לידיעת הדירקטורים: נתבעתם? זכותכם להשתמש בביטוח בניגוד להסכמת החברה

השופט כבוב קבע כי בניגוד לעמדת הנאמן, נושאי המשרה באפריקה תעשיות שבפירוק רשאים לעשות שימוש בביטוח, זאת במסגרת פשרה בייצוגית נגדם • לדבריו, תפקידה של הפוליסה היא לאפשר לדירקטורים לקיים את תפקידים ללא מורא, ולא לסייע לחברה לגבות את חובותיה

אבי מוטולה. הסכם הפשרה נקבע על 5 מיליון שקל / צילום: תמר מצפי
אבי מוטולה. הסכם הפשרה נקבע על 5 מיליון שקל / צילום: תמר מצפי

שש שנים לאחר שהוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת אפריקה תעשיות שבפירוק בטענה להטעיית בעלי מניות ופרסום דוחות כוזבים, אישר בית המשפט הכלכלי בתל אביב הסכם פשרה בגובה של 5 מיליון שקל, הכוללים 1.25 מיליון שקל שכר-טרחה למשרד עורכי הדין צמח-שאשא החיפאי שייצג את התובע הייצוגי. ההסכם נערך בין התובע הייצוגי יוליאן בנדל, בעל מניות בחברה, לבין נושאי משרה באפריקה תעשיות, בהם אבי מוטולה - מי שהיה מנכ"ל אפריקה תעשיות והחברה הנכדה נגב קרמיקה, משרד רואה החשבון המבקר סומך-חייקין והמבקרים הפנימיים.

התביעה נגד החברה האם אפריקה השקעות ונושאי המשרה, בהם בעל השליטה לב לבייב, נדחתה לאחר שבית המשפט פטר אותה במסגרת הסדר חוב. גם אפריקה תעשיות הבת אינה חלק מההסכם ולא מחויבת מכוחו.

התנגדות הנאמן

התביעה הוגשה ב-2015 בעקבות הפתיחה בחקירה נגד גורמים באפריקה תעשיות, בהם מוטולה, ואביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים לשעבר. זאת, בגין עבירות של פרטים מטעים בדוחות כספיים. לאחרונה נדונו מוטולה ואיבשיץ לעונשי מאסר בפרשה, לצד הרשעה של גורמים נוספים.

שופט בית המשפט הכלכלי, חאלד כבוב, אישר את הפשרה והכריע בסוגיה בעלת חשיבות לדירקטורים בחברות ציבוריות - מי זכאי לעשות שימוש בתגמולי פוליסת ביטוח נושאי משרה - החברה או נושאי המשרה? שאלה זו עמדה במחלוקת בבקשת אישור הסכם הפשרה לאור רצונם של בעלי התפקיד לעשות שימוש בפוליסה בניגוד לעמדתו של הנאמן, עו"ד עופר שפירא.

הנאמן טען כי הפוליסה נרכשה על-ידי החברה והיא מהווה חלק ממסת הנכסים השייכת לקופת הנשייה. לטענתו, החברה זכאית לתגמולי הביטוח, ככל שהנאמן יגיש תביעה נגד נושאי המשרה, על-מנת לחלק את הכספים לנושים לפי סדרי הקדימה בחוק.

כל הקודם זוכה

השופט כבוב הכריע כי בעלי המשרה, המוטבים בפוליסה, יכולים לעשות שימוש בפוליסה ללא תלות בעמדת הנאמן. "בהכרעה יש כדי להשפיע על חיי המסחר השוטפים בישראל", ציין והדגיש כי תפקידה של הפוליסה אינו לסייע לחברה לגבות את חובותיה אלא לאפשר לדירקטורים לקיים את תפקידם ללא מורא. "שלילת האפשרות לעשות שימוש בפוליסה לבעלי התפקידים עשויה לזרוע אי ודאות".

כבוב קבע כי הנאמן לא יכול להגביל את השימוש בפוליסה כל עוד הזכות תיאורטית, והוא לא הגיש תביעה נגד נושאי המשרה. "מקום בו טרם הגיש הנאמן את תביעתו, ככלל, לא תעמוד לו כל זכות לעכב או להגביל את השימוש בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים במערכת היחסים עם צד ג' 'נפגע' אחר, שהקדים אותו וכבר הגיש תביעה", קבע כבוב.

עוד קבע כי יש להחיל את הכלל "כל הקודם זוכה", ובהתחשב בכך שהנאמן לא הגיש תביעה נגד נושאי המשרה, ולא ברור אם יגיש, בעוד שבעלי המניות הגישו את התביעה לפני שש שנים. שיקול נוסף היה כי סכום הפשרה מהווה כ-7% מסכום הפוליסה העומד על 20 מיליון דולר.

לצד זאת כבוב לא שולל כי בית המשפט לא יאשר הסדר במצב חריג שבו התנהגות הצדדים תעלה כדי חוסר תום-לב בשימוש בפוליסה, אך מציין כי המקרה הנוכחי רחוק מכך.

זכות לא תלויה

עורכות הדין יעל מושקוביץ ודנה שוורץ-אשתר ממשרד וקסלר-ברגמן, שייצגו חלק מנושאי המשרה, מסרו: "מדובר בהחלטה תקדימית וחשובה המעגנת את זכותם של הדירקטורים ונושאי המשרה לעשות שימוש בפוליסת הביטוח שרכשה עבורם החברה, במידת הצורך, ללא תלות בחברה או מי מטעמה, בחדלות פירעון ובכלל.

"חשיבותו העקרונית של פסק הדין היא בקביעה כי פוליסת הביטוח היא מאבני-היסוד של ההתנהלות התאגידית, שכן היא מאפשרת לנושאי משרה ודירקטורים לבצע תפקידם ללא חשש מחבות כספית אישית, ומשכך בעל תפקיד הנכנס בנעלי החברה אינו רשאי לשלול זכאותם של דירקטורים ונושאי משרה לעשות בה שימוש".

הנאמן עו"ד עופר שפירא מסר: "הנאמן ילמד את פסק הדין, ולאחר מכן יפנה לבית המשפט של חדלות פירעון (המחוזי בב"ש) ויפעל לפי הוראותיו".

הגישור נוהל על-ידי פרופ' שרון חנס ופרופ' אלון קלמנט, מומחים בייצוגיות ובניירות ערך; הנתבעים יוצגו על-ידי המשרדים ארדינסט-בן נתן-טולידאנו, עופר שפירא, כספי, וקסלר-ברגמן, יגאל ארנון, מיתר ונשיץ-ברנדס-אמיר.

צרו איתנו קשר *5988