לא רק בכלל ביטוח: ברקת יוצא נגד שלמה אליהו ומורה על שינוי בתפקידיו במגדל

לאחר שדירקטוריון מגדל אחזקות ביטוח החליט להדיח את יו"ר מגדל ביטוח, הממונה על רשות שוק ההון מורה לאליהו שייצא ממשרדי מגדל ושיחליט אם הוא יוותר על תפקיד דירקטור במגדל ביטוח או על תפקידו כיו"ר מגדל אחזקות

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת מורה לשלמה אליהו, בעל השליטה בקבוצת הביטוח מגדל להכריע בין תפקידיו הנוכחיים בקבוצה: יו"ר החברה האם מגדל אחזקות או דירקטור בחברה הבת הפרטית מגדל ביטוח, כמו גם להפסיק ולעבוד מתוך משרדי קבוצת הביטוח שיושבת בפתח תקווה. במכתב שנשלח אתמול בלילה לחברי דירקטוריון מגדל כתב ברקת כי "אליהו אינו רשאי להמשיך ולכהן במקביל כדירקטור בחברת האחזקות וכדירקטור בחברת הביטוח", תוך שהמשיך והבהיר כי מבחינתו "ככל שיבחר להמשיך ולכהן כדירקטור בחברת הביטוח, יהא על אליהו לקבוע את משרדי ומחוץ למשרדי חברת הביטוח".

בכך ממשיך המפקח במהלכיו לשינוי קשרי הגומלין בין חברות הביטוח לבין החברות האם שלהן, דרך שתי חברות הביטוח הגדולות בעבר - מגדל וכלל ביטוח, שהידרדרו ביחס למתחרות ונקלעו בצל כך למתיחויות ולמהלכים חריפים וחריגים שהביאו להתערבות הרגולטור, ולעמידתו לצד ההנהלות השכירות ומול גורמים שמחזיקים בזכויות בעלות בחברות הללו.

העימות הנוכחי בין ברקת לבין אליהו נסוב סביב המהלך להדחת מנכ"ל מגדל אחזקות ויו"ר מגדל חברה לביטוח ניר גלעד, שפרץ במלוא עוזו באפריל השנה. אז החליט דירקטוריון מגדל אחזקות שמחזיקה בבעלות במגדל חברה לביטוח על הדחת גלעד, ומינוי מוטי רוזן במקומו. ברקת חסם את המהלך והבהיר כי אינו מוכן שגלעד יוזז מתפקידו, תוך שהבהיר כי יבחן צעדים אחרים שביכולתו לנקוט כנגד אליהו ודירקטוריון מגדל אחזקות.

המהלך של ברקת במגדל, כמו גם זה שקורה בחודשים האחרונים בכלל ביטוח, מחדד מאבק בין שני חוקים - האחד הוא חוק החברות, שלפיו, כפי שכותב גם ברקת במכתבו לחברי דירקטוריון מגדל, פעל דירקטוריון מגדל אחזקות בבואו להדיח את גלעד, לבין החוק שלפיו מוסדרות חברות הביטוח והשליטה בהן.

כאמור, ההתפתחות במגדל קורית בד בבד מהלך אגרסיבי אחר שמוביל ברקת בימים אלה ממש בכלל ביטוח, שם ברקת התערב במהלך שניסה לקדם יו"ר החברה דני נוה להדחת המנכ"ל יורם נוה, שעבד לצדו בעבר ברשות ניירות ערך. בימים אלה ברקת נמצא בעיצומו של מאבק מול דירקטוריון כלל אחזקות ביטוח, תוך שהוא מבהיר לחבריו כי אינם רשאים לבצע מהלכי שליטה בכלל חברה לביטוח.

עם זאת, המצב המשפטי בכלל ביטוח שונה מזה שבמגדל. זאת משום שכלל ביטוח הציבורית היא חברה ללא גרעין שליטה, דבר שגם שם אותה בעמדה ייחודית בענף הביטוח (שאינה ברורה דיה כי הפיקוח טרם פרסם את כל הכללים להתנהלות בחברה ללא גרעין שליטה) וגם משליך על היתר השליטה בכלל ביטוח - שכמו כל יתר החברות הוא היה פרסונלי, ושלא ניתן עדיין מחדש לכלל החזקות מאז שאין בה שליטה או נאמן לשליטה דה-פקטו.

נזכיר כי בשנים האחרונות כבר חווה ענף הביטוח מאבק בין הנהלות שכירות לבין בעל שליטה דומיננטי - בקבוצת איילון. בסופו של יום, ולאחר מאבק איתנים, ששונה ממה שקורה במגדל לפי שעה, בעל השליטה הקודם באיילון, לוי רחמני ז"ל שנפטר לאחרונה, הוזז מתפקידיו בחברה. עתה נראה כי המהלך של הרגולטור מול אליהו אינו כה חריף, כשהוא עדיין מאפשר לו להחזיק בתפקיד בעל חשיבות באחד הדירקטוריונים בקבוצה.

"התערב בניהול חברת הביטוח שלא לפי ההוראות"

לדברי ברקת הוראתו לאליהו קורית משום ש"מזה תקופה מאופיינת חברת הביטוח בחוסר יציבות משמעותי בשדרה הניהולית הבכירה שלה (בהקשר זה, נציין שבתקופה שמתחילת שנת 2013 ועד למועד מכתבנו זה, בחברת הביטוח הוחלפו, בין היתר, 5 מנכ"לים, 4 ויו"רים ונושאי משרה נוספים)". בהקשר זה כותב הרגולטור כי "כחלק מהגשמת תפקידי הרשות, במהלך תקופה העולה על שנה וחצי, עקבה מקרוב הרשות אחר התנהלותה ואופן ניהולה של חברת הביטוח, ובכלל זה במידת המעורבות של אליהו, המכהן בתקופה האמורה כיו"ר דירקטוריון חברת האחזקות וכדירקטור בחברת הביטוח, ומעורבות דירקטוריון חברת האחזקות בענייניה של חברת הביטוח. בחינה זו הצביעה על מספר אירועים המעידים על תפקוד לקוי של אליהו, בניגוד לחובות המוטלות עליו מכוח הוראות הדין".

אליהו נקלע לעימותים גם עם קודמתו של ברקת, דורית סלינגר. כשנכנס האחרון לתפקידו נראה היה כי בינו ובין אליהו יש יחסים טובים יותר. די מהר גם היחסים ביניהם עלו על שירטון וחוסר אמון. זה קרה אגב העזיבה המהירה של יו"ר מגדל הקודם, פרופ' עודד שריג, שעצמו היה הממונה על שוק ההון, אותה הוביל אליהו למורת רוחו של ברקת. כשאליהו גם ביקש להוביל את הדחתו של היו"ר גלעד שהחליף את שריג, זה העלה את חמתו של ברקת, שהיה תחת הרושם שאליהו לא ימשיך לזעזע את ראשות החברה שבשליטתו בפרקי זמן כה קצרים.

אך לא רק זאת, וכפי שמבהיר ברקת במכתבו, אליהו גם מינה ועדה ובה הוא ושני דירקטורים נוספים שכיהנו במגדל גם במגדל אחזקות וגם במגדל ביטוח, כדי "לפקח על עבודת חברת הביטוח". ועדה זו בוטלה בעקבות דרישת הפיקוח. על עניין זה כתב ברקת לחברי דירקטוריון מגדל ביטוח, ואליה ובכללם, כי הוא העלה חשש כי חברי הדירקטוריון שחברים בוועדה הזו "פעלו בניגוד אמונים".

לצד אירועים אלה, שגם קיבלו פומביות, הממונה מציין במכתבו לחברי דירקטוריון מגדל ביטוח כי "הובאו לידיעת הרשות מספר אירועים נוספים, בהם התערב אליהו בניהול חברת הביטוח באופן שאינו עולה בקנה אחד עם ההוראות", כשהוא מכוון לכך שאליהו כדירקטור התערב, לכאורה ושלא במסגרת ישיבת דירקטוריון, בניהול השוטף של גוף מוסדי, במתן הוראות לבעל תפקיד הכפוף למנכ"ל וכן פנייה לבעל תפקיד בגוף המוסדי בנושא הקשור לעסקי הגוף המוסדי.

בהקשר זה כתב ברקת כי "אירועים אלו כללו, בין היתר, ראיון מועמדים לכהונה כנושאי משרה בחברת הביטוח טרם דיון על אישור כהונתם בדירקטוריון; שהייה מתמשכת במשרדי מנכ"ל החברה במהלך עבודתו השוטפת; מתן הוראה ישירה למנהלת משאבי האנוש בחברה בנושא שכרה של עובדת שאינה בכירה בחברה; קיום דיונים מול בעלי תפקיד הכפופים למנכ"ל בנושא המבנה הארגוני של חטיבת הביטוח הכללי בחברה; ועוד".

כך או כך, אליהו רכש את השליטה בקבוצת מגדל בשלהי 2012 מידי קבוצת ג'נרלי האיטלקית, ולפי שווי חברה של כ-5.1 מיליארד שקל. מאז ועד היום ירד השווי של מגדל כשכיום הוא עומד על רמה של 1.84 מיליארד שקל - כשהדיבידנדים שחילקה החברה אינם מקזזים את רוב הפער שנפתח במחיר המניה. כך, לאורך השנים הקבוצה לא ניפקה לו את הדיבידנדים שקיווה להם. העימות בין ברקת לאליהו הגיע לאחר שהממונה בכל זאת איפשר למגדל לחלק דיבידנד נדיב שרובו הגיע לאליהו, שמחזיק בכ-68.5% ממניות הקבוצה.

צרו איתנו קשר *5988