מחלוקת בין דירקטוריון בזק לבעלי השליטה החדשים סביב תיקון תקנון החברה

דירקטוריון בזק ממליץ באופן חריג שלא להצביע בעד תיקון התקנון, אולם מדובר בתיקון המתחייב מהיתר השליטה - והדבר עלול להעמיד את בעלי השליטה בהפרה של ההיתר

דוד פורר / צילום: רפי דלויה
דוד פורר / צילום: רפי דלויה

דירקטוריון בזק  זימן אסיפה כללית שעל סדר יומה תיקון של תקנון בזק לפי בקשת ביקום , אבל באופן חריג צירף המלצה של הדירקטוריון לבעלי המניות שלא להצביע בעד תיקון התקנון. בתגובה פרסמה ביקום הודעת עמדה שלפיה חובה על בזק לתקן את התקנון, משום שהתיקון נובע מצו התקשורת שהכריז על בזק כשירות חיוני ואשר מחייב אותה. משתי ההודעות עולה כי הדירקטוריון נוקט עמדה שמנוגדת לעמדה של בעלי השליטה החדשים סרצ'לייט ופורר, באופן שעשוי להעמיד אותם כמי שמפירים את דרישות היתר השליטה של משרד התקשורת.

ועדה אד הוק של דירקטוריון בזק בראשות אמנון דיק הציגה ביום חמישי המלצה הנסמכת על חוות דעת משפטית שקוראת לדירקטוריון להמליץ לבעלי המניות לא להצביע בעד תיקון תקנון החברה או החברות הבנות, משום שהוא אינו לטובת החברה אלא לטובת ביקום.

שינוי התקנון הוא חובה שקבלו סרצ'לייט ופורר במסגרת היתר השליטה שנתן להם משרד התקשורת. לכן, המלצת הדירקטוריון מעמידה אותם במצב שהם למעשה מפירים דרישה של משרד התקשורת.

לגלובס נודע כי נציגי סרצ'לייט ופורר נאלצו לצאת מהישיבה בטענה שיש להם עניין אישי בהחלטה. שינוי התקנון שאמור לבוא לאסיפה הכללית כולל תיקון בשלושה סעיפים: שבזק צריכה לדווח למשרד התקשורת על החזקות חורגות; שבזק תדווח למשרד התקשורת על בעלי עניין שמחזיקים מעל ל-5% ממניות החברה; שלא תשונה שיטת המינוי של הדירקטורים, בלי אישור של משרד התקשורת. עמדת ביקום היא שהתיקונים הללו מופיעים בצו הבזק ולכן הם תיקונים טכניים.

ביקום הגיבה להחלטת דירקטוריון בזק ושלחה מכתב החתום על-ידי תומר ראב"ד מנכ"ל החברה, הקובע כי לדירקטוריון אין סמכות להתערב בעניין ובזק מחויבת לציית לצו התקשורת ולתקן את התקנון. נותר להמתין ולראות מה תחליט האסיפה הכללית של בעלי המניות לאור שתי עמדות מנוגדות אלה.

צרו איתנו קשר *5988