אבגול | לפני כולם

קרן בראשית תלווה 120 מיליון שקל לפטרוכימיים

הצדדים במו"מ מתקדם על מהלך שבו תעמיד קרן המנוף הלוואה שתאפשר לעמוד בתשלומי החוב לבנקים ולמחזיקי האג"ח ■ הערכות: בראשית תקבל שעבודים, וההלוואה תישא ריבית של כ-7.5% לעומת תשואה של 27% באג"ח

חברת הפטרוכימיים של דיויד פדרמן מצאה דרך לפתור את בעיית התזרים אליה נקלעה: ל"גלובס" נודע כי הפטרוכימיים וקרן בראשית מנהלות מגעים מתקדמים להעמדת הלוואה בהיקף של 120 מיליון שקל, שתהיה מגובה בביטחונות. הלוואה זו תשמש למעשה כ"הלוואת גישור", ותאפשר לפטרוכימיים לעמוד בתשלומי החוב שלה לבנקים ולמחזיקי האג"ח ב-2012, על פי לוחות הסילוקין המקוריים, מבלי שתזדקק להסדר חוב.

אם אכן יגיעו בראשית והפטרוכימיים להסכמות בנוגע להלוואה, צפוי המזומן בקופתה של האחרונה לעמוד על כ-300 מיליון שקל, כך שהוא יכסה את התחייבויותיה לשנת 2012.

על פי הערכות, במו"מ בין הצדדים מדובר על הלוואה בריבית של 7.75%-7.5%, שתגובה בביטחונות של מניות אבגול, או במניות של בזן שאינן משועבדות לנושים אחרים.

נכון להיום יש לפטרוכימיים כ-120 מיליון מניות בזן החופשיות משעבוד ששווין הנוכחי עומד על כ-250 מיליון שקל, ו-70 מיליון מניות אבגול ששווין הנוכחי בשוק עומד על כ-205 מיליון שקל.

הדיבידנדים מבזן נעצרו

קרן בראשית, בראשות גבי פרל ובניהול מני וסרמן ורן גרודצקי, היא אחת משלוש קרנות המנוף שהוקמו ב-2009. עד עתה השקיעה הקרן כ-1.3 מיליארד שקל בתריסר חברות, ותקופת ההשקעה שלה צפויה להסתיים בחודש הבא, לאחר שהאוצר סירב להאריך את תקופת ההשקעה של קרנות המנוף.

הפטרוכימיים היא חברת החזקות הנמצאת בשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, שההחזקה העיקרית שלה היא 30.7% בחברת בזן (בית הזיקוק בחיפה), וכן היא אחת מבעלות השליטה באבגול, עם החזקה של 23.7% בחברה. היקף החוב הנוכחי של הפטרוכימיים מסתכם בכ-1.95 מיליארד שקל, כ-1.6 מיליארד שקל מתוכו הוא למחזיקי האג"ח, והיתרה למערכת הבנקאית.

בשל החשש בשוק ההון מיכולת הפטרוכימיים לעמוד בתשלומי החוב שלה באופן מלא, נסחרות אג"ח החברה בתשואה דו-ספרתית זה תקופה ממושכת, וכעת התשואה באג"ח שאין להן שעבודים (סדרות ה' ו-ו') עומדת על כ-26%.

הפטרוכימיים נקלעה לבעיה בתזרים המזומנים, מכיוון שבזן - השקעתה המרכזית - עצרה את חלוקות הדיבידנדים שלה בעקבות ההשקעה הגדולה, בהיקף של חצי מיליארד דולר, בפרויקט הפצחן המימני, שצפוי להיות מופעל באופן מלא ברבעון השלישי של השנה. היות שעל בזן לעמוד בהתניות פיננסיות מול נושיה על מנת שתוכל לחלק דיבידנד, ההערכות הן כי החברה תחזור לחלק דיבידנד רק בשנת 2013.

הדיבידנדים מבזן הם אלה שהיו אמורים לשמש כמקור עיקרי לפירעון החובות של הפטרוכימיים. היות שלא צפויה חלוקת דיבידנדים בשנה הנוכחית, נקלעה הפטרוכימיים לבעיית עיתוי, מכיוון שהיא צריכה החברה לפרוע התחייבויות בהיקף כספי של כ-285 מיליון שקל ב-2012.

בדצמבר יזמה החברה מהלך של החלפת אג"ח, אך זה לא נחל הצלחה מרובה. מטרת המהלך הייתה לדחות את תשלומי הקרן של סדרה ה', אשר התשלום הראשון בהן צפוי להיות בספטמבר 2012 - לשנת 2017 (מועד הפירעון הראשון של אג"ח סדרה ג'). הצלחת המהלך הייתה יכולה להוביל לדחייה של תשלום קרן של 75 מיליון שקל, אולם היות שרק 21% מהמחזיקים באג"ח ה' נענו להצעה, דחתה החברה תשלום של כ-15 מיליון שקל בלבד.

על פי דוח תזרים מזומנים חזוי שפרסמה הפטרוכימיים בחודש דצמבר, בתחילת 2012 עומד היקף המזומנים בקופתה על כ-181 מיליון שקל, וזאת כאמור מול תשלומי קרן וריבית למחזיקי האג"ח והבנקים בהיקף של כ-285 מיליון שקל. היות שכך, דיווחה החברה כי היא תצטרך לגייס אשראי או לממש נכסים בהיקף של כ-150 מיליון שקל, על מנת לעמוד בהתחייבויותיה לפי לוח הסילוקין המקורי.

הפטרוכימיים נסחרת כיום לפי שווי של כ-220 מיליון שקל, לאחר עלייה של כ-30% במנייתה מתחילת 2012. בחברה ובקרן בראשית סירבו להגיב לידיעה.

החוב של הפטרוכימיים
 החוב של הפטרוכימיים

צרו איתנו קשר *5988