"בור" בדמי הניהול: ענף הביטוח לקראת שנה אבודה

חברות הביטוח לא גבו השנה דמי ניהול משתנים, שמניבים להם רווחים גבוהים, ויצרו בור שימנע מהן גבייה גם ב-2012 ■ את 9 החודשים הראשונים מסכם הענף עם הפסד כולל של 709 מיליון שקל

שבועות ספורים לפני ש-2011 מסתיימת, כשהקולות הפסימיים לגבי כיוון הכלכלה העולמית רק מתגברים, נראה שתוצאות חברות הביטוח, כפי שהן משתקפות מדוחותיהן לרבעון השלישי השנה, אינן שפל יוצא דופן, אלא תחילתו של גל הפסדים ושחיקת הון שאותם הן צפויות להציג בד בבד עם התמשכות הירידות בשוקי ההון בארץ ובעולם. ירידות שערים אלה חותכות את ההכנסות מדמי הניהול ורווחי ההשקעה של החברות, שנדרשות מצדן גם להגדיל את הרזרבות שעליהן להחזיק מול ההתחייבות שלהן למבוטחים, באופן שמביא לקיצוץ משולב ברווחיהן, ואף למעבר להפסדים ברבעון השלישי.

כך, ברבעון השלישי של 2011, הציגו חברות הביטוח יחדיו הפסד "נקי" מצרפי של כ-335 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-845 מיליון שקל שהציגו ברבעון השלישי אשתקד. מתוך 13 חברות הפועלות במגוון תחומי הביטוח, עשר חברות הציגו ברבעון השלישי הפסד בשורה התחתונה (אליהו, AIG ישראל וישיר איי.די.איי, שמוכרת כביטוח ישיר, בלטו ברווחים). ואולם, התמונה הקשה המלאה של הרבעון השלישי השנה לא טמונה בשורת הרווח הנקי, אלא בשורת הרווח הכולל (שמשקללת לרווח הנקי גם הפסדים מהשקעות שנזקפו לקרנות הון). כאן הציגו החברות הפסד מצרפי של כ-762 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-1.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. למעשה, רק שתי חברות הביטוח הישיר - AIG ישראל וביטוח ישיר - הציגו רווח כולל רבעוני, ולא הפסד.

ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי של הענף בכ-489 מיליון שקל - קיטון של כ-77% ביחס לרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים של 2010 - ומרבית החברות הציגו רווח. ואולם, בשורת הרווח הכולל התמונה משתנה. ב-3 הרבעונים הראשונים של השנה הציג הענף כולו הפסד כולל מצרפי של כ-709 מיליון שקל. מדובר בפער של מעל ל-3 מיליארד שקל ביחס לרווח כולל מצרפי של כ-2.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.

לצד ההפסדים הכוללים הניכרים במרבית חברות הביטוח, יש כמה חברות שבולטות לחיוב. הפניקס, בניהול אייל לפידות, וחברת הביטוח של ביטוח ישיר, בניהול רביב צולר, הציגו מתחילת השנה רווח (שעצם קיומו מרשים) של 14 מיליון שקל ו-26 מיליון שקל, בהתאמה, וגם ביטוח חקלאי, בניהול אריה הרמן, ו-AIG ישראל, המנוהלת על-ידי חוה פרידמן שפירא, מציגות רווח. כמו כן, החברה הגדולה בענף - מגדל, בניהולו של יונל כהן - נמצאת אף היא בחלק העליון בענף, עם הפסד כולל מינורי ביחס לגודלה, בהיקף של כ-21 מיליון שקל.

ברבות השנים הפכו חברות הביטוח לגופי פיננסים רבי-זרועות שתוצאותיהם תלויים בעיקר במצב שוקי ההון בארץ ובעולם, כשתוצאות ההשקעה קובעות את השורה התחתונה. ב-11 החודשים הראשונים של השנה רשמו חברות הביטוח ירידה חדה מאוד בהכנסות מהשקעות, שהסבו להן הפסד לפני מס מצרפי של כ-3 מיליארד שקל (לעומת רווחי השקעה בהיקף גבוה בשנים "חיוביות"). נוסף לכך, שורה חשובה נוספת בהכנסות של חברות הביטוח נפגעה עד כה השנה, כשהחברות לא גבו דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים. בעיקר על רקע כך קטנו דמי הניהול שקבוצות הביטוח גבו ב-9 החודשים הראשונים של השנה בכ-9%, והסתכמו בפחות מ-3 מיליארד שקל.

לקראת שנה אבודה

סוגיה זו תמשיך ותלווה את חברות הביטוח גם ברבעון הרביעי, וגם עמוק לתוך 2012. זאת משום שכשחברות הביטוח משיגות למבוטחים תשואות שליליות בפוליסות המשתתפות ברווחים, הן אינן רשאיות לשוב ולגבות את דמי הניהול המשתנים, עד אשר ישיבו למבוטחים את כל ההפסדים הריאליים שנצברו עבורם. נכון לסוף הרבעון השלישי, ה"בור" האמור בדמי הניהול המשתנים אצל 5 קבוצות הביטוח הגדולות הסתכם בכ-1.51 מיליארד שקל, כאשר בחודש אוקטובר (שהיה חיובי מבחינת חברות הביטוח) הוא הצטמצם לכ-1.15 מיליארד שקל.

עם זאת, מבחינת התשואות של החברות בנובמבר, עולה שהתנודתיות נמשכת, ההתאוששות הקלה באוקטובר נמחקה, וכרגע יש "חוסר" ברווחים של מאות מיליוני שקלים בכל אחת מהחברות הגדולות. כלומר, 2011 מסתמנת לפי שעה כשנה אבודה, שעדיין אינה בעייתית בהון, אבל חותכת שומנים לתקופות רעות, אם יימשכו, ב-2012.

עם זאת, ולמרות ההפסדים הנערמים, 2011 מסתמנת כשנה קשה אך לא "קטסטרופלית". בניתוק תוצאות ההשקעות, תמונת הפעילות של החברות סבירה יחסית, ובחלק מהן אף למעלה מכך. ב-9 החודשים הראשונים של השנה החברות לא מראות סימנים של האטה בכלכלה ו/או פגיעה בהיקפי פעילותן - החל מהיקפי הפרמיות שגבו בישראל (שצמחו בכ-7% ביחס לתקופה המקבילה והסתכמו בכ-32.7 מיליארד שקל בכל תחומי הפעילות), ועד לשמירה על שיעורים נמוכים למדי בראייה ארוכת-טווח בפדיונות של פוליסות ביטוחי החיים.

על פניו מדובר בסממן של עוצמה ויציבות לענף (שבכל זאת רושם הפסדים משמעותיים בשורה התחתונה), אך זוהי גם אולי אזהרה לכך שענף הביטוח עדיין לא חווה האטה בכלכלה המקומית, פיטורי עובדים וסגירת עסקים. נקווה, כמובן, שלא נגיע לשם, אך בשלב זה נראה שלהפסדים ולשחיקת ההון של החברות פוטנציאל שלילי נוסף, שתלוי במצב הכלכלה המקומית, שמושפע ממצב יעדי היצוא המרכזיים שלה: אירופה וארה"ב.

יציבות בפנסיה, הפסדים בחיים

תחום החיסכון לטווח ארוך של חברות הביטוח, הכולל את פעילויות ביטוחי החיים, הפנסיה והגמל, מהווה מאז ומעולם עוגן משמעותי לרווחיות הענף. בשנים האחרונות הפכה הרווחיות בתחום לתנודתית - יד ביד עם שוקי ההון, כאמור. זאת כפועל יוצא מהתנודתיות האדירה שטבועה בעסקי ביטוח החיים (בעיקר בשל דמי הניהול המשתנים), שהסבו מתחילת השנה הפסד של כ-221 מיליון שקל ל-5 קבוצות הביטוח הגדולות (לעומת רווח לפני מס של כ-1.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד). בתחום החיים, הראל בלטה לרעה. עם זאת, דוחות החברות מלמדים גם על שינוי מגמה איטי, שיתבטא בעתיד בהפחתה משמעותית של התנודתיות בתוצאות מגזר החיסכון לטווח ארוך.

כך, למרות התשואות השליליות בשוקי ההון, רשמו 5 קבוצות הביטוח הגדולות ב-3 הרבעונים הראשונים של השנה גידול של 8% ברווחיהן מפעילות הפנסיה. בסך הכול רשמו 5 קבוצות הביטוח הגדולות מתחילת השנה רווח מצרפי של כ-192 מיליון שקל בפנסיה, לצד רווח של כ-160 מיליון שקל בפעילויות הגמל (קיטון של 26% ביחס לתקופה המקבילה, אך בכל זאת רווחיות ממשית).

תחום נוסף שמרכז תשומת לב רבה בענף הביטוח - בדגש על הקבוצות הגדולות - הוא תחום ביטוחי הבריאות, שנחשב לבעל שיעורי רווחיות גבוהים יחסית. ב-9 החודשים הראשונים של השנה צמחו הפרמיות שרשמו 5 הגדולות בתחום זה בכ-14%, לסך של 4.4 מיליארד שקל.הגידול החד ביותר חל אצל החברה הגדולה בתחום, הראל, והפניקס ממשיכה לצמוח, אם כי בשיעור נמוך ממתחרותיה.

התוצאות בתחום זה תלויות אף הן בהכנסות מהשקעות, אם כי יש לציין שהראל רשמה רווחיות נאה למדי, ומנגד שתי חברות בלטו (מאוד) לרעה: מגדל, שרווחיה הצטמקו במידה רבה אגב מאמציה לצמוח בתחום, וכלל ביטוח, שרשמה הפסדים אדירים שנבעו מהתמקדותה בביטוחי הסיעוד לחברי קופות-החולים מכבי ולאומית. כלל בריאות - זרוע הבריאות והסיעוד של כלל ביטוח - רשמה ב-9 החודשים הראשונים של השנה תוצאות חלשות מאוד של 167 מיליון שקל (לעומת רווחיות בתחום הבריאות אצל כל מתחרותיה).

ביטוח ישיר בולטת בכללי

ענפי הביטוח הכלליים הסבו לחברות הביטוח רווח לפני מס מצרפי של כ-374 מיליון שקל, כשארבע חברות בלטו לרעה, עם תוצאות חלשות במיוחד בתחום זה: הכשרה ביטוח, שלמה ביטוח, שירביט ומגדל, שהפסידו כולן. הרווח הכולל בעסקי הביטוח הכללי של הענף הסתכם מתחילת השנה בכ-109 מיליון שקל. והפניקס (לא בפעם הראשונה) וכלל ביטוח בלטה לחיוב מבין הגדולות עם רווחים, וביטוח ישיר, אליהו ו-AIG ישראל בלטו מקרב יתר החברות.

עם זאת, התוצאות בתחומי הביטוח הכללי לא חיוביות, ובניכוי רווחי השקעה עולה שהחברות רשמו מתחילת השנה הפסד לפני מס של כ-644 מיליון שקל, כשרק ביטוח ישיר, אליהו ו-AIG ישראל הציגו רווחיות חיתומית. לא זאת אף זאת, מבחינת היחס המשולב שבוחן את איכות תיק ביטוח הרכב רכוש של החברות (ומספק הצצה חשובה לאיכות ניהול הסיכונים הביטוחיים בחברות הביטוח) עולה שה-combined ratio הגבוה ביותר בביטוחי הרכב רכוש שייך לביטוח ישיר (94%), שמצליחה להציג רווחיות נאה במקביל לצמיחה מרשימה בפרמיות - שילוב לא פשוט בענף הביטוח, שמוכר גם מתוצאות הפניקס. אחרי ביטוח ישיר ממוקמותAIG (95%) וביטוח חקלאי (97%). ליתר החברות CR של מעל 100% (כלומר, התמחור שלהן לוקח בחשבון רווחי השקעה, וכשלעצמו לא מניב רווח), כששלמה ביטוח בולטת לרעה עם יחס של 122%, ואחריה מגדל, שמציגה יחס חלש מאוד של 115% (לאחרונה ערכה מגדל שינוי בניהול חטיבת הביטוח הכללי).

תחום הרכב חובה, שבשנים "רגילות" מהווה מקור מרכזי לרווחי החברות, הניב ב-9 החודשים הראשונים של השנה רווח מצרפי סמלי של 4 מיליון שקל. בהסתכלות פרטנית נציין שכלל ביטוח, אליהו (שצמחה משמעותית בביטוחי הרכב חובה) וביטוח ישיר נהנו מתוצאות חיוביות בתחום, בעוד שמגדל, הכשרה ביטוח ושלמה ביטוח הצעירה (שעדיין לא יכולה להכיר ברווחים בתחום "מפאת גילה") בלטו לרעה.

האוצר דורש את ההון

נכון לסוף הרבעון השלישי הפגין ענף הביטוח חוסן משמעותי. ההון הקיים על פי דרישות הרגולציה הסתכם בכ-23.3 מיליארד שקל, ולחברות היו עודפים של כ-3.35 מיליארד שקל ביחס לדרישות. אולם כחלק מהנחיות שפורסמו בעבר, על החברות לעמוד בסוף השנה בדרישות הון מצרפיות בהיקף גבוה יותר ממה שנדרשו בסוף הרבעון השלישי, ולפי הדוחות האחרונים הן יסתכמו בכ-22 מיליארד שקל.

לפי שעה לענף הון מספק. ההון המחושב לפי דרישות הרגולציה, שהיה בידן בסוף הרבעון, מספק להן כרית של כ-1.7 מיליארד שקל, ולחברות הגדולות אין קושי מיוחד בנושא כשהן פועלות לחיזוק עתודות ההון שלהן. כך, למשל, בתחילת נובמבר חילקה מבטחים פנסיה דיבידנד של 350 מיליון שקל למנורה ביטוח, סכום שהתווסף לגיוס 200 מיליון שקל כהון משני מורכב שביצעה הקבוצה באוקטובר.

גם קבוצת מגדל, שעד השנה לא הייתה ממונפת, וכל הונה הנו הון ראשוני, פועלת לגיוס מאות מיליוני שקלים בהון משני מורכב, שיעבה את הונה האיתן מלכתחילה (ניתן לשער שזאת גם כתוצאה מזהירות מיוחדת, למקרה של המשך הרעה באירופה, שתשפיע על החברה שבשליטת קבוצת ביטוח בינלאומית ענקית מאיטליה).

ואולם, אם ברבעון הרביעי השנה החברות ימשיכו לצבור הפסדים ניכרים, ובוודאי אם המגמה תמשיך לתוך 2012, אפשר שסוגיית ההון תעלה לראש סדר העדיפויות הענפי (כאשר כבר ברבעון השלישי השנה נדרשו כמה חברות קטנות למאמצים וחהזרמות כדי לעמוד בדרישות ההון הרגולטוריות).

תוצאות ענף הביטוח דוחות הרבעון השלישי ב 2011
 תוצאות ענף הביטוח דוחות הרבעון השלישי ב 2011

צרו איתנו קשר *5988