העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים נחתך בחצי: ל-1.6 מיליארד דולר מ-3.3 מיליארד דולר

זאת לעומת 3 הרבעונים הראשונים ב-2007 ; העודף בחשבון השוטף ברבעון השלישי הסתכם ב-0.5 מיליארד דולר, לאחר עודף של 0.3 מיליארד דולר ברבעון הקודם ושל 0.8 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה

העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ברבעון השלישי של השנה, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם ב-0.5 מיליארד דולר, לאחר עודף של 0.3 מיליארד דולר ברבעון הקודם ושל 0.8 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה. כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ירד העודף הממוצע לרבעון והסתכם ב-0.5 מיליארד דולר, לעומת ממוצע של 1.0 מיליארד דולר בשנה הקודמת. העודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים מתקבל מסיכום נתוני עסקאות של תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, ההכנסות וההעברות השוטפות, בדולרים שוטפים.

עוד עולה מהנתונים, כי בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-1.6 מיליארד דולר, לעומת 3.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בירידה של כ-50% המבטאת גידול בגירעון בחשבון הסחורות ובחשבון ההכנסות, שקוזז חלקית על ידי עלייה בעודף של חשבון השירותים ושל חשבון ההעברות השוטפות.

בחשבון הסחורות והשירותים לא נרשם שינוי מהותי: הגרעון הסתכם בכמיליארד דולר ברבעון השלישי של 2008, לאחר גירעון של 1.1 מיליארד דולר ברבעון הקודם.


צרו איתנו קשר *5988