שיא בעודף במאזן התשלומים של ישראל בשנת 2019

לפי נתוני הלמ"ס, הגיע העודף בחשבון השוטף של ישראל ב-2019 ל-14.3 מיליארד דולר, לעומת עודף של 9.5 מיליארד דולר בשנת 2018 ועודף של 8.3 מיליארד דולר בשנת 2017 • הגידול בעודף מסביר במידה רבה את התחזקות ה שקל במהלך 2019 מול כל המטבעות הזרים

שיא בעודף של ישראל במאזן התשלומים בשנת 2019 / אילוסטרציה: שאטרסטוק
שיא בעודף של ישראל במאזן התשלומים בשנת 2019 / אילוסטרציה: שאטרסטוק

שיא בעודף של ישראל במאזן התשלומים בשנת 2019: על-פי נתוני סיכום שמפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הגיע העודף בחשבון השוטף של ישראל ב-2019 ל-14.3 מיליארד דולר, לעומת עודף של 9.5 מיליארד דולר בשנת 2018 ועודף של 8.3 מיליארד דולר בשנת 2017.

הגידול בעודף מסביר במידה רבה את התחזקות השקל במהלך 2019 מול כל המטבעות הזרים.

הסכום כולל עסקאות של תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, ההכנסות הראשוניות (הכנסות מהשקעות פיננסיות ומשכר עבודת שכיר) וההכנסות המשניות (העברות השוטפות) בדולרים שוטפים. העלייה בעודף בחשבון השוטף בשנת 2019 לעומת שנת 2018 נובעת מעלייה של 4.3 מיליארד דולר בחשבון השירותים, ומירידה של 1.4 מיליארד דולר בגירעון חשבון הסחורות. עליות אלו קוזזו בירידה של 0.8 מיליארד דולר בחשבון הכנסות הראשוניות ומירידה של 0.1 מיליארד דולר בעודף בחשבון ההכנסות המשניות. העברות ההון נטו לישראל הסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר בשנת 2019, הההשקעות הישירות הזרות במשק הסתכמו ב-18.2 מיליארד דולר בשנת 2019, בהשוואה ל-20.8 מיליארד דולר בשנת 2018, ול-18.2 מיליארד דולר בשנת 2017.

כתוצאה מתנועות ההון לישראל וההשקעות של ישראלים בחו"ל הגיע הפער בין הנכסים להתחייבויות של המשק לסכום אסטרונומי של 158.4 מיליארד דולר בסוף שנת 2019. נתון זה מבטא את הפער בין נכסי המשק בחו"ל שהסתכמו בסך 495.7 מיליארד דולר, לעומת התחייבויות המשק לחו"ל בסך 337.3 מיליארד דולר.

צרו איתנו קשר *5988