הלוביסטים תחת זכוכית מגדלת: כל פגישה של עובד משרד האוצר עם לוביסט תחייב דיווח מלא מראש ובדיעבד

היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד אסי מסינג, העביר לבכירי המשרד הנחיה חדשה המחמירה את כללי הפיקוח על הקשרים בין לוביסטים לעובדי משרד האוצר, ומחייבת את העובדים לשקיפות מלאה בכל אינטרקציה מקצועית עם לוביסט

עו"ד אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר / צילום: דוברות משרד האוצר
עו"ד אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר / צילום: דוברות משרד האוצר

כל פגישה שעורך עובד משרד האוצר עם לוביסט, תיערך בתיאום מראש, תעסוק בנושאים שתואמו מראש בלבד, תדווח מראש לממונה על אותו עובד, ובסיומה גם תוכנה ידווח במלואו, כולל תיאור כתוב קצר על נושא הפגישה ותוכנה. במקרה וניתנה התחייבות ללוביסט, או מצג של התחייבות, ידווח התוכן גם ליועץ המשפטי של משרד האוצר - כך קבע היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד אסי מסינג, בהנחיה פנימית חדשה שהעביר לבכירי משרד האוצר, יעקב בליטשטיין, ממלא מקום מנכ"ל משרד האוצר ויו"ר מטה התשתיות הלאומיות, יוגב גרדוס ממלא מקום הממונה על התקציבים, יהלי רוטנברג, החשב הכללי ושירה גרינברג, הכלכלנית הראשית.

ההנחיה מחמירה דרמטית את כללי הפיקוח על הקשרים בין לוביסטים לעובדי משרד האוצר, ומחייבת את העובדים לשקיפות מלאה בכל אינטראקציה מקצועית עם לוביסט, כולל התחייבויות שניתנו במסגרת הפגישות עמם.

בהנחיה, ששמה זכוכית מגדלת מעל כל מפגש בין עובדי המשרד ללוביסטים, צוין, כי הגם שקשר בין שדלנים לעובדי ציבור, ובהם עובדי משרד האוצר, עשוי לסייע ולטייב את פעילות המשרדים, ואף נדרש כחלק מקיום חובות המוטלות עליהם, "קשר של עובד ציבור עם שדלן טומן בחובו חשש למשוא פנים, לפגיעה בשוויון ולהשפעה פסולה".

עלולים להתעורר קשיים במפגש עם לוביסטים

עוד נכתב כי "אילוצי זמן וקשיים נוספים מובילים לכך שלא תמיד יהיה באפשרותו של העובד לקיים קשר שווה ואחיד עם כלל הגורמים הרלוונטיים לקבלת ההחלטה. קשיים אלה עלולים ליצור עיוות בהליך קבלת ההחלטות ברשות המנהלית וכן לפגוע באמון הציבור בה".

לגישת היועץ המשפטי, "היבטים רבים של הפעילות באגפים השונים במשרד האוצר מערבים מעצם טיבם מפגשים עם שדלנים, ומשכך, עלולים להתעורר במסגרתם קשיים. כמו-כן, יכול להתעורר חשש ליצירת מצגים של עובדי המשרד כלפי גורמי חוץ, בפועל או למראית עין".

על הרקע הזה, ובשים לב לאופי הפעילות במשרד האוצר והיקפיה, מבהיר עו"ד מסינג כי "מטרתה של הנחיה זו היא ליצור מספר מנגנונים שתכליתם לצמצם חששות אלו באמצעות התווית הליכי עבודה ויצירת מנגנונים של שקיפות, פיקוח ובקרה".

אותם מנגנונים כוללים החלת כללי שקיפות מלאים ופיקוח הדוק על פגישות עובדי המשרד עם לוביסטים. על פי הכללים הללו, "פגישה של עובד עם שדלן (לוביסט, א' ל,ו), בין אם צורף לפגישה לקוחו של השדלן ובין אם לאו, תיערך רק בתיאום מראש של נושא הפגישה ומועדה, והפגישה תעסוק בנושא שתואם מראש בלבד. העובד יוודא טרם הפגישה מיהו הלקוח אותו מייצג השדלן לעניין פגישה זו".

עוד נקבע, כי מיד לאחר הפגישה יעביר העובד לממונה עליו רישום של מועד הפגישה, נושא הפגישה, השדלן שהשתתף בה וכן פירוט קצר בדבר נושא הפגישה ותוכנה. "אם לא ניתן להעביר את הרישום מיד בתום בפגישה הדבר יעשה סמוך ככל האפשר למועד הפגישה ולא יאוחר משבועיים", קובע היועץ המשפטי של האוצר.

על פי ההנחיות, הרישום יהיה סיכום פנימי ולא יועבר לגורמי חוץ. במקרים שבהם מדובר בסדרת פגישות בעניין מסוים ולתקופה קצובה, הממונה רשאי להורות לעובד להעביר את הדיווח באופן תקופתי ובלבד שתדירות הדיווח לא תפחת מפעם בחודש.

"מצג של התחייבות"

עוד על פי הכללים, חובת הדיווח מראש על פגישה עם לוביסטים לא תמנע קיומן של פגישות שנקבעו מראש מול צד שלישי שאינו הלוביסט, אם התברר בדיעבד כי הצטרף אליה גם הלוביסט. עם זאת, חובת הדיווח לממונה לאחר הפגישה תחול גם במקרים אלו.

עוד על פי ההנחיה החדשה, אם הפגישה של עובד משרד האוצר כללה התחייבות של העובד כלפי הלוביסט, גורם חוץ או צד שלישי כלשהו, "או מצג של התחייבות", יציין העובד בדיווח גם את תוכן ההתחייבויות ויעביר את הדיווח אל הממונה עליו, וכן אל היועץ המשפטי של המשרד או אל סגן היועץ המשפטי, שאחראי על התחומים שאותו עובד פועל בהם.

עוד נקבע בהנחיות, כי פגישה של עובד משרד האוצר עם עורך דין הפועל כמייצג של ענייניו המשפטיים של הלקוח, בין אם הוא לוביסט ובין אם לאו, תיערך בנוכחות הגורם הרלוונטי מהלשכה המשפטית.

על מנת ליישם את ההנחיות, נקבע כי כל ראש אגף ימנה אחראי לתיעוד פגישות עם לוביסטים, שיימסר לו עותק מהדיווחים. באחריות האחראי לתיעוד הפגישות לבדוק, מעת לעת, פעילות של לוביסט מסוים מול מספר עובדים באגף ולעדכן על כך במידת הצורך את ראש האגף.

צרו איתנו קשר *5988