תביעה נגזרת: על עו"ד שרגא בירן להשיב שכ"ט בסך כ-30 מיליון שקל שקיבל מדור אלון

בעל מניות מיעוט בדור אנרגיה וברבוע נדל"ן הגישה בקשה לתביעה נגזרת, בטענה כי פירמת עוה"ד ש. בירן ושות' קיבלה בין השנים 2008-2016 שכר-טרחה בהיקף עשרות מיליוני שקלים בניגוד לדין ומבלי שניתנו לכך האישורים הנדרשים • פירמת ש. בירן בתגובה: "ניסיון טורדני חסר כל בסיס"

עו"ד שרגא בירן / צילום: איל יצהר
עו"ד שרגא בירן / צילום: איל יצהר

במשך כעשור שילמו החברות "דור אלון אנרגיה" ו"הרבוע הכחול נדל"ן" לעו"ד שרגא בירן, שהיה מבעלי השליטה בקבוצת אלון ששלטה בהן, ולפירמת עורכי הדין בבעלותו, ש. בירן ושות', שכר-טרחה בהיקף עשרות מיליוני שקלים. בירן נפרד מהשליטה בקבוצה ב-2016 בעקבות קריסתה הכלכלית והעברת השליטה בקבוצת אלון לידי מחזיקי האג"ח, ומכירת השליטה באלון רבוע כחול למוטי בן-משה, אך משרדו ממשיך לספק שירותים משפטיים וייעוץ לחברות.

כעת, עומד שכר-הטרחה ששולם לבירן, טרם אובדן השליטה בחברה, בלבו של הליך משפטי שהוגש נגד עו"ד בירן, נגד משרדו וכן נגד שורת נושאי משרה וחברי דירקטוריון בחברות דור אלון אנרגיה והרבוע הכחול נדל"ן. זאת, בטענה כי הסכומים לבירן הועברו שלא כדין. בעל מניות מיעוט בחברה, זיו שחר, מבקש לנהל תביעה נגזרת בשם החברות נגד נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון "בגין המחדל שבאי-הבאת העסקאות לאישור ובכך ששולמו סכומים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים במסגרת עסקאות עם בעל השליטה (בירן, א' ל"ו) וללא כל פיקוח מינימלי הנדרש ממנהלים של חברות ציבוריות".

במסגרת ההליך מתבקש בית המשפט לקבוע כי עו"ד בירן ישיב לחברות שכר-טרחה בהיקף של כ-30.6 מיליון שקל ששולם לפירמת ש. בירן ושות' שבבעלותו, בשנים 2008-2016. זאת, מאחר ששכר-טרחה הוענק לכאורה בניגוד לדין ומבלי שניתנו לכך האישורים המתחייבים לפי חוק החברות. 

שכר הטרחה למשרד בירן - דור אנרגיה רבוע נדלן
 שכר הטרחה למשרד בירן - דור אנרגיה רבוע נדלן

בבקשה לאישור הנגזרת נטען כי העסקאות שבוצעו עם משרד בירן הן עסקאות עם בעל שליטה בחברה ציבורית שאינן לטובת החברה, שלא אושרו כנדרש על-ידי ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברות, ולכן מדובר בעסקאות בטלות, ש-18 הנתבעים בנגזרת - בהם בעלי השליטה לשעבר, מנכ"לים ונושאי משרה אחרים - אחראים לנזק שנגרם בגין התשלומים במסגרת אותן עסקאות.

בסביבת של בירן ושל החברות מקבוצת אלון טוענים בתגובה כי מדובר בתביעה טורדנית, המהווה ניסיון לעשות כסף על חשבון פירמת עורכי הדין המובילה שבבעלות בירן שלא כדין. זאת, לאחר שאלה העניקו - ועדיין מעניקות - שירותים משפטיים מקצועיים, כדין, בתנאי שוק ובשכר-טרחה ראוי (ולעתים אף נמוך ביחס לשוק) לחברות.

תשלומים ללא אישור

עו"ד בירן, מבכירי עורכי הדין במדינה ומהעשירים שבהם, חתום על אחת הקריסות העסקיות המהדהדות של חברת החזקות בישראל - קריסתה של קבוצת אלון. הקבוצה ביצעה לפני יותר מעשור הנפקה פרטית של אג"ח מסדרה א' לגופים מוסדיים, שתפחה במהלך השנים לכ-2 מיליארד שקל. לפני שנים אחדות נקלעה החברה לקשיים, ובעקבות זאת עברה השליטה בה בשלהי 2016 לידי נושיה, מחזיקי האג"ח (השליטה בחלק מחברות הקבוצה נמכרה בהמשך לבן-משה). זאת, לאחר שהחברה קרסה כלכלית ובעלי השליטה הקודמים בה - עו"ד בירן וארגוני הקניות של הקיבוצים - כשלו בניסיונם להוביל גיוס הון של 120 מיליון שקל לחברה במסגרת הסדר חוב שהציעו.

בבקשה לאישור הנגזרת נטען כי לפי הדוחות הכספיים של דור אלון אנרגיה והריבוע הכחול נדל"ן, משרד בירן סיפק לחברות שירותים משפטיים במשך שנים רבות, ומאז 2008, בהיקף כולל של כ-30.67 מיליון שקל. לפי הבקשה, הסכום המצטבר ששולם למשרד בירן מ-2008 ועד 2016 עומד על כ-18 מיליון שקל, ומהרבוע הכחול נדל"ן קיבל משרד בירן כ-12.5 מיליון שקל מ-2009 ועד 2016. 

לטענת התובע הנגזר, בעקבות בקשתו לגילוי מסמכים לפני הגשת הבקשה לאישור תביעה נגזרת, הוא קיבל לידיו את המסמכים בנוגע לאופן אישור העסקאות עם משרד בירן בשנים 2008-2015, ובנוגע לחשבונות שכר-הטרחה שנשלחו ממשרד בירן לחברות בשנים 2014 ו-2015 בלבד (מתוך הנחה שדי במדגם זה כדי לשפוך אור על היקף ומהות השירותים שניתנו). בהליך גילוי המסמכים, נטען, התברר כי מאז ההנפקה לציבור של החברות בקבוצת אלון, נעשו עסקאות רבות, שבמסגרתם שולם שכר-טרחה למשרד בירן, כאשר אף אחת מהן לא הובאה לאישור הדירקטוריון או ועדת הביקורת או אסיפת בעלי המניות של החברות - והיא לא נדונה מאז השנים 2005 ו-2006. "כלומר, משך שנים רבות, דור אלון אנרגיה והרבוע הכחול נדל"ן שילמו למשרד עורכי הדין של בעל השליטה בהן (בירן, א' ל"ו), עשרות מיליוני שקלים, וזאת ללא כל פיקוח, בקרה או אישור של האורגנים בחברה וכמתחייב מן הדין".

עסקאות בעלי שליטה 

עוד נטען בבקשה לאישור הנגזרת כי מהמסמכים עולה כי משרד בירן עצמו נתן ייעוץ לגבי אופן האישור של עסקאות בעלי שליטה בחברות ולגבי עניינים הנוגעים לבעלי השליטה. "העסקאות הפסולות היו צריכות לעבור 'אישור משולש' (אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית) לפי הוראת סעיף 270(4) לחוק החברות, גם קודם תיקון 16 לחוק החברות (שחל מאז שנת 2011) הקובע שכל עסקה עם בעל שליטה בקשר עם מתן שירותים חייבת לקבל 'אישור משולש' לפני כריתתה".

התובע הנגזר טוען כי קיים ניגוד אינטרסים בין אינטרס החברה לקבל החזר ממשרד בירן לבין האינטרס של בעלי התפקידים בה. זאת, בשל המשכת כהונה של בעלי תפקידים בדור אלון אנרגיה והרבוע הכחול נדל"ן, גם לאחר העברת השליטה בקבוצת אלון. "בדיקת מצבת נושאי משרה בחברה לפני שינוי השליטה ואחרי שינוי השליטה, עולה שחלק גדול מבעלי התפקיד שאפשרו את העסקאות עם משרד בירן בשנים הרלוונטיות, עדיין מכהנים כנושאי משרה בדור אלון אנרגיה והרבוע הכחול נדל"ן", נכתב בבקשה. כך, לטענת התובע הנגזר, השינוי בשליטה לא הביא להפסקת כהונתו של יו"ר דור אלון אנרגיה, ישראל יניב, שלפי הטענה "אחראי לפעולות שבוצעו מול בירן ומול משרד בירן, ותשלום התמורה שלא כדין נעשה 'במשמרת שלו'", כאשר בחלק מהשנים הרלוונטיות לתביעה הוא גם כיהן כמנכ"ל דור אלון אנרגיה.

לטענת התובע הנגזר, העובדה שנושאי משרה אלה עדיין מכהנים כנושאי משרה היוותה גורם מכריע בהחלטות דור אלון אנרגיה והרבוע הכחול נדל"ן להתנגד לפנייתו המקדימה לפני הגשת הבקשה לניהול תביעה נגזרת וגם להליך גילוי המסמכים.

מימון מרשות ניירות ערך

עוד טוען התובע הנגזר כי רשות ניירות ערך תומכת בתביעה הנגזרת שהגיש. לדבריו, בעקבות הממצאים שהתגלו בהליך גילוי המסמכים, רשות ניירות ערך קיבלה את בקשתו והחליטה לממן את התובענה הנגזרת שהגיש, בהתאם לסעיף 205א לחוק החברות. "מכך", טוען התובע הנגזר, "עולה כי, הרשות שוכנעה כי יש בתביעה עניין לציבור וכי יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתביעה נגזרת".

בין הנתבעים: ישראל יניב המכהן כדירקטור בדור אלון אנרגיה, כיו"ר הדירקטוריון וכיהן כמנכ"ל דור אלון אנרגיה בעבר; עמית בן-יצחק, שכיהן כדירקטור בדור אלון אנרגיה וכיו"ר הדירקטוריון; עודד שמיר המכהן כדירקטור חיצוני וחבר ועדת הביקורת של דור אלון אנרגיה; עודד בלום, המכהן כמנכ"ל דור אלון אנרגיה; ודודי ויסמן שכיהן בעבר כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון דור אלון אנרגיה. 

"ניסיון טורדני חסר כל בסיס"

עו"ד דיויד אמיד, השותף-המנהל במשרד עורכי הדין שרגא בירן, דוחה בכל תוקף את הטענות הנטענות בתביעה, ומציין כי "מדובר בניסיון טורדני, חסר כל בסיס. משרד בירן מעניק שירותים משפטיים מגוונים לשורה ארוכה מאוד של לקוחות, ובין היתר גם לחברות ריבוע נדל"ן ודור אלון אנרגיה. שירותים אלה ניתנים לחברות עד היום, למרות שהשליטה בחברה השתנתה לפני למעלה משנתיים.

"השירותים ניתנו וניתנים בתחומי המומחיות של המשרד לאורך כעשור, במסגרת מאות תיקים של החברות הללו, ושל חברות-בנות שלהן, ובמגוון עצום של נושאים והליכים משפטיים, ביניהם בתחומי הנדל"ן, התביעות הייצוגיות, עסקאות מסחריות ועוד.

"התמורה ששולמה בגין השירותים הללו נקבעה בתנאי שוק, בשקיפות מלאה ועל בסיס שעות עבודה שהושקעו בפועל. מדובר בשירותים שניתנו על-ידי עשרות עורכי דין מהמשרד, ובהתאם לתעריפים שהם חייבו את לקוחותיהם, ולעתים בתעריפים נמוכים יותר.

"עו"ד שרגא בירן לא הועסק בתיקים הללו, ולא העניק שירותים משפטיים לחברות הללו. המשרד, כאמור, ממשיך לתת שירותים משפטים לחברות הללו, על בסיס מקצועי. תגובה מלאה ומפורטת לבקשה תינתן במסגרת ההליכים, ואין צל של ספק שהיא תידחה".

החברות הנתבעות, רבוע כחול ודור אנרגיה, המיוצגות על-ידי עו"ד רענן קליר, דיווחו הבוקר (ג') לבורסה על התביעה שהוגשה ומסרו כי הטענות נבדקות.

צרו איתנו קשר *5988