בדיקות הקורונה בנתב"ג: נפסלה זכיית המכרז של אומגה ורמב"ם

אומגה ורמב"ם ימשיכו להעניק שירות בשלב זה, אך ועדת המכרזים של רש"ת תכריע מהי הדרך להמשך הליכי המכרז • ביהמ"ש העליון קבע כי "הצעת אומגה היא הזוכה במכרז, חרף העובדה שהיא לא עומדת בתנאי הסף" • הפסיקה עשויה להביא להתייקרות במחירי הבדיקות בנתב"ג

עמדות בדיקת קורונה של אומגה ורמב"ם בנתב"ג / צילום: מיכל רז-חיימוביץ'
עמדות בדיקת קורונה של אומגה ורמב"ם בנתב"ג / צילום: מיכל רז-חיימוביץ'

בית המשפט העליון פוסל את הזכייה של אומגה ובית החולים רמב"ם במכרז שהפעילה רשות שדות התעופה להקמה ולהפעלה של עמדות ומעבדות לבדיקות קורונה בנתב"ג. בשלב זה תמשיך אומגה לתת שירות לנוסעים, אולם ועדת המכרזים של רש"ת תידרש למצוא דרך להמשך הפעלת המעבדות.

אומגה ורמב"ם זכו במכרז והקימו את המעבדות, שנפתחו בנובמבר האחרון. מחירי הבדיקות שעל בסיסן זכו במכרז הפתיעו את הענף ואת המתמודדות האחרות: 45 שקל לבדיקה שתוצאותיה יתקבלו עד 14 שעות ו-135 שקל לבדיקה מהירה שתוצאותיה יתקבלו עד 5 שעות - בדיקה זו טרם התחילה לפעול והיא אמורה הייתה לעמוד לרשות הטסים לאחר הסגר. עד לאחרונה המעבדות פעלו רק לטובת הנוסעים היוצאים שיכלו לבצע בדיקות לפני טיסה ליעד שדורש בדיקות מהנוחתים בו. עם תחילת חובת הבידוד לנוחתים בישראל מכלל המדינות, המדינה החלה להפנות את הנוסעים לבדיקות קורונה בנתב"ג לאחר הנחיתה, כבדיקת רשות שהמדינה ממממנת לטובת קיצור משך הבידוד מ-14 ימים ל-10 ימים (בכפוף לביצוע של בדיקה שנייה).

"פגיעה ממשית בעיקרון השוויון"

המכרז פורסם בתחילת חודש אוגוסט 2020 וניתן היה להגיש הצעות עד ל-31 באוגוסט 2020. למכרז ניגשו שבע מציעות והצעתה של אומגה ביחד עם ביה"ח רמב"ם היא שנבחרה לאור המחיר שהיא הציעה לבדיקה. מי שערערה על ההצעה הזוכה הייתה חברת פנגיה, שדורגה במקום השני במכרז כשהיא הציעה מחיר של 149 שקל לבדיקה, יותר מפי שלושה מהמחיר שעל בסיסו זכתה אומגה. פנגיה הביעה את הסתייגויותיה גם מול רשות שדות התעופה ובבסיסן הטענה כי אומגה לא עומדת בתנאי המכרז וכי מדובר "בהצעה גרעונית ולא סבירה" עוד נטען כי השימוש בבית החולים רמב"ם כקבלן משנה משמעו שימוש במשאב לאומי.

לאור התנגדות הרשות לטענה זו הגישה פנגיה עתירה לבית המשפט - עתירה זו נדחתה בבית המשפט לעניינים מינהליים בין השאר בטענה כי העתירה הוגשה בשיהוי. הדיון בעליון בנוכחות שלושה שופטים, עוזי פוגלמן, ג'ורג' קרא ואלכס שטיין, נסב סביב השאלה הזו וסביב השאלה המהותית יותר בדבר תנאי העמידה במכרז על ידי חברת אומגה.

בדיון על השאלה בדבר עמידה בתנאי המכרז הוסבר כי המכרז הציבורי מושתת על שני עקרונות יסוד: שמירה על השוויון וטוהר המדינות והשני הוא חיסכון בכספי ציבור ויעילות. בדיון הוער כי לא ברור מה תפקידו של רמב"ם במערך הבדיקות והאם הוא משמש כקבלן משנה כפי שדרשו תנאי המכרז. כך או כך נותר מצב לפיו תפקידו של רמב"ם נותר עמום בתהליכים המשפטיים ובברור מול רש"ת, ולפי בית המשפט העליון, עמימות זו אף החריפה בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניינים מינהליים. טענת העליון הוא כי באת כוחה של אומגה הציגה עמדות סותרות בהקשר הזה כשגם נטען כי עמדת רש"ת לא הייתה עקבית באשר לתפקידו של רמב"ם - האם כמפקח, האם כיועץ או כמבצע בפועל.

בסופו של דבר קבעו פה אחד כי הצעתה של אומגה לא עמדה בתנאי הסף שנקבע במכרז לקיומו של ניסיון מקדמי בהפעלת מעבדות קורונה. "קביעה כי הצעת אומגה היא הזוכה במכרז, חרף העובדה שהיא לא עומדת בתנאי הסף והיא מגלמת פגיעה ממשית בעיקרון השוויון הן כלפי המציעים והן כלפי אלו שנמנעו מלהגיש הצעה... ואולם יש ליתן את הדעת לכך שבין הרשות ובין אומגה כבר נכרת חוזה למתן שירותים, לכך שמערך הבדיקות בנתב"ג כבר הוקם ולכך שכבר עתה ניתן בו שירות לקהל הנוסעים בנתב"ג. זאת ועוד אין להתעלם מכך שאיננו במצב שגרה וכי אנו מצויים בעיצומו של גל תחלואה נוסף...". על כן, קבע בית המשפט כי רצף השירות יישאר בינתיים על כנו וכי ועדת המכרזים היא שתכריע מהי הדרך הראויה להמשך הליכי המכרז. לפסיקת בית המשפט עשויה להיות השפעה על מחירי הבדיקות והיא אף עשויה להוביל להתייקרות. 

עו"ד ערן בצלאל, ממשרד ש. הורוביץ, בא-כוח פנגיה: "מדובר בפסק דין חשוב ומשמעותי של בית המשפט העליון בדיני מכרזים, המבצר את עיקרון השוויון, והמדגיש שוב את החשיבות של עמידה בתנאי הסף, במיוחד שעה שמדובר במכרז בעל חשיבות ציבורית ממדרגה ראשונה. בית המשפט העליון קובע שוב כי אין 'קיצורי דרך' - כל הליך מכרזי, גדול וחשוב ככל שיהיה, חייב לעמוד באבני-היסוד של המשפט המינהלי. לאחר סאגה ארוכה שעברה פנגיה החל בהתנהלות מול ועדת המכרזים של רשות שדות התעופה, ועובר דרך פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אנו שמחים מאד שבית המשפט העליון קיבל את טענותינו, והורה על פסילת מציע, המסתמך על קבלן משנה - שאינו קבלן משנה. פנגיה ערוכה להתחיל במתן השירותים לטובת פוקדי נמל התעופה, באופן מיידי, באמצעות מעבדתה הפעילה". את המערערת ייצגו גם הגר פינס ואור פי אל ממשרד ש. הורוביץ.

ערן בצלאל / צילום: מושיק ברין
 ערן בצלאל / צילום: מושיק ברין

מחברת אומגה ובית החולים רמב"ם נמסר בנוגע לפסיקה: "הקמנו את המעבדה והמערך לבדיקות קורונה בשדה התעופה בזמן שיא ובאיכות שהיא ללא עוררין. המעבדה קיבלה את כל האישורים של משרד הבריאות, ומהווה את הזרוע העיקרית באמצעותה המדינה מאתרת חולים בכניסה לישראל. ככזו המעבדה בנתב"ג היא חולייה חיונית בקטיעת שרשראות ההדבקה ובשמירה על בריאות הציבור. אנו לומדים את הפסיקה של בית המשפט ונפעל בהתאם להוראות ועדת המכרזים של נתב"ג. בינתיים נמשיך לתת את השירות לציבור ולמדינה כפי שקבע בית המשפט".

מרשות שדות התעופה נמסר: "בהתאם להחלטת בית המשפט רצף השירות של המעבדות לא ייפגע".

אומגה, רמב"ם ורשות שדות התעופה ישלמו כל אחד 20 אלף שקל עבור הוצאות.

צרו איתנו קשר *5988