איזה בנק גבה את העמלות הגבוהות ביותר בתיק ההשקעות ב-2020?

דוח הפיקוח על הבנקים משקף ירידה של 17% בעלות החודשית הממוצעת לניהול חשבון עו"ש והחזקת כרטיסי אשראי ב-2020 • בתחום הניירות ערך, נרשמה ירידה בעמלות ועלייה בהכנסות הבנקים

כספומט / צילום: איל יצהר
כספומט / צילום: איל יצהר

השנה הדרמטית בשוק ההון הטיבה גם עם הבנקים וגם עם הצרכנים בכל הקשור לעמלות מפעולות בתיקים. לפי דוח המפקח על הבנקים שפורסם היום, עמלת דמי ניהול תיק ניירות ערך במערכת הבנקאית ירדה בשנת 2020 ב-5%-10% בממוצע, בהתאם לשווי התיק, כך לפי הפיקוח על הבנקים.

למרות הירידה חל גידול בהכנסות המערכת הבנקאית מעמלות ני"ע, וזאת כתוצאה מעלייה במספר הפעולות שנעשו בתקופת המשבר. מאז שהשווקים רעדו במרץ של 2020 שוקי המניות דהרו קדימה לשיא כל הזמנים, כאשר מדד s&p 500 השלים מאז עלייה של 100%. מבדיקת הפיקוח על הבנקים עולה כי שיעור דמי הניהול הנמוכים ביותר שנגבים בפועל היו בבנק ירושלים ובנק יהב. מנגד, אלו היקרים יותר נרשמו בפועל בבנק מסד והבינלאומי.

מרכיב ההכנסות של הבנקים מעמלות בגין פעילות בניירות ערך היווה 33% מסך העמלות שמשלם הציבור. מדובר בעלייה של 6% לעומת 2019, הנובעת כתוצאה מגידול בהיקף הפעילות בניירות ערך. 

עלות ניהול חשבון עו"ש בירידה

העלות הממוצעת לניהול חשבון עובר ושב והחזקת כרטיסי חיובי לחשבונות עו"ש של משקי הבית בשנת 2020 הסתכמה לכדי 22.4 שקל בחודש. מדובר בירידה של 17% ביחס לעלות שנרשמה ב-2019 - כך לפי דוח של הפיקוח על הבנקים.

העלות החודשית הממוצעת של ניהול עו"ש והחזקת כרטיסי אשראי בחשבון מורכבת מעלות ניהול חשבון בנק (עו"ש וקבלת מידע) ומעלות החזקת כרטיסי חיוב. העלות של ניהול עו"ש לבדה ירדה ב-8% לעומת 2019 ל-11.3 שקל בחודש. הירידה נרשמה בין היתר בשל צמצום הפעילות במשק בשל משבר הקורונה. יחד עם זאת, בעשור החולף נרשמה במצטבר ירידה של 44%.

העלות החודשית הממוצעת להחזקה ושימוש בכרטיסי חיוב הסתכמה ב-11.1 שקל בממוצע לחודש. עלות כוללת בעיקרה את דמי הכרטיס וכן עלויות נוספות בגין עסקאות ומשיכות במט"ח. בשנה האחרונה חלה ירידה של כ-24% בעלות ההחזקה והשימוש בכרטיסי חיוב אשר נבעה מקיטון בהכנסות מעמלות עסקאות ומשיכות במט"ח עקב ירידה בהיקף הפעילות בשל המשבר.

צרו איתנו קשר *5988