הנפקת דניה סיבוס תייצר תשואה של 250% ללוקסי ולאלטשולר על רכישת אפריקה אשתקד

שנה לאחר הסדר החוב באפריקה ישראל צפויה הנפקת דניה להציף ערך רב לרוכשים - לפידות קפיטל ואלטשולר שחם גמל • מנכ"ל דניה רונן גינזבורג מחזיק מניות החברה בשווי 9 מיליון שקל וכמות אופציות נדיבה

יעקב לוקסנבורג / צילום: גיזי
יעקב לוקסנבורג / צילום: גיזי

חברת הבניה דניה סיבוס מבקשת להשלים להנפקה ראשונה של מניות לציבור לפי שווי של 1.65 מיליארד שקל לפני הכסף, או 1.8 מיליארד שקל אחריו כך עולה מתשקיף מעודכן שפרסמה החברה בסוף השבוע האחרון .

התשקיף כולל גיוס הון לחברה בהיקף של 146 מיליון שקל והצעת מכר של בעלת השליטה (אפריקה ישראל שבבעלות לפידות קפיטל ואלטשולר שחם)  בהיקף של 214 מיליון שקל. תמורת הצעת המכר של הבעלים  מיועדת לממן רכישה של חלק ממניות השליטה באפריקה מגורים מידיה של דניה סיבוס, כך שבפועל יזרום סכום ההנפקה כולו, בהיקף של 360 מיליון שקל, לקופתה של דניה סיבוס .

כלל המניות יוצאו לציבור במחיר של 58 שקל למניה, כאשר לאחר השלמת ההנפקה תחזיק אפריקה ישראל ב-80% ממניות דניה סיבוס, בעוד המשקיעים החדשים מקרב הציבור יחזיקו ב-20% מהחברה. החתמים בהנפקה הם לידר , דיסקונט, פועלים אי.בי.אי  וברק קפיטל חיתום. לצורך הצלחת ההנפקה התקשרה דניה סיבוס בהסכם חיתום עלהעמדת חיתום להנפקה בהיקף כספי של עד 90 מיליון שקל - רבע מכספי ההנפקה .

עוד עולה מהתשקיף כי מנכ"ל דניה סיבוס, רונן גינזבורג, מחזיק בכ-155 אלף מניות חסומות (שווי של 9 מיליון שקל במחיר ההנפקה), וכי לכלל עובדי החברה הקצתה החברה חבילה של 929 אלף אופציות (3% מהון המניות) הניתנות למימוש למניות .

מתוך חבילה זו, יקבל המנכ"ל גינזבורג עצמו 310 אלף אופציות, כאשר היתרה תתחלק בין שאר נושאי המשרה והעובדים. ההוצאה בגין האופציות הללו תיזקף בדוחות הכספיים של דניה סיבוס החל מהרבעון הראשון של 2021 ולאורך תקופת המימוש. להערכת החברה, תירשם בשנת 2021 הוצאה של 8 מיליון שקל בגין אופציות אלו .

מכרה מניות אפריקה מגורים במסגרת ההסדר 

דניה סיבוס נמצאת כיום בבעלות מלאה של אפריקה ישראל, חברה פרטית המוחזקת בידי לפידות קפיטל של יעקב לוקסנבורג  (80%) ואלטשולר שחם גמל ופנסיה (20%), שרכשו אותה לפני כשנה במסגרת הסדר החוב השני שלה .

דניה סיבוס היא אחת מחבורת הבניה הגדולות בישראל ופעילותה כוללת גם הקמת פרויקטים ברומניה, פולין וניו יורק שבארה"ב. החברה עוסקת בתחומי קבלנות הבניה למגורים, קבלנות הבניה שלא למגורים, קבלנות השתיות וכן ייזום פרויקטים למגורים בישראל (עם שותפים במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן") וברומניה .

כמו-כן, מחזיקה דניה סיבוס בחברות בנות הפועלות בתחומי כוח האדם לבניה, ייצור מוצרים לבניה, תכנון והקמה של מערכות אלקטרו-מכניות, ייצור והתקנה של חלונות אלומיניום, וכן ביצוע עבודות ביסוס ודיפון. לדניה סיבוס גם החזקה ב-52% ממניות חברת אפריקה מגורים, ממנה היא תיפרד כאמור במסגרת תהליך ההנפקה .

עד לפני כשנה החזיקה דניה סיבוס ב-74% ממניות אפריקה מגורים, אולם במסגרת הסדר החוב של אפריקה ישראל, מכרה דניה סיבוס למשקיעים מוסדיים כ-18% ממניות אפריקה מגורים תמורת 200 מיליון שקל. לאחרונה מכרה דניה סיבוס עוד כ-4% מאפריקה מגורים ב-70 מיליון שקל .

במועד השלמת ההנפקה תמכור דניה סיבוס 12% ממניות אפריקה מגורים לידי החברה האם לפי מחירן בבורסה ובתמורה לסכום של כ-214 מיליון שקל, שישולם כאמור מכספי הצעת המכר. יתרת מניות אפריקה מגורים (40%) תחולקנה כדיבידנד בעין לאפריקה ישראל ותשקף את מלוא יתרת העודפים הראויים לחלוקה של דניה סיבוס נכון למועד זה .

אפריקה ישראל תחזיק בנכסים בשווי של 2.35 מיליארד שקל

לאחר השלמת המהלך יהפכו דניה סיבוס ואפריקה מגורים לחברות אחיות, כאשר אפריקה ישראל תחזיק כאמור ב-80% ממניות דניה סיבוס בשווי של 1.43 מיליארד שקל וב-52% ממניות אפריקה מגורים  בשווי של כ-910 מיליון שקל. כך, שבסך הכול תחזיק אפריקה ישראל בנכסים בשווי של 2.35 מיליארד שקל, כאשר היא נטולת חובות מאז הסדר החוב .

לשם השוואה, לפני כשנה בלבד שילמו לפידות קפיטל ואטלשולר שחם גמל ופנסיה, סכום (נטו) של 676 מיליון שקל בלבד עבור 100% ממניות אפריקה ישראל. כך, שעבורם מדובר בהכפלת השווי של  פי 3.5 (תשואה של 250%) בתוך שנה בלבד .

לפידות קפיטל נסחרת בבורסה לפי שווי של 1.9 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה טיפסה בכ-69% בשנה האחרונה וב-130% בשלוש השנים האחרונות. לוקסנבורג (לוקסי) מחזיק ב-83.5% ממניות לפידות קפיטל .

תמורת ההנפקה תשמש את הדניה סיבוס לצורכי הון חוזר והבטחת מסגרות אשראי, להגדלת הפעילות בתחומי הקבלנות, להרחבת מפעלים לייצור מוצרי בנייה, והשקעות בתחומים נוספים כגון ייצור בטון ואספלט, וכן להעמדת הון עצמי לפרויקטים בתחומי הבנייה, היזמות והזכיינות. נכון להיום מבצעת דניה סיבוס במקביל כ-80 פרויקטים שונים והיא מציגה צבר הזמנות בהיקף של כ-10 מיליארד שקל .

את תשעת החודשים הראשונים של 2020 סיימה החברה ברווח נקי של כ-74 מיליון שקל על כנסות של 2.66 מיליארד שקל, כמחציתן (1.36 מיליארד שקל) מקבלנות בניה למגורים והיתרה מתחומי הפעילות האחרים .

צרו איתנו קשר *5988