בעל מניות בגרינסטון: החברה מסתירה מידע על עסקת שרפ"ג למכירת מניות ב-EER

רו"ח יעקב רוזנפלד מבקש להוציא צו האוסר לקיים את ישיבת האסיפה הכללית לאישור העסקה ; טוען כי העסקה כולה נועדה לרוקן את קופת המזומנים של גרינסטון ולהעבירה לידי בעלי השליטה, יצחק שרם ויאיר פודים

רו"ח יעקב רוזנפלד, בעל מניות מקרב הציבור בחברת הבורסאית גרינסטון מקבוצת שרפ"ג (שרם פודים גרופ), מבקש מבית המשפט המחוזי בתל-אביב להוציא צו זמני האוסר לקיים את ישיבת האסיפה הכללית המיוחדת לאישור עסקת בעלי העניין, במסגרתה ימכרו שרפ"ג והחברה-הבת שרפ"ט את מניותיהן ב-EER לגרינסטון.

רוזנפלד טוען כי אישור עסקת הרכישה בדירקטוריון ובוועדת הביקורת של גרינסטון (לשעבר אורדן) מעלה שאלות ותמיהות רבות, והעסקה כולה נועדה לרוקן את קופת המזומנים שלה ולהעבירה לידי בעלי השליטה, יצחק שרם ויאיר פודים.

שרפ"ג (המחזיקה בשרשור 27% מגרינסטון) ספגה הפסדים כבדים ב-2008, וגם חברת EER, העוסקת במיחזור פסולת, הפסידה כ-30 מיליון שקל. הפסדי EER והצורך של בעלי שרפ"ג להזרים הון כדי לפרוע התחייבויות לבעלי האג"ח, דחפו אותה לעסקת בעלי עניין: למכור לגרינסטון את 12.3% שהיא ושרפ"ט מחזיקות ב-EER, תמורת 60 מיליון שקל, המשקף ל-EER שווי של 420 מיליון שקל. זאת, תוך ניצול העובדה שלגרינסטון קופת מזומנים תפוחה לאחר שהשלימה באחרונה את מכירת אחזקותיה התעשייתיות, שרוכזו בחברה הבת אינרום, לידי קרן פימי.

באמצעות עוה"ד אסף ברם ועוז סאסי ממשרד ברם-דחוח ושות' טוען רוזנפלד, כי כדי להדק את אחיזת בעלי השליטה בגרינסטון ולהביא לאישור העסקה בדירקטוריון ובוועדת הביקורת, מונו באחרונה יצחק שרם ליו"ר הדירקטוריון ויאיר פודים לדירקטור בגרינסטון.

ריקון הקופה

"באופן תמוה ומחשיד", לדבריו, סירבה גרינסטון לחשוף בפניו את הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון וועדת הביקורת שדנו באישור העסקה, ואף סירבה לענות על השאלות והתמיהות שהציג בפניה ובפני הדירקטורים בנושא. "הסתרת המידע הינה מעשה חמור ומנוגד לדין, ואף מעלה חשד לכך שבמסגרת אישור העסקה עורבו מניעים שאינם כשרים", טוען.

כך, למשל, הוא תוהה כיצד הדירקטוריון וועדת הביקורת דנו באותו יום בו נחתמו שתי חוות-הדעת המקצועיות הנוגעות לשווי ההוגן של העסקה (של פרופ' אמיר ברנע ושל BDO זיו האפט), למרות שאלה ארוכות ומפורטות וכוללות הסתייגויות והנחות רבות שרק תחת קיומן מתקבל השווי ההוגן לעסקת הרכישה. לדברי רוזנפלד, עיון מדוקדק בחוות-הדעת מעלה כי הסיכוי להתממשות הנחות אלה לוט בערפל, ומשכך העסקה מסוכנת לגרינסטון ועלולה לפגוע בה.

רוזנפלד מבקש מבית המשפט להורות לגרינסטון להעביר לעיונו את הפרוטוקולים האמורים, משום שמדובר בעסקה חריגה, בהיותה מבוצעת עם בעלת שליטה בחברה כשלמרבית הדירקטורים עניין אישי מובהק בה.

לטענתו, אישור העסקה במתכונת זו יביא לריקון קופת גרינסטון, גם בהנחה האופטימית ביותר לפיה היא תגבה את כל חובותיה ותצליח למכור את הנכסים שהיא מחזיקה למכירה. (ת.א. 1414/09).

צרו איתנו קשר *5988