2014 בחיסכון הפנסיוני: ירידה בשיעור הממוצע של דמי הניהול

"גלובס" ממשיך להאיר את סוגיית דמי הניהול בשוק החיסכון הפנסיוני: בקופות הגמל ירדו דמי הניהול לכ-1% מהפרמיה ו-0.65% מהצבירה

זרקור  / צלם: thinkstock
זרקור / צלם: thinkstock

שנת 2014 הייתה שנה חיובית נוספת עבור העמיתים שחוסכים בגופי החיסכון לטווח ארוך - קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים בכל הנוגע לתשואות שנרשמו. מבדיקת "גלובס" עולה כי אותם חוסכים ועמיתים יכלו לסמן עוד 'וי' מבחינתם בשנה החולפת, עם ירידה בדמי הניהול הממוצעים שנגבו מהם עבור ניהול כספם.

בעוד שעמיתי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות רשמו בשנה החולפת תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של כ-5.4%, קיבלו עמיתי קרנות הפנסיה החדשות (המקיפות והכלליות) תשואה של כ-5.3%, וכספם של מבוטחי חברות הביטוח צמח בכ-5.1%. בסך הכול, מדובר בשנה חיובית 4 מתוך 5 השנים האחרונות, זאת לאחר שב-2011 נרשמו תשואות שליליות, והשנה השלילית שקדמה לה הייתה 2008 הזכורה לרע.

עם זאת, נתוני דמי הניהול הממוצעים שנרשמו באפיקי החיסכון לטווח ארוך החדש (של הפנסיה הצוברת) ובקרנות ההשתלמות מהווים בשורה נוספת, שהיא עדיין רק חוליה בדרך הנכונה, אך בטח לא הגעה ליעד הרצוי.

מה היה לנו בהיבט זה ב-2014? מנתוני האוצר עולה כי דמי הניהול הממוצעים בשוק הפנסיה ירדו מכ-3.6% מהפרמיה השוטפת ו-0.3% מהצבירה ב-2013, לרמה של כ-3.4% מהפרמיה ו-0.3% מהצבירה ב-2014. באותו הזמן דמי הניהול בקרנות הפנסיה הכלליות ירדו מכ-0.8% לכ-0.7%, בעוד שבקרנות ההשתלמות ירדו דמי הניהול מ-0.73% ב-2013 לכ-0.69% ב-2014 - צמצום של כ-5% בדמי הניהול הממוצעים.

ומה קרה בשוק קופות הגמל לתגמולים? דמי הניהול ירדו מרמה של כ-1.3% מהפרמיה השוטפת ו-0.7% מהצבירה, לכ-1% מהפרמיה השוטפת ו-0.65% מהצבירה, בממוצע ענפי. בהקשר זה אומר לנו גורם בשוק, כי גופים רבים (אך לא כולם) החלו לגבות ב-2013 דמי ניהול מקסימליים מההפקדות השוטפות (הלא ממש גדולות בגמל במבט מאקרו), ולאחר מכן הפחיתו את דמי הניהול מההפקדה השוטפת למי שהיה מאוגד או למי ששם לב לכך. בכל אופן, הממוצעים בשוק זה, כמו ביתר שוקי החיסכון, מסתירים שונות גדולה מאוד בין לקוחות חזקים לחלשים, ובין אלה שרדומים לאלה שערניים לזכויותיהם.

בביטוחי המנהלים התמונה לכאורה דומה, אך יש לקחת בחשבון שמדובר בתחום מסובך בהרבה מאשר שוקי הגמל והפנסיה. בביטוחי המנהלים דמי הניהול יציבים, ואינם משתנים לגבי לקוחות קיימים, כי אם רק לגבי חדשים, והשינוי בממוצעים נובע לרוב משינויים בתשואות על הנכסים, וזאת בשל רכיב דמי הניהול המשתנים.

סוגיית דמי הניהול מלווה אותנו כבר כמה שנים, ובמיוחד מאז החל "גלובס" בסדרת תחקירים בנוגע לנסיקתם החדה בשנים שלאחר יישום רפורמת בכר. המאבק בדמי הניהול הגבוהים מדי בשוק החיסכון הפנסיוני, בהובלתנו, הוביל באמצע 2012 - קצת פחות משלוש שנים לאחר ש"גלובס" העלה בראשונה לסדר היום הציבורי את הסוגיה - לכך שהאוצר פרסם את רפורמת דמי הניהול בקופות הגמל לתגמולים ובביטוחי המנהלים החדשים.

רפורמה זו נכנסה לתוקף בתחילת 2013, והושלמה בתחילת 2014, ודמי הניהול השנתיים המקסימליים בגמל ובביטוחי המנהלים החדשים שונו למבנה של עד 4% מהפרמיה השוטפת (חידוש בכל הנוגע לגמל שעד אז כלל רק דמי ניהול מהצבירה) ועד 1.05% מהצבירה. מנגד, בקרנות ההשתלמות (וקופות גמל בניהול אישי, קופות מבטיחות תשואה וקופות ענפיות) ובקרנות הפנסיה החדשות המקיפות והכלליות, המצב נותר ללא שינוי - עד 2% בקרנות ההשתלמות ובקרנות הפנסיה הכלליות, ועד 6% מההפקדות ועד 0.5% מהצבירה בקרנות הפנסיה המקיפות.

ההשתלמות גדלה והפנסיה נוסקת

אפרופו רפורמות של האוצר, שורה ארוכה של רפורמות בולטות של האוצר - ובראשן תיקון 3 שהרג את קופות הגמל והחלת הפנסיה חובה על כל השכירים במשק - ניבטות אלינו מהמספרים של השוק הפנסיוני של 2014. בעיקר מדובר בצבירה השלילית של שוק הגמל, שלולא תשואה פיננסית חיובית היה ממשיך להתכווץ, בעוד שקרנות הפנסיה החדשות המקיפות נוסקות מעלה בקצב אדיר.

מבדיקתנו עולה כי ב-2014 נרשמו בשוק הגמל לתגמולים הפקדות של כ-4.4 מיליארד שקל, שהיוו כ-2.4% בלבד מסך הצבירה השנתית הממוצעת בקופות אלה. בשקלול התשלומים והעברות הכספים לאפיקים וגופים אחרים, ב-2014 הייתה בקופות לתגמולים צבירה נטו שלילית של כ-1.8 מיליארד שקל. כלומר, הצבירה נטו היוותה כ-1% מסך הנכסים הממוצעים בקופות בשנה שקדמה.

מנגד, בשוק קרנות ההשתלמות המגמה שונה לחלוטין, ומסייעת לפעילים בשוק הגמל להרים ראש. ההפקדות לקרנות ההשתלמות הסתכמו בשנה החולפת בכ-18.6 מיליארד שקל, והיוו כ-12.4% מהנכסים הממוצעים שנוהלו בענף זה ב-2014. הצבירה נטו- ההפקדות בניכוי התשלומים והעברות - כבר הסתכמה בכ-8.3 מיליארד שקל (5.5% מהצבירה הממוצעת).

ואולם, המוצר "החם" ביותר בשוק החיסכון לטווח ארוך הוא קרנות הפנסיה החדשות, שזוכות לתמיכה ועידוד פעילים מהרגולציה. קרנות אלה קיבלו ב-2014 הפקדות של כ-24.4 מיליארד שקל וצבירה נטו של כ-20.7 מיליארד שקל, שהיוו כ-21% ו-16% מהצבירה הממוצעת, בהתאמה.

המספרים החשובים של שוק החיסכון הפנסיוני לשנת 2014
 המספרים החשובים של שוק החיסכון הפנסיוני לשנת 2014

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988