ייצוגית ב-133 מיליון שקל נגד חברות מדי המים שהיו שותפות לקרטל

בבקשה נטען כי תיאום המחירים בין החברות הביא לעליית מחירי המים בכ-20%

אחרי כתב האישום מגיעה גם הבקשה לתביעה הייצוגית. בשבוע שעבר הגישה רשות ההגבלים העסקיים כתב אישום נגד חברות מדי המים - ארד, ארם שירותי מים (בבעלות ארד), מדי ורד, רימונים, גת מדי מים ומד תקין - ונגד 21 נושאי משרה בכירים בהן, בחשד לעבירות של הסדרים כובלים ושל קבלת דבר במירמה שביצעו החברות ונושאי המשרה בהן.

בעקבות הפרסום על כתב האישום, הגיש היום (א') עו"ד צבי כפתורי לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית, בסך 133 מיליון שקל, נגד 6 חברות מדי מים.

כפתורי טוען, באמצעות עורכי הדין דורון ויינריך ורפאל בייפוס, כי תיאום המחירים בין החברות הביא לעליית מחירי המים בכ-20% לצרכנים, לעומת המחיר שהיה משולם אילו מדובר היה בשוק חופשי.

כפתורי, תושב רמת-גן, טוען עוד כי הנתבעות, שמהוות 100% משוק מדי המים בישראל, מכרו, בדקו, כיילו ותיקנו מדי מים בסך כולל של 95 מיליון שקל לשנה.

לדבריו, התיאומים השיטתיים בין החברות גרמו בכל שנה לצרכני המים נזק של 19 מיליון שקל, ולפיכך ב-7 השנים האחרונות נגרם לכל הצרכנים בישראל (כ-2 מיליון בתי-אב) נזק כולל בהיקף של 133 מיליון שקל.

כפתורי מבקש מבית המשפט להורות לחברות מדי המים להשיב לצרכנים סכומים השווים לשיעור ההתייקרויות בתעריפי המים אשר נגרמו כתוצאה ממעשיהן ולחדול מהמעשים שבגינם הוגש נגדן כתב האישום.

על-פי כתב האישום שהגישה רשות ההגבלים העסקיים נגד חברות מדי המים בשבוע שעבר, בשנים האחרונות תיאמו החברות באופן שיטתי את ההצעות שאותן הגישו למכרזים. כתב האישום מפרט כ-20 מכרזים שונים לרכישה, לשיפוץ ולהסבה של מדי מים, שערכו רשויות מקומיות ותאגידי מים, שבהם תיאמו הנאשמות את הצעותיהן.

לטענת רשות ההגבלים העסקיים, מהלכי התיאום בין החברות כללו מצגים כוזבים בפני העיריות ותאגידי המים, כאילו מתקיימת ביניהן תחרות, כאשר בפועל סוכם בין החברות, עוד בטרם המכרז, מי תהיה החברה אשר תגיש את ההצעה הזוכה.

עוד נטען בכתב האישום כי החברות אף תיאמו ביניהן את העלאת המחירים בשוק, כך שהמחירים בהם רוכשות הרשויות המקומיות את מדי המים יהיו גבוהים יותר.

על-פי כתב האישום, מלבד ההסדרים הכובלים ועבירות של קבלת דבר במירמה שבהן היו מעורבות חברות ארד וארם, לא קיימו חברות אלה את התנאים שהושתו עליהן במסגרת מיזוג ארד-ארם בשנת 2001, תנאים אשר תוקנו בשנת 2005.

עקב היקפם הכספי של התיאומים והשיטתיות שבה הם נעשו, כללה הרשות להגבלים עסקיים בכתב האישום גם עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות מן העיריות ותאגידי המים.

הרשות מתלבשת על עורכי הדין‏

באופן חריג למדי כולל כתב האישום נגד חברות מדי המים גם אישום נגד עורכי הדין שייצגו שתיים מהחברות שנטען לגביהן כי עשו הסדרים כובלים ותיאומים אסורים ביניהן. מדובר בעורכי הדין מיכאל עצמון, שמשרדו ייצג את חברת מדי ורד מסוף שנת 2004; ובאריאל ג'רבי, אחיו של יצחק ג'רבי, מנכ"ל חברת רימונים, שהעניק ייצוג משפטי לחברה שבה עובד אחיו, בשנת 2006.

לדברי רשות ההגבלים העסקיים, שני עורכי הדין, ג'רבי ועצמון, ניסחו כמה מההסכמות המנוגדות לחוק, ואף החזיקו בידם ערבויות בסכום של 150 אלף שקל על מנת להבטיח את ביצועם של הסדרי תיאום אחד המכרזים. לכן הוחלט לכלול אותם בכתב האישום ולהאשימם בביצוע עבירה של סיוע להסדר כובל.

‏כתב האישום מפרט כיצד בחודש דצמבר 2004, במסגרת ההסדרים האסורים שנעשו בין החברות, הוסכם בין המנכ"ל לשעבר של מדי ורד, יעקב צוינגבוים, לבין יצחק ג'רבי, כי מדי ורד תימנע מלגשת למכרז שפרסמה עיריית תל-אביב, ובתמורה תימנע רימונים מלגשת למכרז שפרסמה עיריית ראשון-לציון. אולם בהמשך, ובניגוד להסכמה, ניגשה מדי ורד למכרז בתל-אביב, ואילו רימונים שהתמודדה אף היא במכרז, הציגה מצג כוזב שלפיו הצעתה למכרז זה הוגשה ללא תיאום או קשר עם מציע אחר.

‏בהמשך, בעקבות הפרת ההסכמה שנערכה ביניהן בנוגע למכרז של עיריית תל-אביב (כאן נכנסו עורכי הדין לתמונה), הגישה רימונים לבית המשפט המחוזי בתל-אביב עתירה מינהלית לביטול המכרז, ואף זכתה בעתירה. באמצעות עו"ד עצמון ערערה מדי ורד לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי.

‏על-פי כתב האישום, בתחילת 2006, לקראת הדיון בערעור לעליון, הגיעו צוינגבוים וג'רבי להסכמה ולתיאום מחודשים, שלפיהם בתמורה לכך שמדי ורד לא תתמודד במכרז להפעלת מדי מים שעמדה עיריית תל-אביב לפרסם לשנת 2006-2007, לא תתנגד רימונים לקבלת ערעורה של מדי ורד לעליון, או לזכייה מחודשת של החברה במכרז, שצפויה הייתה לקיים עיריית ראשון-לציון לתקופה דומה.

‏עוד נטען בכתב האישום כי במסגרת ההסכמה האסורה התחייבה מדי ורד לשלם את הוצאותיו של עו"ד ג'רבי, שייצג את רימונים בהליכים המשפטיים, ולהבטחת התחייבותה החברה אף הפקידה עבורו 150 אלף שקל אצל בא-כוחה, עו"ד עצמון.

עוד נטען בכתב האישום, כי בעקבות ההסכמה הודיעה רימונים לבית המשפט העליון כי היא לא מתנגדת לקבלת ערעורה של מדי ורד, ושילמה את הוצאותיו של עו"ד עצמון בסך 1,500 דולר.

‏לדברי רשות ההגבלים העסקיים, לצורך ההגעה להסכמה זו, נעזרו החברות בעורכי הדין עצמון וג'רבי, שניסחו את ההסכמות וסייעו לאכיפתן, ולכן הוחלט להאשימם באופן אישי בעבירה של סיוע להסדר כובל.

צרו איתנו קשר *5988