מחזיקי האג"ח של סטרווד ווסט לביהמ"ש: הורה על מינוי יועץ כלכלי או מעריך שווי לצורך בחינת הערכות השווי של קניוני החברה

האג"ח שהנפיקה ענקית הנדל"ן האמריקאית בת"א תמורת קרוב למיליארד שקל קרסו ב-56% מאז ההנפקה • בהמרצת הפתיחה טוען הנאמן כי מדובר בהליך דחוף ביותר המוגש לאור חששות משמעותיים ביחס לנכונות דיווחי החברה בנוגע לשווי נכסיה המהותיים • סטרווד ווסט: "דוחה את הטענות האמורות ומתנגדת לסעדים המבוקשים"

נכס של סטרווד ווסט,/ צילום: מצגת החברה
נכס של סטרווד ווסט,/ צילום: מצגת החברה

מחזיקי האג"ח המתוסכלים של חברת הנדל"ן הזרה סטרווד ווסט  מנסים את מזלם בין כותלי בית המשפט. מדיווח שפרסמה החברה היום, עולה כי שלשום הגיש נאמן האג"ח המרצת פתיחה לביהמ"ש המחוזי בת"א, שבה הוא מבקש להורות להנהלת סטרווד ווסט להתקשר בהסכם עם יועץ כלכלי או מעריך שווי מטעמו של הנאמן, לצורך בחינת נכונות דירוג הקניונים שבבעלות החברה והערכות השווי שלהם, שמצורפות לדוחותיה הכספיים.

עוד נכתב בבקשה כי ביהמ"ש יורה לחברה למסור לנאמן כל הסבר, מסמך חישוב או מידע, בנוגע לחברה ונכסיה, וכן יורה לחברה לשאת בהוצאות הנאמן ויועציו, אשר מונו לבחינת מצבה העסקי של סטרווד ווסט. בהמרצת הפתיחה טוען הנאמן כי מדובר בהליך דחוף ביותר המוגש לאור חששות משמעותיים ביחס לנכונות דיווחיה של החברה בנוגע לשווי נכסיה המהותיים. מסטרווד ווסט נמסר כי החברה לומדת את המרצת הפתיחה, אולם בהתבסס על עיון ראשוני היא דוחה את הטענות האמורות ומתנגדת לסעדים המבוקשים במסגרתה.

סטרווד ווסט מחזיקה בשבעה קניונים ברחבי ארה"ב והיא חלק מקבוצת הנדל"ן האמריקאית סטרווד קפיטל גרופ של בארי שטרנליכט. עניין זה סייע כנראה לסטרווד ווסט לגייס בת"א סכום גבוה של 910 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור של איגרות חוב ללא בטוחות, שזכתה לביקוש ענק. כבר במועד ההנפקה הציגה סטרווד ווסט תוצאות כספיות שהצביעו על נסיגה בהכנסות מנכסיה ובשוויים, אולם נתונים אלו לא בלמו כאמור את הביקוש בהנפקה. עם זאת, כחצי שנה מאוחר יותר החלו איגרות החוב של החברה ליפול בעקבות המשך החולשה בתוצאותיה, וכיום הן משקפות קריסה של כ-56% מאז ההנפקה.

מחיר האג"ח הנוכחי של סטרווד ווסט עומד על 39 אגורות ומשקף תשואת זבל שנתית לפדיון של 48%, אולם עד תחילת תשלומי קרן האג"ח נדרשים המחזיקים להמתין עוד כ-16 חודשים. יותר מכך, 85% מתשלום הקרן מתוכנן רק לאוגוסט 2023, כך שחוסר הוודאות של המחזיקים יישאר עוד זמן רב.

לפי דוחותיה הכספיים של סטרווד ווסט עומד שווי הנדל"ן שבבעלותה על 1.58 מיליארד דולר, בעוד שווי התחייבויותיה הפיננסיות (נטו) מסתכם ב-966 מיליון דולר. את המחצית הראשונה של 2019 סיימה החברה עם הכנסות של 83.1 מיליון דולר מדמי שכירות ועם הפסד כבד של 37.1 מיליון דולר, שנבע ברובו מירידה של 43.9 מיליון דולר בשווי הקניונים.

יש לציין כי החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות כך שלא מתקיימת עילת העמדה לפירעון מיידי. עם זאת, מחזיקי האג"ח אינם סומכים כאמור על שווי הנכסים, לאור הירידה העקבית בשנים האחרונות. בשל כך כינס הנאמן בתחילת השבוע אסיפת מחזיקים לצורך קבלת דיווח מטעם היועצים המשפטיים והכלכליים על האירועים וההתפתחויות שנרשמו בנוגע למצב החברה בחודשים האחרונים. יום למחרת הוגשה הבקשה להמרצת פתיחה. 

צרו איתנו קשר *5988