מצטיידת במזומנים: גזיב גלוב הבטיחה גיוס של 615 מיליון שקל בהרחבת סדרות אג"ח

חברת גזית גלוב מצטיידת במזומנים, לאחר שסיכמה על רכישת החזקות הציבור (25%) במניות החברה הבת, אטריום, תמורת 376 מיליון אירו (1.4 מיליארד שקל) • הנפיקה אגרות חוב נוספות מסדרות י"ד ו-ט"ז הקיימות

חיים כצמן, מנכ''ל ובעל השליטה בגזית גלוב / צילום: יונתן בלום
חיים כצמן, מנכ''ל ובעל השליטה בגזית גלוב / צילום: יונתן בלום

חברת גזית גלוב  מצטיידת במזומנים, לאחר שסיכמה על רכישת החזקות הציבור (25%) במניות החברה הבת, אטריום, תמורת 376 מיליון אירו (1.4 מיליארד שקל). היום דיווחה גזית גלוב כי הבטיחה גיוס של לפחות 615 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב נוספות מסדרות י"ד  ו-ט"ז  הקיימות (הרחבת סדרות).

אתמול קיימה גזית גלוב את שלב המכרז המוסדי המקדים בהנפקה, במסגרתו התקבלו הזמנות בהיקף של יותר מ-1 מיליארד שקל ערך נקוב (ע"נ). מתוכן, החליטה החברה להיענות להזמנות בהיקף של 600 מיליון שקל (ע"נ).

בסדרה י"ד, שהיא צמודת מדד עם מח"מ של 5.35 שנים, התקבלו ביקושים של 513 מיליון שקל, מהם בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 277 מיליון שקל. המחיר במכרז נקבע על 1.015 שקל לכל 1 שקל (ע"נ), המשקף תשואה של 1.36%.

בסדרה ט"ז, שהיא צמודת מדד עם מח"מ של 5.9 שנים ומובטחת בשעבוד על מניות חברת הבת אטריום, התקבלו ביקושים של 504 מיליון שקל, מהם בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 337 מיליון שקל. המחיר שנקבע במסגרת המכרז עומד על 1.03 שקל לכל 1 שקל ע"נ, המשקף תשואה של 0.84%.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום ומנורה חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של ברק קפיטל, רוסאריו, ווליו בייס ואלפא ביתא. היום יתקיים שלב המכרז הציבורי בהנפקה, ולאחריו ירשמו אגרות החוב הנוספות למסחר בבורסה.

"לעסקת אטריום השפעה שלילית על סיכון האשראי"

לקראת ההנפקה קבעה חברת מידרוג דירוג מקומי של Aa3 להרחבת סדרות י"ד ו-ט"ז של גזית גלוב בהיקף של 600 מיליון שקל ע"נ. אופק הדירוג של גזית גלוב נותר שלילי ומאותת על אפשרות להפחתת דירוג בשנה הקרובה.

לדברי מידרוג, תמורת הגיוס מיועדת לפעילותה השוטפת של גזית גלוב, למיחזור התחייבויות ולעיבוי יתרות הנזילות, לרבות בקשר עם הצעת רכש למניות המיעוט בחברה הבת, אטריום, ככל שעסקה זו תצא אל הפועל. "עסקת אטריום צפויה להעלות את רמת המינוף של החברה ולכן נושאת השפעה שלילית על סיכון האשראי, לצד גם יתרונות בדמות שיפור בגמישות הפיננסית והשליטה בנכסי החברה הבת", כותבת מידרוג בדוח מיוחד - הערות מנפיק.

עם זאת, מידרוג אינה צופה בעקבות העסקה הורדה מיידית בדירוג של גזית גלוב, המצוי כאמור באופק שלילי. לדברי מידרוג, העסקה תהפוך אטריום לחברה פרטית בבעלות מלאה של גזית ומהלך שכזה יקרב את גזית לנכסיה של אטריום וצפוי להוביל לחיזוק השליטה של החברה בנכסי הנדל"ן של החברה הבת, באופן שיאפשר גמישות רבה יותר עבור גזית בתפעול הנכסים ובמיצוי של סינרגיה.

"כמו כן, הגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי, תוך התמקדות בנכסים בערים מרכזיות, תואמת את אסטרטגיית הפעילות של גזית. השליטה בנכסי הנדל"ן של אטריום צפויה לשפר את גמישותה הפיננסית של החברה, מכיוון שלאטריום רמת מינוף נמוכה ערב העסקה ומרכיב גבוה של נכסים לא משועבדים. בד בבד, צמצום סל המניות הסחירות שבידי גזית בעקבות הפיכתה של אטריום לחברה פרטית ישליך לשלילה על הגמישות הפיננסית וידרוש מהחברה לבצע מימון מחדש של חלק ממסגרות האשראי המובטחות כיום במניות הסחירות של אטריום", כותבת מידרוג.

מידרוג מעריכה כי השלמת הצעת הרכש למניות אטריום במתכונתה הנוכחית עלולה לפגוע ביחסי המינוף ולהשפיע לשלילה על הדירוג של גזית גלוב, והדבר מקבל ביטוי באופק השלילי של החברה. להערכת מידרוג, ככל שתתממש העסקה, תתקשה גזית גלוב להציג יחסי מינוף נמוכים יותר, תהיה חלשה יותר ביחס לתחזיותיה הקודמות, באמצעות מימושי נכסים ובפרט הנפקת הפעילות בברזיל אשר טרם הושלמה.

צרו איתנו קשר *5988