עו"ד בן-צור: "ראש ממשלת ישראל לא העלה על דעתו שהוא מקבל מתת. זה אתר שלא עניין אותו, נחשב לאתר פורנו"

עורך דינו של נתניהו, בעז בן-צור, המשיך בחקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, שצפויה להימשך עוד לפחות שבועיים • עו"ד בן-צור הציג לאורך היום כתבות המלמדות כי אתר וואלה היה נגד רה"מ נתניהו ולא אוהד אותו

עו"ד בעז בן-צור / צילום: יוסי זמיר
עו"ד בעז בן-צור / צילום: יוסי זמיר

משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשך היום (ג') בבית המשפט המחוזי בירושלים. זהו היום ה-19 לחקירתו של עד התביעה הראשון אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר. עורך דינו של נתניהו, בעז בן-צור, המשיך בחקירה הנגדית שצפויה להימשך עוד לפחות שבועיים.

החקירה הנגדית, הוקדשה היום להצגת כתבות שליליות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו באתר וואלה, בתקופה הסמוכה ליום 27.12.12, במהלך מערכת הבחירות לכנסת. במועד זה טוענת התביעה שהתקיימה ארוחת ערב בין בני הזוג אלוביץ' לראש הממשלה שבה סוכם כי נתניהו ורעייתו יוכלו להפנות לבני הזוג אלוביץ', דרישות הנוגעות לאופן הסיקור התקשורתי שלהם באתר "וואלה". זאת, על רקע האינטרס הכללי של נתניהו בשיפור הסיקור התקשורתי שלו.

עו"ד בן-צור הסביר את קו החקירה לבית המשפט: "יש לנו ויכוח תהומי. העד אומר 'היינו אתר שבוי. היה סיקור מוטה לטובת ראש הממשלה'. אנחנו עשינו בדיקה של הסיקור באתר והוא היה ברובו סיקור נגטיבי".

בין הכתבות הביקורתיות כלפי נתניהו הוצגו הכתבות שנשאו את הכותרות הבאות: "התחזית ל-2013- 'נתניהו כאב קבוע בטוסיק'", "נתניהו - סכנה לדמוקרטיה" 17.1.13, "הפרקליטות בוחנת את ביביטורס: גם בהיבט הפלילי" מיום 30.12.12, "העבודה מציגה: ביבי הפראייר, כך תפיק אירוע בזול" מיום 28.1.12, "גנרל פלסטיני: ממשלת נתניהו דוחפת לפיצוץ" מיום 2.1.13, "מרצ למפלגות השמאל-מרכז" מיום 30.12.12, וכתבות נוספות חלקן נגד נתניהו וחלק שלא מיטיבות עם הליכוד. ישועה השיב כי אינו זוכר אם נעשתה פנייה בנוגע לשורת הכתבות שהוצגה לו ולרוב הסכים כי מדובר בכתבות ביקורתיות.

15:30 

הסתיים הדיון ליום זה.

בין הכתבות הביקורתיות לנתניהו הוצגו - "התחזית ל- 2013- "נתניהו כאב קבוע בטוסיק" מתאריך 2.1.13 מספר ימים אחרי השיחה בה טוענת התביעה שהתבססו יסודות השוחד. כתבה זו גם נועדה להראות שלא היתה השפעה על התכנים באתר.

עו"ד בעז בן-צור טען כי יש דרישות לשינוי סקירות בהן טוענת התביעה כי נענו אך בפועל לא נענו. בן-צור התייחס לדרישה המפורטת בכתב האישום: "אירוע מהימים 17.1.13-18.1.13: דרישות בעניין העלאת פרסומים בנוגע לתמיכת נפתלי בנט בציפי לבני ושלי יחימוביץ". הדרישה לא נענית לשיטת ההגנה כי ההתייחסות לתמיכת בנט בלבני ויחימוביץ הוכנסה רק בפסקה בסוף הכתבה. כותרת הידיעה היתה: "ועדת הבחירות: להוריד את מודעות בנט לצד נתניהו" מיום 18.1.13.

בפסקה שבתוך הידיעה נכתב "בתוך כך, יוצא הליכוד-ביתנו בקמפיין אינטרנט חדש אשר מגיב למודעות המשלבות את נתניהו ובנט, ומציג את יו"ר הבית היהודי כמי שעשוי לשתף פעולה עם שתי מנהיגות מפלגות בגוש השמאל-מרכז: שלי יחימוביץ' וציפי לבני. המודעות שמתכננת מפלגת השלטון להפיץ דומות בסגנון העיצובי בדיוק לזה של הבית היהודי, ומשלבות ציטוטים של בנט עצמו בנוגע לראשות המפלגות "ד- ישראל ביתנו".

המחלוקות בעניין זה בין התביעה לבין ההגנה היא האם הכנסת הפסקה מהווה היענות לדרישה. בדיון הוצגה כתבה אחרת לישועה ונטען כי הדרישה לא נענית. על כך טענה עו"ד יהודית תירוש: "זה לא מה שחשוב. אפשר לראות למטה. הדרישה נענתה בתוך כתבה אחרת. לא אמרנו אחרת. חברי הציג לעד כאילו לא היו דברים מעולם".

השופטת הגיבה: הכתבה תוגש, אדוני יתקדם.

15:25

בן-צור אומר במשפט בנוגע לאחת מדרישות הסיקור: "כשכתבו בכתב האישום שהדרישה נענתה - זה "סרק". הדרישה לא נענתה. סתם כתבו".

14:50

השופט ברעם: כל הסיקור שהמדינה מפרטת, נניח שיוכחו המקרים של ההתערבות בסיקור. עד כמה הכתבות שאדוני מביא עשויות להשפיע?

בן-צור: חלק מהפניות שהיו הן פניות שלא קשורות לראש הממשלה, חלק על דעתם של דוברים, חלק עניינים פנימיים של וואלה, חלק השתמשו בשם של ראש הממשלה. זה הליך שמתיחס לטענה של סיקור כמתת.

ברעם: יכולתי להבין שמה שנראה סיקור חיובי , אדוני מבקש להראות שזה לא מעיד. אם אני מבין נכון - היא טוענת לאי דרישות קונקרטיות. אם הדרישות יוכחו - באיזה מידה העובדה שהיה לצד הדרישות שהוכחו העובדה שהיה גם סיקור שלילי?

בן-צור: לעולם צריך לראות את ההקשר, אם יש פנייה סטנדרטית שנשלחת לוואלה. למשל - אם יש 10 כתבות שליליות ואחרי זה יש פנייה שמבקשת סיקור חיובי, אם בסוף התמונה היא לא של משהו חיובי שהאתר נתפס נגטיבי איך אפשר לדבר על הבנה של שוחד? יש אלמנט של חריגות - האלמנט של החריגות מניח שהוא קנה מידה אובייקטיבי. על מה נשענת האופוזיציה של החריגות. עשינו דוקטורט וראינו מה הפרסומים ואיך הדברים האלו עובדים.

בן-צור: ראש ממשלת ישראל לא העלה על דעתו שהוא מקבל מתת. זה אתר שלא עניין אותו, נחשב לאתר פורנו. נטול חשיבות. יש היררכיה לכלי תקשורת. זה אתר שלא קובע סדר יום.

14:30

השופט שחם: המסקנה תצטרך להיבחן על יסוד החומרים. אנחנו לא אומרים שאין ערך להצגת השאלות. הכל שאלה של היקף ומידה. נדמה שאנחנו מתקרבים למידה. לא מנענו מההגנה להציג שאלות בצורה נחרבת. אבל צריך לשרת איזו שהיא מטרה שתעזור לנו לכתוב פס"ד. אנחנו מתחילים להתרחק משם.

ישועה מספר על התקופה שאחרי ארוחת הערב בדצמבר : "תחילת הלחצים עליי הייתה כשטלי בן עובדיה (שהיתה עורכת) הייתה שם. בימים האחרונים של דצמבר 2012 , יש התכתבויות של בן עובדיה. אז אמרו לי שהיא לא מקובלת על בני הזוג. הסיקור המוטה לא מופעל מהאוויר. הזרם מתחיל באימייל הגדול עם קובץ מסמכי וורד שאני מקבל על הקמפיין נגד נפתלי בנט שמתחיל ב-17-20 לינואר שאני צריך לפרסם רצף של כתבות". 

כתבה נוספת מוצגת לישועה - "נתניהו - סכנה לדמוקרטיה" 17.1.13, כתבה שעלתה שלושה שבועות אחרי ארוחת הערב בה סוכם לטענת התביעה על יסודות השוחד.

14:00

בן-צור ממשיך להציג עוד ועוד כתבות הכוללות ביקורת נגד נתניהו. בן-צור התייחס לכתבות שפורסמו לאחר ארוחת הערב מ-27.12.12 אז נטען כי ראש הממשלה הגיע להבנות עם בני הזוג אלוביץ' בבסיס טענת השוחד.

לפי כתב האישום "בני הזוג אלוביץ' הוזמנו לארוחת ערב במהלך מערכת הבחירות לכנסת התשע-עשרה במעון ראש הממשלה בירושלים. במהלך ארוחת הערב סוכם בין הנאשמים כי הנאשם נתניהו ורעייתו יוכלו להפנות לבני הזוג אלוביץ', דרישות הנוגעות לאופן הסיקור התקשורתי שלהם באתר "וואלה". זאת, על רקע האינטרס הכללי של הנאשם נתניהו בשיפור הסיקור התקשורתי שלו ועל רקע אינטרסים נקודתיים שהיו לו בשיפור הסיקור בתקופת הבחירות".

הכתבות נועדו להוכיח את הסיקור השלילי והמסגור השלילי של וואלה נגד ראש הממשלה. בין הכותרות: "העבודה מציגה: "ביבי הפראייר, כך תפיק אירוע בזול", "התחזית ל- 2013: נתניהו - כאב קבוע בטוסיק", "יחימוביץ: מתאפשר סיכוי שאעמוד בראש הממשלה הבאה", ועוד כתבות רבות.

השופט שחם: "לא צריך לחקור על כל פנייה. לכאורה לא ברור למה צריך לשאול אותו על כל פרסום. גם לא שמעתי שיש טענה של המדינה שהייתה פנייה על כל פרסום. זה לא שופך אור לכאן או לכאן. לא מצליח להבין, כשנצטרך לכתוב פס"ד, איך הדברים יעזרו לנו".

12:00

עו"ד בן-צור מטיח בעד ישועה שבתקופה שקדמה לבחירות 2013, עלו סרטונים של שלי יחימוביץ ושל יאיר לפיד לעומת סרטונים של בנימין נתניהו.

בן-צור: האם יש פה העדפה לצד אחד על דרך העדפת סרטוניו?

ישועה: לגמרי לא. יכול להיות שלא העבירו. טל שלו הייתה מחוברת לליכוד ואוהדת מושבעת של ביבי (בן-צור צוחק). אתה יכול לצחוק. היא הייתה מקובלת עליהם (על הליכוד) כידידה שלו.

ישועה בתגובה לידיעה מסוימת שמסכמת את התייחסותו לקו ההגנה הנחקר היום אודות פרסום כתבות ביקורתיות לנתניהו: "אני לא עשיתי מחקר, אפילו לא קראתי את הנספח של המקרים. הייתי איפה שהייתי ועשיתי מה שעשיתי".

10:50

לאחר שעו"ד בן-צור מציג מספר כתבות לעד, השופטים עוצרים את החקירה לאחר שהם לא מוצאים טעם בעימות ישועה עם הכתבות. השופטים לא טוענים שהכתבות לא רלוונטיות אלא שאין טעם להציג את הכתבות לישועה.

השופט ברעם: השאלה מה התרומה לחקירה הנגדית?

בן-צור: התביעה לא עשתה בדיקה באתר, ולא באתרים מקבילים. לקחו את השיחות מבלי לבדוק את האתר. העד אמר בעדותו "סיקור מוטה, סיקור מוטה". אני חייב להראות את התמונה בפני בית המשפט.

ברעם: אנחנו לא מתווכחים על המהות אלא על הדרך.

השופטת פרידמן פלדמן: דיברנו על זה לפני שעה וחצי.

ז'ק חן: יש חשיבות שיציגו לעד את המאסה הקריטית של הפרסומים שכולם היו נגד ראש הממשלה ולחדד עם העד את ההקצנה, את ה"קש והגבבה" ואת הרושם הזה אפשר לעשות רק בדרך הצגת הכתבות".

בעז בן-צור: אני יכול להבטיח דם יזע ודמעות. זו הגזרה.

השופטת פרידמן פלדמן: אדוני נותן דוגמאות דוגמאות. אין הרבה ערך מוסף שהעד קורא. כל הכתבות יוגשו ממילא. אפשר לשאול את העד מדגמית. אנחנו יודעים לקרוא. ככה ניתן לצמצם. אנחנו שעה וחצי שומעים הערכות. ישועה לא הכין ולא ערך את הכתבה. הוא לא יכול להעיד למה התכוון מי שהכין אותה. אנחנו לא צריכים את העד בשביל זה.

בן-צור: לא מיני ולא מקצתי. על הטענות שהאתר היה לטובתו של נתניהו. זה מבחן אובייקטיבי. הודעת דוברות שלנו זה חלק מהשוחד. בנו פה עולם "עדי יסוד נחריבה".

10:30

בחקירה מוצגת כתבה של הכתבת הפוליטית טל שלו הכוללת את עמדת הליכוד על הנשיא שמעון פרס ז"ל. בכתבה נכתב - "האמירה כי פרס מעודד את גינוי ישראל היא אמירה שפלה. אין זה הפעם הראשונה שהליכוד ונתניהו תוקפים את הנשיא".

בן-צור: "התביעה לא עשתה בדיקה מינימלית של האתר. לא בדקתם כלום בתיק הזה. כלי תקשורת זה לא לוח מודעות. צריך להפעיל שמינית שיקול דעת. אם יש אמירות פוגעניות - האם לא צריך להפעיל שיקול דעת עיתונאי ולא להפוך את האתר ללוח מודעות?".

ישועה: "אני חולק עליך בלי להכיר את הפרטים. טל שלו היא פרשנית פוליטית רצינית. בנוסף, אנחנו לא יודעים את כל מה שנאמר על ידי פרס".

בן-צור: "טל שלו זה תמיד נגד נגד (נתניהו)"

10:05

עו"ד בן-צור מציג לישועה ידיעה מ- 30.12.12 שכותרתה: "הפרקליטות בוחנת את ביביטורס: גם בהיבט הפלילי", כאשר כותרת המשנה מפרטת: "לאחר שמבקר המדינה הגיש את טיוטת הדו"ח שהכין, בודק גם היועץ המשפטי לממשלה את הפרשה, שבמרכזה נסיעותיו של נתניהו לחו"ל. אין הכרח שהבדיקה תוביל להחלטה על חקירה פלילית".

בן-צור טוען כי קיים פער בין הכותרת לכותרת השמנה לרעתו של נתניהו. ישועה מסביר באופן כללי : "כותרת לפעמים יותר נשכנית מהמשנה כדי למשוך רייטינג. זה טיבו של עיתון".

09:20

החקירה נפתחת בטענת ההגנה לפיה לא היה סיקור מוטה באתר וואלה לטובת נתניהו וכי פורסמו כתבות רבות ביקורתיות רבות נגדו. קו ההגנה מתמקד  בטענת ההגנה שאתר וואלה היה נגד נתניהו. לטענת ההגנה עדותו של ישועה מוקצנת. עו"ד בעז בן-צור מתכוון להציג כתבות לאורך היום כתבות המלמדות כי האתר היה נגד ראש הממשלה נתניהו ולא אוהד אותו. 

‏בן-צור מתחיל להציג כתבה אחרי כתבה וישועה נדרש להשיב אם מדובר בכתבה ביקורתית. ‏המטרה: להראות שנתניהו לא שלט באתר.

עו"ד בן-צור אמר לשופטים: "יש לנו ויכוח תהומי. העד אומר היינו אתר שבוי היה סיקור מוטה לטובת ראש הממשלה, זה חלק מאותה ההבנה של האינטרסים. המתת שמיוחס לנו (נתניהו) עשינו בדיקה של הסיקור באתר ברובו היה סיקור נגטיבי".

עו"ד יהודית תירוש מבהירה: המתת שנתנו בני הזוג אלוביץ' אלו הדרישות. ומפנה לכתב האישום המפרט כי "כחלק ממערכת היחסים ההדדית של "תן וקח", החל קשר אינטנסיבי, תדיר וחריג בין הנאשמים נתניהו ואלוביץ'. במסגרת קשר זה הפנה הנאשם נתניהו דרישות מסוגים שונים אל הנאשם אלוביץ', ובהמשך גם אל הנאשמת איריס אלוביץ', במישרין ובאמצעות מתווכים. כמו כן, במסגרת מערכת יחסים זו, הפנו בני משפחתו של הנאשם נתניהו דרישות מסוגים שונים אל הנאשם אלוביץ', ובהמשך גם אל הנאשמת איריס אלוביץ', במישרין ובאמצעות מתווכים. דרישות אלה עסקו באופן הסיקור של הנאשם נתניהו ובני משפחתו באתר "וואלה", ואף נגעו לסיקור של יריביו הפוליטיים של נתניהו".

09:00

הדוגמאות שהעלה עו״ד בן-צור למעורבותו של ישועה בסיקור באתר וואלה נועדו להוכיח שבקשות נתניהו ומשפחתו לא היו חריגות.

ההגנה תצטרך להתמודד עם הכמות הגדולה הנטענת של הבקשות מטעמו של נתניהו (315) לעומת הגורמים האחרים לטובתם התערב ישועה. אחת מטענות ההגנה בהקשר זה היא כי כמות הכתבות שמתפרסמות על נתניהו גדולה בפער עצום מהכתבות בנוגע ליתר הפוליטיקאים והגורמים האחרים.

בנוסף ההגנה צריכה להתמודד עם הראיות למעורבותו של נתניהו ואנשיו במינויים באתר וואלה ובהטבה המתוארת בכתב האישום, לפיה שאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק, זכה בסכומי עתק של 1.8 מיליארד שקל כתוצאה ממעורבותו של נתניהו בקידום האינטרסים הכלכליים שלו תמורת ההתערבות בסיקור

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988