צניחה ברווח הנקי של גזית גלוב ברבעון השני

זאת בעקבות ירידת ערך נכסיה בצפון אירופה ורווחיה בצפון אמריקה • הרווח הנקי של חברת הנדל"ן המניב צנח ב-81% ל-72 מיליון שקל ברבעון השני • התוצאות הכספיות השוטפות של הקבוצה נמצאות במגמת שיפור, עם עלייה של 3% בהכנסה התפעולית נטו מנכסים

חיים כצמן, מנכ"ל גזית גלוב / איל יצהר
חיים כצמן, מנכ"ל גזית גלוב / איל יצהר

ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב   סיכמה הבוקר (ג') את הרבעון השני של השנה עם עלייה של 3% בהכנסותיה, שהגיעו ל-710 מיליון שקל, לצד צלילה של 81% ברווח הנקי שלה, שהסתכם ב-72 מיליון שקל.

בפעילות השוטפת של החברה, נרשם שיפור בהכנסות הרבעוניות, שנתמך בהתחזקות שער היורו ביחס לשקל, הפעלת נכסים שפיתוחם הושלם ונכסים חדשים שנרכשו, וכן עלייה בהכנסות נכסים זהים. מנגד, המגמה החיובית קוזזה בחלקה בעקבות מכירת נכסים. בניטרול השפעות מט"ח, הכנסותיה הרבעוניות של גזית גלוב ירדו בשיעור דומה (כ-3%), בעיקר בשל מימוש הנכסים.

ואולם החברה, שנמצאת בשליטת המנכ"ל חיים כצמן, סבלה מירידת ערך של כ-125 מיליון שקל בשווי נכסים הקשורים בעיקר לחברת סיטיקון (CTY), וזאת כתוצאה מיישום תקן חשבונאי הקשור לנדל"ן להשקעה. סיטיקון פועלת עבור גזית גלוב באזור סקנדינביה (במדינות פינלנד, נורבגיה, שבדיה, אסטוניה ודנמרק) ומחזיקה ביותר מ-40 נכסים מניבים בשטח בנוי של כ-1.1 מיליון מ"ר. 

תוצאות גזית גלוב
 תוצאות גזית גלוב

ירידה ברווחי חברת FCR

גזית גלוב גם נפגעה מירידת רווחי חברת פירסט קפיטל ריאלטי (FCR) וחלקה בהם, בהשפעת שערוכים נמוכים יותר לעומת אלה שנרשמו ברבעון המקביל, כך שחלקה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני ירדו, ועוד בדרך לשורה התחתונה הוצאות המיסים הרבעוניות שלה עלו. FCR מחזיקה בכ-160 נכסים בקנדה, בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים, בשטח בנוי להשכרה של כ-2.2 מיליון מ"ר.

בדומה למגמה בהכנסות, גזית גלוב מוסיפים כי ההכנסה התפעולית נטו שלה מנכסים (NOI) ברבעון עלתה בכ-3% ל-504 מיליון שקל, וירדה בשיעור דומה (כ-3%) מסיבות דומות. במקביל לדוחות הודיעה גזית גלוב על חלוקת דיבידנד של 73 מיליון שקל לבעלי מניותיה.

גזית גלוב עוסקת באמצעות חברות ציבוריות ופרטיות ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול מרכזים מסחריים מבוססי קמעונות בצפון אמריקה, ברזיל, ישראל ואירופה, "תוך התמקדות בערים מרכזיות באזורים אורבניים צומחים". מניית החברה נחלשה בכ-8% מתחילת השנה, ומשקפת לחברה שווי שוק נוכחי של 6.4 מיליארד שקל, המציב אותה בין 25 החברות הגדולות בבורסה בתל-אביב.

ברבעון הראשון של השנה רשמה גזית גלוב הפסד כבד של קרוב לחצי מיליארד שקל, עקב ירידה בשווי ההחזקה שלה בחברת ריג'נסי סנטרס האמריקאית, לצד הפסדים משערוך עסקאות גידור מטבע (רבעון שבו הביעה שביעות רצון מההתקדמות והשיפור בפעילות העסקית), כך שבסיכום מחצית השנה הפסדיה של גזית גלוב הסתכמו ב-414 מיליון שקל.

בחודש שעבר השלימה גזית גלוב את מימוש החזקותיה בריג'נסי סנטרס, עם מכירה בתמורה כוללת של כ-350 מיליון דולר. בכך היא סיכמה את מכירת מניות החברה האמריקאית בהיקף של כ-500 מיליון דולר מתחילת יוני ונפרדה ממנה, לאחר שבמארס 2017 הפכה לבעלת החזקה של כ-13% ממניותיה בעקבות עסקת מיזוג בין ריג'נסי לבין החברה הבת של גזית גלוב, אקוויטי וואן.

הכנסות גזית גלוב במחצית הראשונה של 2018 עלו ב-2.5% ל-1.4 מיליארד שקל, כשלתקופה זו היא הציגה ירידת שווי נכסים של 77 מיליון שקל, אחרי עלייה בשוויים בהיקף של 44 מיליון שקל במחצית המקבילה, וכן ירידה ברווחי החברות שבהן היא מחזיקה.

בחודשים האחרונים השקיעה החברה כ-1.6 מיליארד שקל ברכישה, פיתוח, שיפוץ ובניית נכסים מניבים, והיא מעריכה כי "השפעת השקעות אלה על תוצאות הפעילות תתבטא במלואה בהמשך שנת 2018 ואילך". בגזית גלוב מדווחים על "יציבות בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ועלייה בדמי השכירות הממוצעים בנכסיה", והערכת החברה היא כי נתוני המאקרו במדינות הפעילות שלה תומכים בסביבה יציבה והמשך תחזית צמיחה.

"אנחנו ממשיכים באופן עקבי ביישום האסטרטגיה להגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי, תוך התמקדות בנכסים אורבניים בערים מרכזיות בעולם באזורים צפופים בעלי דמוגרפיות חזקות", אמר היום כצמן. "במהלך הרבעון ואחריו רכשנו בחברות הפרטיות שלנו נכסים ייחודים בלמעלה מ-1.4 מיליארד שקל. רכיב הנדל"ן הפרטי בחברה מהווה כיום כ-37% משווי החזקותינו, ואנו נמשיך במגמה זו, תוך כדי הורדת המינוף בחברה על מנת להשיג דירוג אשראי בינלאומי". 

צרו איתנו קשר *5988