תימן | דעה

ישראל שגתה בתהליך קליטת העולים מתימן, אך אין בסיס לטענות בדבר חטיפת ילדים

החלטת הממשלה לשלם פיצויים למשפחות שלא ידוע היכן ילדיהם קבורים, פותחת פתח לתביעות פיצויים מצד קבוצות אוכלוסייה אחרות

בית קברות / צילום: shutterstock
בית קברות / צילום: shutterstock

ממשלת ישראל החליטה לאחרונה לשלם פיצויים למשפחות "ילדי תימן" שקיבלו בזמנו הודעות על פטירות ילדיהם אך לא אותר מקום קבורתם, וכן למשפחות 56 הילדים שוועדות החקירה לא הצליחו לברר מה עלה בגורלם.

להחלטה הזאת יש חשיבות רבה מאוד, היות שהבסיס לתשלום הפיצויים הוא דוחות ועדות החקירה שעסקו בסוגיה הכאובה, ובמיוחד דוח ועדת החקירה הממלכתית, ועדת כהן-קדמי, שפורסם בשנת 2001. מדינת ישראל מחליטה אם כן לאשרר מחדש את מסקנות ועדת החקירה הממלכתית, ופירוש הדבר שלא נמצא ולו ילד תימני חטוף אחד.

גם טענות הזויות אחרות כגון, שימוש בילדים לצורכי ניסויים רפואיים, מכירתם לצורכי אימוץ או הברחתם לחו"ל, התבררו כטענות-שווא. נסתם הגולל על העלילה שגורמים שונים ניסו להלביש על מדינת ישראל.

זאת ועוד, תשלום הפיצויים מתייחס אך ורק למקרים שנחקרו בידי ועדת החקירה הממלכתית. הוועדה כזכור בדקה (יחד עם שתי הוועדות שקדמו לה) 1,033 מקרים, ולגבי רובם הגדול המסקנה הייתה שהילדים אכן נפטרו בסמוך לעלייתם ארצה או בשנים הראשונות לשהותם בישראל (חלקם נולדו בארץ).

המשמעות היא כי אין כל בסיס לטענות כי דובר כביכול בלמעלה מ-4.500 ילדים, כפי שטען עוזי משולם בזמנו בהסתמך על "גילויו" של חסידו-מקורבו נתן שיפריס.

לית מאן דפליג כי מדינת ישראל עשתה שגיאות במהלך קליטת העלייה הגדולה בראשית שנות המדינה בכלל, וכלפי עולי תימן בפרט. הגישה של הקולטים כלפי העולים החדשים שבאו מתימן הייתה מתנשאת, והיה רצון להעביר אותם תהליך של מודרניזציה, זאת כדי להעניק להם את הערכים ה"כביכול מתקדמים" של החברה האירופית בישראל.

האנדרלמוסיה בתקופת קליטת העלייה, חוסר הרגישות כלפי ההורים ומצבם הרפואי הקשה של הילדים הביאו למצב של תמותה גדולה וקבורת הילדים בלי ליידע את ההורים. גם בהמשך נעשו שגיאות כגון משלוח צווי גיוס לילדים שכבר נפטרו.

אולם מדינת ישראל הכירה בטעיות שנעשו והקימה שלוש ועדות חקירה, והיום היא מוכנה גם לשלם פיצויים למשפחות שלא יודעים היכן ילדיהם קבורים.

בשולי הדברים יש לציין כי מדובר בתקדים חשוב, היות שהוא פותח פתח גם לתביעות פיצויים מצד קבוצות אוכלוסייה אחרות בישראל, ובהם ניצולי שואה וכן לבני המשפחות של חללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע, ובראשם 95 מחללי מלחמת תש"ח.

אם לסכם, ניתן לקבוע כי ההחלטה בדבר תשלום פיצויים מתבססת על ממצאי ועדת החקירה הממלכתית, היא החלטה חשובה שמשמיטה לחלוטין את הבסיס לטענה ש"ילדי תימן" כביכול נחטפו.

הכותב הוא ראש החוג הרב-תחומי במכללה האקדמית אשקלון ומתמחה בפרשת "ילדי "תימן"

צרו איתנו קשר *5988