תיקי נתניהו | סיקור שוטף

הסתיים הדיון השני במשפטם של ראש הממשלה נתניהו והזוג אלוביץ'

רה"מ לא הגיע הבוקר לביהמ"ש, לאחר שקיבל אישור שלא להתייצב לעדותו של אילן ישועה; בני הזוג אלוביץ' התייצבו באולם הדיונים • ישועה סיפר היום על הרגע שהחליט להפסיק לפעול לפי דרישות הזוג אלוביץ' באשר לאופן שבו יסוקרו נתניהו ובני משפחתו

משפט בנימין נתניהו / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS
משפט בנימין נתניהו / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS

בבית המשפט המחוזי בירושלים התקיים היום השני לשלב ההוכחות במשפטם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ. אילן ישועה מנכ"ל וואלה לשעבר המשיך בעדותו על תיק 4000, בו מואשם ראש הממשלה בקבלת שוחד משאול אלוביץ', לשעבר בעל השליטה בבזק וב"וואלה" ומרעייתו איריס. הזוג אלוביץ', המיוצג בידי עוה"ד ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, מואשם במתן שוחד.

ישועה, עד מפתח שהביא לרשויות החקירה הקלטות ומסרונים וראיות נוספות, תיאר אתמול בפירוט את מערכת הלחצים שהופעלה עליו ועל עיתונאי "וואלה" לאורך שנים מצד הזוג אלוביץ'. לחצים שנועדו, לשיטת התביעה, להכפיף את אתר החדשות לגחמות ולרצונות של ראש הממשלה, רעייתו שרה נתניהו ובנו יאיר. ישועה סיפר כיצד החל משלהי 2012 הנחית עליו הזוג אלוביץ' בקשות ודרישות באשר לאופן שבו יסוקרו נתניהו ובני משפחתו.

בעדותו היום סיפר על הרגע שהחליט להפסיק לפעול לשינוי הסיקור לבקשת בני הזוג אלוביץ': "קיבלתי שיחה מאיריס (אלוביץ' - נ.ש.), היא ביקשה שאגיע אליה הביתה ואמרה שהם יקבלו אותי באגף הפרטי של הבית. שאול ואיריס קיבלו אותי וביקשו ממני לשים את הטלפון בחוץ ושמו גם את שלהם בחוץ".

בשיחה עדכנו בני הזוג את ישועה כי נפתחה חקירה - "הם אמרו שיש רק שתי אפשרויות - פאקר ואלוביץ'. הם אמרו שצריך במקרה כזה לתאם מה כל אחד יגיד, מה שאול יגיד, מה אני אגיד ומה ראש הממשלה יגיד. ההצעה שלהם הייתה שאני אגיד שאני יזמתי הכול, ושזה היה מסיבות אידיאולוגיות ושלא רציתי שהאתר יהיה שמאלני".

"הם שאלו אותי אם אני מוחק את התכתובות בינינו, ואמרתי שלא, אז הם אמרו שצריך למחוק וביקשו ממני לעשות זאת בנוכחותם. אמרתי שאני לא רוצה, שיש שם תמונות פרטיות ושאני חושש שאמחק תמונות של אמי המנוחה. המעמד היה לא נוח, הם ניסו ללחוץ עליי כמה דקות. אמרתי שאני לא מוחק".

ישועה הסביר כי התבקש למחוק את קבוצת הווטסאפ שהפעיל עם בני הזוג אלוביץ, קבוצה שנקראת "אילן שאול ואיריס".

"הבנתי שמבקשים ממני. הם בעצמם וסביבת ראש הממשלה, כמו שהסבירו, מודאגים מידיעות שהגיעו אליהם על פתיחת החקירה. זה היה חריג, גם שמבקשים ממני שאתאם גרסאות בין שאול וראש הממשלה איך להגיב בחקירה כזאת. אמרו לי תגיד שלא היה כלום, ושאול יגיד וגם ראש הממשלה, ואז לא יהיה לחוקרים כלום".

ישועה המשיך וסיפר כי לאחר שנדרש על ידי שאול אלוביץ למחוק את הקבוצה, שינה את שם הקבוצה ל"תמונות נכדים" כדי שלא ניתן יהיה לאתר אותה. "דיווחתי לעו"ד רלי לשם שאמר לי שעשיתי טוב שלא מחקתי את הקבוצה. רלי חיזק אותי שאני לא צריך לשבש".

השלב הבא היה להודיע לעורך האתר ומנהלת מערכת החדשות כי ההתערבות בתכני האתר תיפסק - "ביקשתי לפגוש את אבירם אלעד מנהל האתר ואת מיכל קליין ראש מערכת החדשות ואמרתי להם שהסיקור המוטה נגמר ברגע זה. וגם אם אבקש אל תעשו את זה יותר".

התובעת יהודית תירוש הפנתה כלפיו שאלה, "למה החלטת להפסיק?".  "בשנים האלו של הסיקור המוטה, לא חשבתי שזה משהו פלילי ובקריאה הזאת אליי בבקשה הזאת ממני לתאם גרסאות, אמרתי לעצמי - אתה מתאם גרסאות בין שאול וראש ממשלה? מבחינתי זו הייתה חציית קו. החלטתי שאני לא ממשיך עם זה". בהמשך הוסיף "בבת אחת עברנו משליטה דיי מוחלטת באתר למצב שהמערכת עובדת בצורה נורמלית כולל ידיעות ביקורתיות".

הניסיונות לדחות את עדותו של ישועה

היום השני למשפט ראש הממשלה החל בשעה 9 בבוקר, אך רק סמוך לשעה 14 המשיך ישועה בעדותו מאחר והסנגורים של ראש הממשלה, עו"ד בעז בן צור והסנגורים של בני הזוג אלוביץ ז'ק חן ומיכל רוזן עוזר טענו ארוכות בנוגע לשתי בקשות - האחת נוגעת לריענון העד בפרקליטות והשנייה נגד תפיסת מסמכים מהפלאפון של אילן ישועה בהסכמתו. הטיעונים נמשכו כארבע שעות ונדחו לבסוף על ידי ביהמ"ש. 

לצד זאת, השופטים הורו לפרקליטות בהחלטה משלימה כי מעתה תמסור את חומרי ריענון העדים מיד לאחר הריענון. בנוסף, במידה ובמסגרת הריענון מתכוונים בפרקליטות להציג מעל 10 מסמכים שלא הוצגו לו במשטרה עליה לידע קודם לכן את הסנגורים.

לאחר שהבקשות לפסול ראיות ושלא לעשות שימוש בשיחות הריענון עם העד ישועה נדחו, ולאחר שהתובעת יהודית תירוש טענה כי ההגנה רוצה שהעד לא ישמע, התרעם פרקליטו של שאול אלוביץ׳ ז׳ק חן, זעם והרים את קולו: ״הדברים האלה הם דברי הבל ואין להם שום שחר! אני מוחה על האמירה הזו, זו הנדסת תודעה. אנחנו לא רוצים שהעד ישמע? לא משל ולא חלום! אנחנו עושים את עבודתנו בתנאים קשים ביותר. פעם אחר פעם אנחנו מוצאים את עצמנו נושאי הצלב, ושוב אנחנו מבקשים מבית המשפט לעזור לנו!״.

בפתח הדיון הודיעה התובעת יהודית תירוש מפרקליטות מיסוי וכלכלה כי ישועה התלונן לאחר הדיון שהתקיים אתמול על הודעות "לא נעימות" כלשון התובעת שקיבל ישועה בפייסבוק. תירוש עדכנה כי הטיפול הועבר למשטרה.

לאחר מכן התקיים דיון ארוך על טענות ההגנה נגד הריענון שנעשה לישועה במשרדי הפרקליטות. ריענון עד לפני עדותו היא פרקטיקה מקובלת על מנת שהעד יקרא את הודעותיו שנמסרו במשטרה זמן רב לפני עדותו בבית המשפט ועל מנת להסביר לעד על מהלך הדיון.

טענת הסנגורים של ראש הממשלה ובני הזוג אלוביץ היא שלא נמסר להם כל המידע שישועה מסר בפגישת הריענון וכי התביעה ביצעה פעולות אסורות בפגישה שהתקיימה במשרדה. עו"ד בן צור סנגורו של נתניהו, קישר את הריענון לעדותו של ישועה אתמול, וטען לחוסר התאמה בין המידע שמסר בחקירה לבין העדות בבית המשפט. בשלב זה האווירה באולם מתוחה, בני הזוג אלוביץ נראו כעוסים ועו"ד עמית חדד הסתודד עם עו"ד בן-צור. הסנגורים ביקשו לערוך לעד ישועה חקירה במשטרה.

עו"ד יהודית תירוש עמדה על כך שהפרקליטות התנהלה בהתאם להנחיות פרקליט המדינה ולא הייתה הצדקה לשלוח להשלמת חקירה - "ההנחיה מדברת על זה שנאמר שאם יש תוספת מהותית מעבירים אותה להגנה. אם יש סטייה מהחקירות אז יש שק"ד לתובע לשלוח להשלמת חקירה. העד לא הוסיף תוספת מהותית". 

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו והזוג שאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, ועומדת להם חזקת החפות.  

צרו איתנו קשר *5988