אלגור: בנק לאומי ניסה ללחוץ עליי להעביר את נכסי פרי הגליל לכונס מטעמו ללא תמורה

הגיש תגובה לבקשת לאומי להכריז עליו כפושט-רגל בטענה לחוב של 2.5 מיליון שקל ■ טוען כי אין לו כל חוב לבנק, וכי הבנק אילץ אותו לחתום על מסמך לפיו הוא מוותר על זכויות המוקנות לו על-פי דין

איש העסקים אביב אלגור טוען כי מטרת הגשת הבקשה של בנק לאומי למתן צו כינוס על נכסיו ולהכרזתו כפושט-רגל היתה הפעלת לחץ בלתי הוגן עליו כדי שיסכים במסגרת אסיפת בעלי המניות של חברת ויטה-פרי הגליל ב-14 במאי להעביר את נכסי החברה לכונס הנכסים מטעם הבנק - ללא תמורה.

זאת, במסגרת הליכי כינוס הנכסים שנקט לאומי עם בנק דיסקונט . לדברי אלגור, כשהתברר כי האסיפה לא אישרה את העברת נכסי החברה ללא תמורה - הזדרז הבנק להגיש את הבקשה להכריז עליו כפושט-רגל.

הבנק טען בבקשתו כי אלגור חייב לו למעלה מ-2.5 מיליון שקל בשל ערבותו לחלק מחובותיה של פרי הגליל, שאלגור היה מבעלי השליטה בה.

לדברי הבנק, לאחרונה פועל אלגור להברחת נכסיו וביצע מעשי פשיטת-רגל בדרך של העברת אחזקותיו (100%) בחברות קרתגו וסול כרמל לצדדים שלישיים, תוך העלמת מעשים אלה מידיעת הבנק.

לבקשת הבנק הוציא בית המשפט המחוזי בתל-אביב לפני כחודש צו מניעה זמני, האוסר על אלגור מלבצע כל שינוי בעלות באחזקותיו בקרתגו ובסול כרמל.

חתימה בכפייה

אלגור מבקש בתגובה מבית המשפט לדחות את בקשת למתן צו הכינוס ולהכרזתו כפושט-רגל ולבטל את צו המניעה הזמני שהוצא נגדו.

לטענתו, הבנק אילץ אותו באפריל לחתום על מסמך לפיו הוא מוותר על זכויות המוקנות לו על-פי דין. לדבריו, נציגת הבנק איימה עליו בשיחה טלפונית כי אם לא יחתום על המסמך בתוך שעות ספורות - תוגש נגדו באותו היום בקשה לפשיטת-רגל וצו לכינוס נכסיו.

אלגור מציין כי הודיע לבנק על ביטול המסמך, כיוון שחתם עליו בנסיבות של כפייה ואילוץ ולא מתוך רצון חופשי, ולכן אין לו כל תוקף משפטי.

עוד טוען אלגור כי אינו חייב סכום כלשהו לבנק בגין הערבות האישית עליה חתם לטובת הבנק להבטחת התחייבויות פרי הגליל - כיוון שהחוב המובטח נפרע במלואו לאחר שהבנק קיבל בגין מימוש נכסי פרי הגליל כ-100 מיליון שקל. זאת, כאשר חובות החברה כלפיו עמדו על כ-92 מיליון שקל.

אלגור מציין כי הבנק אף לא ניסה לגבות את החוב הנטען במסגרת הליך של הגשת תביעה כספית.

צרו איתנו קשר *5988