סלינגר: נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול של החיסכון הפנסיוני

דוח הממונה על שוק ההון: ההפקדות והפרמיות לחיסכון הפנסיוני בישראל ב-2016 מהוות כ-8.3% מהתוצר המקומי לעומת כ-6.8% ב-2007 ■ צמיחה בביטוח הרכב - החברות גבו דמי ביטוח בסך 8.1 מיליארד שקל

דורית סלינגר / צילום: מסך
דורית סלינגר / צילום: מסך

התשלומים שהציבור בישראל מעביר לקבוצות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל עבור הביטוחים הכלליים שלהם, ביטוחי הבריאות והסיעוד והחיסכון הפנסיוני, המשיכו לתפוח גם ב-2016, כשלצד זאת העלות היחסית של החיסכון הפנסיוני הולכת וקטנה. דברים אלה עולים מהפרקים הראשונים מהדוח השנתי של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, לשנת 2016, ממנו עולה שגם השנה גדל תיק הנכסים הפנסיונים של הציבור והוא כבר מסתכם בכ-1.4 טריליון שקלים, גידול של 8% לעומת 2015.

נקודה חשובה שעולה מהדוח נוגעת לדמי הניהול בחיסכון הפנסיוני, המחיר של ניהול החיסכון. ברשות שוק ההון מציגים ירידה עקבית ונמשכת בדמי הניהול בשלושת אפיקי החיסכון לטווח ארוך: ביטוחי החיים (המוכרים כביטוחי המנהלים), קופות הגמל לתגמולים וקרנות הפנסיה החדשות המקיפות. על פי נתוני הרשות ב-2016 שילמו העמיתים והמבוטחים בשלושת אפיקי החיסכון הללו דמי ניהול מצבירה של 1.05%, 0.61% ו-0.26%, ודמי ניהול מההפקדה השוטפת של 3.21%, 2.85% ו-0.53%, בהתאמה לאפיק. זוהי ירידה ניכרת ודי עקבית. "גלובס" היה הראשון שהרים לפני שנים את דגל המאבק בדמי הניהול הגבוהים והמאמירים בשוקי החיסכון לטווח ארוך.

נכון לסוף 2016 כמעט רבע מהחיסכון הפנסיוני "החדש" של הציבור הושקע בנכסים בחו"ל ולא בארץ. כ-30% מהתיק הכולל בביטוחי החיים הושקע בחו"ל, יותר מרבע מתיק הפנסיה הושקע בחו"ל, ויותר מחמישית משוק הגמל (ופחות מרבע) הושקע אף הוא בחו"ל. מדובר בשיעור חשיפה די יציב בשנים האחרונות, אך בכזה שגבוה משמעותית ממה שהיה קיים עד לפני כמה שנים.

שיעור הפרמיות בביטוחי החיים מתמ"ג עמד בסוף 2016 על 2.7%, לעומת 3% ב-2015, לעומת 2.2% ב-2007, כששיעור ההפקדות לקופות הגמל מהתמ"ג עמד על 2.6% ו-2.8%, בהתאמה, ושיעור ההפקדות לקרנות הפנסיה החדשות מהתמ"ג נסק ל-2.5% ב-2016 מ-1% ב-2007. בסיכום, ההפקדות והפרמיות לכלל החיסכון הפנסיוני בישראל (לא כולל פנסיה תקציבית), היה ב-2016 כ-8.3% מהתוצר המקומי, וזאת לעומת כ-6.8% "בלבד" ב-2007 - עלייה של כרית הביטחון הסוציאלית של המדינה, שהאזרחים צוברים עבור עצמם.

שוק הרכב בצמיחה

הררי מלים נכתבו על הגידול האדיר בכמויות כלי הרכב בישראל, בעיקר הודות לתנאי מימון זולים. היבט נוסף לגאות האדירה במספר כלי הרכב הנעים על כבישי ישראל, בדגש על רכבים חדשים, מגיע מעולם הביטוח: גידול חד בפרמיות ביטוחי הרכב, כלומר בהכנסות חברות הביטוח ממכירת ביטוחים לפגיעות רכוש ברכבים וגם לפגיעות בגוף ובנפש (הביטוח חובה).

לאורך שנים שוק ביטוחי הרכב הפך לתחרותי יותר, ורווחי פחות עבור חברות הביטוח. ואולם, עדיין מדובר בתחום מרכזי ביותר בפעילותן, כשנתוני רשות שוק ההון מלמדים כי חשיבותו והיקפו האבסולוטי לא ממש פוחתים.

כך, ב-2016 הניב תחום ביטוחי הרכב רכוש דמי ביטוח ברוטו בהיקף מצרפי של כ-8.1 מיליארד שקל, שהיוו גידול של כ-37.8% ביחס ל-2015. ב-2015 דמי הביטוח ברוטו הצטברו לכ-7.1 מיליארד שקל, וזאת לאחר שנסקו באותה שנה בכ-35.8% מ-2014, כשבאותה השנה הם צמחו בכ-34.8% ביחס ל-2013. באותן שנים צמח גם היקף דמי הביטוח ברוטו בתחום הרכב חובה ביותר מ-23% בכל אחת מהשנים. כך, בעוד שב-2013 עמד היקף דמי הביטוח ברכב רכוש וברכב חובה יחדיו על כמעט 9 מיליארד שקל הרי שבסוף 2016 כבר מדובר על הכנסות מביטוח של כ-11.7 מיליארד שקל.

ברשות מציינים בהקשר זה כי "ניתן להסביר את שיעור השינוי בשל הייקור בתעריפי ביטוח צד ג', בעובדה שבשנת 2016 הוקדמו פרמיות של קולקטיב עובדי מדינה עבור שנת 2017 ובשל העלייה במצבת כלי הרכב המבוטחים בשנת 2016. כמו כן ניתן לראות כי חלה עלייה בדמי הביטוח בענף רכב חובה ביחס לשנת 2015 וזאת למרות ההוזלה שחלה בתעריפים במהלך שנת 2016, כאשר גם את עליה זו ניתן ליחס להקדמת הפרמיות של קולקטיב עובדי המדינה והגידול במצבת הרכבים בשנת 2016". עוד מגלים ברשות, כי "משנת 2007 עד 2016 גדלה מצבת הרכבים בישראל בכ-42%, וכי שיעור הרכבים המבוטחים יציב בשנים האחרונות. שיעור זה עמד ב-2016 על 84%".

בהכללה, על פי נתוני הרשות, שיעור הפרמיות בענפי ביטוח כללי ביחס לתוצר עמד ב-2016 על 1.75%, גידול קל ביחס ל-2015 (בה נרשם שיעור של 1.72%), אך ירידה ביחס לכל אחת מהשנים 2006 (בה נרשם השיא של 2.66%), ועד 2014 (אז נרשם שיעור של 1.8%). אפשר וירידה זו מלמדת על שיפור ריאלי ניכר בתעריפים בשוק ביחס לפעילות הכלכלית, כשהיקפי הפרמיות בשקלים לא ירדו אך שיעורם מהכלכלה הצטמק. במונחים שקליים גדל היקף התשלום המצרפי בישראל לביטוחי דמי הביטוח ברוטו בענפי ביטוח הכללי.

תחומי ביטוח אחרים שנוסקים מבחינת ההכנסות לחברות ומבחינת היקף הביטוחים בשוק, הם תחומי ביטוחי הבריאות והסיעוד, וביטוחי התאונות האישיות. ב-2016 דובר על דמי ביטוח ברוטו של 9.4 מיליארד שקל ו-1.6 מיליארד שקל, בהתאמה, וזאת לעומת סכומים של כ-2.6 מיליארד שקל וכ-0.2 מיליארד שקל ב-2003, בהתאמה. כך יוצא ששיעור הפרמיות בענפי ביטוח בריאות מהתוצר המקומי גדל בשנים האחרונות, כשב-2003 הוא עמד על כ-0.5% ואילו בסוף 2016 הוא עמד על 0.9%.

דמי ניהול ממוצעים מתוך נכסי הגופים המוסדיים
 דמי ניהול ממוצעים מתוך נכסי הגופים המוסדיים

צרו איתנו קשר *5988