות מחברות הביטוח, קשיים בהיערכות לאור מגפת הקורונה, וקשיים מיכוניים ופרקטיים"

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

כשבוע לפני שההוראות שמסדירות מחדש את תחום ביטוחי התאונות האישיות נכנסות לתוקף, רשות שוק ההון נותנת לחברות הביטוח אורכה ומאפשרת להן עוד שלושה חודשי "היערכות".

בכך נענית רשות שוק ההון לבקשות חברות הביטוח כשהיא דוחה את מועד תחילת יישום הרפורמה שניסחה לאחד מתחומי הביטוח הבעתיים לצרכנים בשנים האחרונות, לדבריה עצמה. במסגרת תיקון חוזר ששלחה היום, הודיעה הרשות כי היא דוחה את מועד תחילת יישום ההוראות החדשות שלה לגבי ביטוחי התאונות האישיות בשלושה חודשים, לתחילת חודש מאי הקרוב.

על פי הודעת הרשות זה קורה במטרה להבטיח "תפעול ושיווק מיטביים" כל פוליסות התאונות האישיות החדשות. למעשה, הרשות מבהירה כי הדחייה נעשתה במידה רבה בשל בקשת חברות הביטוח עצמן, כשהיא מפרטת בחוזר שפרסמה היום כי הדחייה במועד תחילת היישום נעשית "בשל בקשות מחברות הביטוח לדחיית מועד תחילתו של החוזר, בשל קשיים בהיערכות ליישום הוראות החוזר הנובעים בעיקר מאתגרים אובייקטיבים לאור מגפת הקורונה, בין היתר קשיים מיכוניים ופרקטיים בהכנת המוצר לשיווק". בתקופה זו יונהגו עדיין התנאים והכללים הנהוגים בשוק, שהרשות עצמה רוצה בשינויים.

כאמור, ברשות עצמה מצאו כי מדובר בתחום ביטוח שהפרקטיקה הנוהגת בו בשוק הינה בעייתית. כך עולה מדברים שהרשות עצמה כותבת בדברי ההסבר של החוזר המלא, ובמסגרתם נכתב כי "לנוכח פניות שהתקבלו לאורך השנים וביקורות שערכה הרשות, בנושא הצירוף לביטוח ותוכן הכיסוי הביטוחי, מוצע לקבוע בחוזר זה הוראות שמטרתן להסדיר את ענף תאונות אישיות, באופן שיבטיח הליך מכירה הוגן שיבהיר למועמד לביטוח את היקף הכיסוי הביטוחי כראוי. לצד זאת, מוצע לקבוע הוראות לניסוח תכנית ביטוח תאונות אישיות, במטרה להבטיח כיסוי ראוי בקרות מקרה ביטוח". כלומר, הרשות ראתה לנכון לשפר את ההוגנות במוצרי ביטוח אלה, הן בדרכי המכירה והן מבחינת הכיסוי הביטוחי בהם - וזאת הן במוצרי ביטוחי תאונות אישיות לפרט והן בביטוחים קבוצתיים מסוג זה.

החוזר האמור פורסם ביוני 2020, ובמסגרתו נקבע בתחילה כי החל מפברואר הקרוב, בעוד ימים ספורים, יכללו בין היתר רובד בסיסי תוך שתידרש הסכמת המבוטח להמשך הביטוח מדי שנתיים (והוא לא ימשיך בתשלום אוטומטית לאורך שנים). לאורך השנים נשמעת ביקורת על מכירות עודפות ומוגזמות של חברות ביטוח, שרואות בביטוחים אלה כמנוע רווחיות חשוב.

כך או כך, ביוני האחרון אמר הממונה על הרשות משה ברקת כי "ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת הענף בשנים האחרונות והכשלים שליוו צמיחה זו" וש"אנו מאמינים שהסדרת ענף תאונות אישיות תבטיח מוצר ביטוחי טוב יותר למבוטח". נדגיש כי גם עתה, עם הדחייה המוגבלת במועד תחילת השינויים, עדיין מדובר בהסדרה עמוקה ומהותית לשוק זה.

צרו איתנו קשר *5988