כצפוי: ועדת השרים דחתה את הצעת החוק להגבלת דמי הניהול

ההצעה נפלה עקב התנגדותו של שר האוצר ■ באוצר סבורים כי דמי הניהול צריכים להיקבע כחלק מהתחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ולא על ידי מגבלות רגולטוריות

כצפוי: ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה היום (א') את הצעת החוק להגבלת דמי הניהול באפיקי החיסכון הפנסיוני שהגיש ח"כ אמנון כהן (ש"ס).

ההצעה נפלה עקב התנגדותו של שר האוצר יובל שטייניץ. באוצר סבורים כי דמי הניהול צריכים להיקבע כחלק מהתחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ולא על ידי מגבלות רגולטוריות. בהצעת החוק של כהן מוצע להגביל את גובה דמי הניהול שגובה קופת גמל (במובנה הרחב הכולל גם ביטוחי המנהלים וקרנות פנסיה) מסך כל הנכסים שהצטברו בחשבונו של עמית, כך שדמי הניהול לא יעלו על 0.25% מהנכסים והיא תחול רק על כספים שהופקדו מיום 1 ביולי 2010.

כהן מנמק את הצעת החוק בכך ש"למרות ההגבלות שנקבעו בחקיקה והניסיון להגביר את התחרות הקיימת בענף, דמי הניהול שנגבים מהנכסים שנצברים בחשבונו של עמית מגיעים לסכומים גבוהים. היקף דמי הניהול המצטברים שמשלם חוסך במשך שנות עבודתו מסתכמים לעתים מזומנות במאות אלפי שקלים כספים שלמעשה מקוזזים מהתגמולים החודשיים המשולמים לעמית עם הגיעו לגיל פרישה". הצעת החוק הוגשה כבר בחודש מארס.

יצוין כי דמי הניהול המרביים שמציע כהן נמוכים בעשרות אחוזים מדמי הניהול הנגבים מהצבירה כיום. כך למשל בקופות גמל עומדים דמי הניהול הממוצעים בקופות הפתוחות לציבור על 1.1% ( אשר שיעור הגבייה המרבי המותר הוא 2%), כך שהצעת כהן היא להפחית את דמי הניהול ב-77%. בפוליסות ביטוחי חיים חדשות (משנת 2004) עומדים דמי הניהול מהצבירה על 1.2% כלומר הפחתה של 79%. בקרנות פנסיה חדשות עומדים דמי הניהול מהצבירה על 0.4% והמקסימום שנקבע בתקנות הוא 0.5%. הצעת כהן תפחית את דמי הניהול ב-38%. כהן אינו מתייחס כלל בהצעתו לדמי הניהול מהפרמיה השוטפת הנגבים רק בקרנות פנסיה ובביטוחי מנהלים.

מאז שנמכרו קופות הגמל וקרנות השתלמות לגופים המוסדיים בעקבות יישום רפורמת בכר עלו דמי הניהול בכ-73%. בשנת 2006 גבו הבנקים דמי ניהול בשיעור של 0.64%. מאז קפצו דמי הניהול בקופות המנוהלות על ידי הגופים המוסדיים (בתי השקעות וחברות הביטוח) ב-73% לשיעור של 1.11%. היקף הגבייה הנוספת עומד על מעל מיליארד שקל בשנה ובסך הכל מאז שנת 2006 הגבייה העודפת בקופות הגמל עומדת (כולל שנת 2010) על 3.2 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988