דמי ניהול | לפני כולם

דמי הניהול בגמל לקראת הפחתה מתחת ל-1%

האוצר מקדם רפורמה נוספת בדמי הניהול בשוק הגמל ■ מסתמן שדמי הניהול המקסימליים בקופות ובביטוחים עשויים להיחתך בשיעור ניכר נוסף, ולהתקרב במידה רבה לאלו הנהוגים בשוק קרנות הפנסיה המקיפות החדשות

בינואר הקרוב, בתי ההשקעות וחברות הביטוח ייכנסו למשטר דמי הניהול החדש בשוקי הגמל וביטוחי המנהלים, וכבר עכשיו מסתמן שדמי הניהול המקסימליים בקופות ובביטוחים עשויים להיחתך בשיעור ניכר נוסף, ולהתקרב במידה רבה לאלו הנהוגים בשוק קרנות הפנסיה המקיפות החדשות. כך יקרה, על פי הערכות גורמים בשוק, אם וכאשר האוצר ישווה את אופן הנפקת האג"ח המיועדות בין קרנות הפנסיה לבין קופות הגמל וביטוחי המנהלים.

החל מינואר - דמי ניהול מופחתים

בשבוע הבא תיכנס לתוקפה הרפורמה בדמי הניהול בשוק החיסכון לטווח ארוך, הקובעת כי דמי הניהול המקסימליים המותרים לגבייה בגמל ובביטוחי המנהלים יהיו עד 1.1% מהצבירה, ועד 4% מהפרמיה השוטפת, כאשר כעבור שנה אחת, בינואר 2014, ירדו דמי הניהול השנתיים המקסימליים באפיקים אלו לרמתם הקבועה - עד 1.05% מהצבירה ועד 4% מהפרמיה השוטפת.

אך בעוד שבחברות הביטוח ובבתי ההשקעות כבר התרגלו רעיונית לפגיעה הזו בהכנסותיהם (הרף הקודם עמד על עד 2% מהצבירה מדי שנה), הרי שהרפורמה החדשה שהאוצר בוחן בימים אלה עשויה להביא כבר בעתיד הנראה לעין חיתוך משמעותי נוסף ברף המקסימלי של דמי הניהול בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים, כך שיידמו ואולי אף יאוחדו עם דמי הניהול המקסימליים הנהוגים בשוק הפנסיה, העומדים על 0.5% מהצבירה ו-6% מהפרמיה השוטפת.

צפו להתערבות נוספת של האוצר

באוצר, נציין, מקדמים מזה זמן רפורמה באופן הנפקת האג"ח המיועדות, שעשויה למעשה להוריד בפעם נוספת את שיעור דמי הניהול בקופות הגמל. רפורמה זו נולדה כתוצאה מבקשות רבות מבתי ההשקעות שפעילים בשוק הגמל, שרוצים ליישר קו ביחס לקרנות הפנסיה בהיבט השיווקי, וגם כתוצאה מרצון האוצר להשוות בין שלושת האפיקים השונים בחיסכון לטווח ארוך (גמל לתגמולים, ביטוחי מנהלים ופנסיה חדשה מקיפה), וזאת תוך התאמת אופי החיסכון לצרכי החוסכים ולמאפייני הגיל השונים.

כיום האג"ח המיועדות, שמספקות ריבית ריאלית קבועה שאינה משתנה בהתאם למצב השווקים, מונפקות רק לקרנות הפנסיה המקיפות. האג"ח הללו מהוות כ-30% מסך נכסי הקרנות ומחולקות שווה בשווה לכל העמיתים, צעירים ומבוגרים כאחד.

כעת בוחנים באוצר את האפשרות להנפיק אג"ח מיועדות רק לחוסכים מבוגרים בכל שלושת אפיקי החיסכון הפנסיוני. שינוי שכזה ידרוש ממשלה וכנסת פעילות, כך שהוא ייתכן רק לאחר סיום הבחירות הקרובות והרכבת הממשלה הבאה.

ואולם, לכשיקרה השינוי האמור, סביר שהוא יוביל להתערבות נוספת של האוצר ברמת המחירים בשוק, מעריכים גורמים המעורים בנושא. שהרי, אחד ההסברים לכך שקופות הגמל יקרות מקרנות הפנסיה המקיפות החדשות הוא שהאחרונות נהנות מסיוע ממשלתי בדמות האג"ח הממשלתיות המיועדות, בעוד שקופות הגמל וביטוחי המנהלים לא נהנים מכך. אילו קופה"ג יהיו זכאיות לאותן אג"ח מיועדות בדומה לקרנות הפנסיה, יאבד צידוק זה לפער במחירים מערכו.

לאור זאת, סביר שאם האוצר אכן ישווה את מעמד אפיקי החיסכון הפנסיוני השונים ביחס לאג"ח המיועדות, הוא גם יפחית את דמי הניהול בביטוחי המנהלים וקופות הגמל כך שיושוו לאלו הנהוגים בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, ברמה שנמוכה משמעותית מ-1% מהצבירה.

נציין שב-2011 דמי הניהול הממוצעים בקופות לתגמולים עמדו על 0.9%, בעוד שבביטוחי המנהלים דמי הניהול היו מעל 1.2% מהצבירה ו-5.1% מהפרמיה השוטפת.

מעכשיו, יש גם תשלום מינימלי

על כל פנים, החל מינואר הקרוב ייכנסו לתוקפן גם הוראות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, לגבי דמי ניהול מינימליים בביטוחי המנהלים וקופות הגמל לתגמולים: החוסך ישלם לגוף המנהל לפחות 9 שקלים בחודש, שהם 108 שקל לשנה, בדמי הניהול. צעד זה נעשה לבקשת בתי ההשקעות וחברות הביטוח, וכצעד משלים להפחתת דמי הניהול המקסימליים המותרים לגבייה על ידי גופים אלו.

דמי הניהול
 דמי הניהול

צרו איתנו קשר *5988