הנהלת בתי המשפט נערכת לפיטורי העוזרים המשפטיים

מנהל בתי המשפט, מיכאל שפיצר, שלח מכתב לכלל השופטים, לפיו יש לפעול ליישום הסכמי העבודה ולסיים את העסקת העוזרים המשפטיים שתמה התקופה החוזית לעבודתם ■ לכל המפוטרים תינתן תקופה ממושכת של הודעה מוקדמת

הנהלת בתי המשפט נערכת לפיטורים הדרגתיים של העוזרים המשפטיים, נוכח הקיפאון במשא-ומתן הקיבוצי מול ועד העוזרים המשפטיים, אך מודיעה כי לכל המפוטרים תינתן תקופה ממושכת של הודעה מוקדמת, כדי לאפשר לכל אחד מהם להיערך להיקלט בתפקיד אחר בשוק העבודה - כך עולה ממכתבו של מנהל בתי המשפט, מיכאל שפיצר, שנשלח היום (ה') לכלל השופטים והרשמים.

בהנהלת בתי המשפט ציינו השבוע כי במקרה קיצוני נשקלת אפשרות לשוב ולהעסיק מתמחים בלבד בלשכות שופטים, כפי שהיה נהוג בכלל בתי המשפט, למעט בית המשפט העליון, עד לפני כעשור.

"העוזרים המשפטיים שנקלטו לעבודה במדורג החל משנת 2005 חתמו על חוזה העסקה לתקופה קצובה בת 4 שנים", כתב שפיצר לשופטים. "ביסוד הרצון לקבוע תקופת העסקה קצובה, עמדה התפיסה שנועדה לאפשר לעורכי דין צעירים בראשית דרכם הזדמנות לעבוד במערכת המשפט ולרכוש ידע וניסיון שיקנו להם כלים להמשך הדרך, בין אם בשירות הציבורי או הפרטי. בהתקרב מועד סיום ההעסקה החל משנת 2009 עלו דרישות מכיוונים שונים להמשיך בהעסקה, ואכן תקופת ההעסקה הוארכה בשנתיים נוספות.

"כל אימת שהגיע מועד סיום העסקה של העוזרים המשפטיים, נתקל הדבר בהתנגדות מצידם, ובדרך זו הוארכה תקופת ההתקשרות עמם מספר פעמים, למספר חודשים בכל פעם. ההארכה האחרונה היא עד לסוף חודש מאי 2014.

"נציגי המדינה מחזיקים בעמדה שאין להמשיך ולהאריך את תקופת ההעסקה בנסיבות שבהן אין התקדמות כלשהי במשא-ומתן. משכך, המסקנה היא כי יש לפעול ליישום הסכמי העבודה ולסיים את העסקתם של העוזרים המשפטיים שתמה התקופה החוזית לעבודתם. על כן הודע הדבר לעוזרים המשפטיים שפנו בנושא לבית הדין לעבודה באמצעות ההסתדרות, ובית הדין הורה על קיום משא-ומתן בין הצדדים".

בינתיים, ממשיך שפיצר, "נוהלו מספר ישיבות משא-ומתן, ומשלא עלה בידי הצוותים המקצועיים להגיע להסכמה בנושא קציבת תקופת ההעסקה, התקיימה השבוע ישיבה בהשתתפות נציב שירות המדינה משה דיין, הממונה על השכר קובי אמסלם, יו"ר האיגוד המקצועי אבי ניסנקורן, הח"מ ונציגי העוזרים המשפטיים".

לדברי שפיצר, במהלך הישיבה הוא העלה הצעה, ולפיה תיקבע תקופת העסקה ארוכה באופן משמעותי מזו שנקבעה בחוזים משנת 2005; לעוזרים המשפטיים שתקופת העסקתם עולה על התקופה המוסכמת, יתאפשר לעבוד תקופה נוספת על מנת לאפשר להם להיערך בצורה ראויה לסיום עבודתם.

שפיצר מציין כי הציע לצדדים לצאת להפסקה, כדי לאפשר לעוזרים המשפטיים לדון בהצעה יחד עם אנשי ההסתדרות, ואולם "הצעתי זו נדחתה, והישיבה פוזרה. בנסיבות אלה, ובצר לנו, הובהר כי לא יהיה מנוס מסיום העסקתם של העוזרים המשפטיים שחלפה תקופת העסקתם. עם זאת, בכוונתנו לפעול במתינות ולהביא בשלב ראשון לסיום העסקתם של העוזרים המשפטיים בעלי תקופת העבודה הארוכה ביותר, וזאת בהתאם לכללי הדין והפסיקה ותוך מתן תקופת הודעה מוקדמת ממושכת.

"יצוין כי הפרסום ולפיו צפויים לפיטורים מיידיים 250 עוזרים משפטיים, אין בו ממש. באשר לעוזרים המשפטיים הנותרים, הכוונה היא להאריך את תקופת העסקתם לתקופה נוספת של מספר חודשים, על מנת להמשיך במשא-ומתן או בהערכות להמשך סיום העסקתם".

שפיצר מסיים את מכתבו וכותב: "צר לי על התנהלות נציגות העוזרים המשפטיים המפיצה מכתבים בסגנון ובדרך לא ראויים הפוגעים ביכולת להגיע לפתרון מוסכם. אני מבקש לחזור על דבריי בישיבה, ולפיהם אנו מכירים בחשיבות תרומתם למערכת ולשופטים. תקוותי שהעוזרים המשפטיים ישובו במהרה לשולחן המשא-ומתן כדי שנוכל להגיע לסיכום חיובי".

צרו איתנו קשר *5988