בעקבות הסדר החוב עם פישמן: הנחיות לבנקים למניעת "תספורות"

הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראות להסדרת תהליך ניהול גביית חובות עסקיים גדולים, כחלק מניהול סיכוני האשראי של הבנקים

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין
יאיר אבידן, המפקח על הבנקים / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

המערכת הכלכלית בישראל ידעה לא מעט "תספורות" בשנים האחרונות שסייעו לאנשי עסקים ותאגידים למחוק חובות עתק. בפיקוח על הבנקים רוצים להימנע ממקרים כאלו בעתיד או לכל הפחות לוודא כי הבנקים יתנהלו באופן מסודר אל מול הלווים, ופרסמו טיוטת הוראות המכילה הסדרה של תהליך הניהול וגביית החובות.

ברקע ההמלצות עומדת שורה של תספורות והסדרי חוב משמעותיים שהתבצעו בשנים האחרונות. בראשם הסדר החוב של אליעזר פישמן, במסגרתו אישר בית המשפט את הסדר החוב הגדול ביותר לאדם פרטי בהיסטוריה הישראלית, כאשר אישר מחיקה של כמעט 70% מחובותיו. במסגרת הליך פשיטת הרגל של פישמן התגלו חובות של כ-4 מיליארד שקל, מתוכם הוחזרו כ-1.3 מיליארד בעקבות מכירת נכסים, ויתר 2.7 המיליארדים נמחקו.

בפיקוח על הבנקים מסבירים כי להבדיל מחובות צרכניים שמנוהלים ע"פ רוב בצורה אחידה ע"פ מודלים מובנים, לחובות עסקיים בסכומים מהותיים מאפיינים שונים ולכן נדרש בהם טיפול פרטני ומיוחד.

בין ההוראות המוגדרות בטיוטה, מחייב הפיקוח על הבנקים להקים פונקציה ייעודית לטיפול בחובות בקשיים תוך הסדרת המעמד, העצמאות והמשאבים של אותה הפונקציה. בפיקוח על בנקים רוצים שהבנקים יתבססו על סממנים איכותיים בזיהוי חובות בקשיים.

מפחיתים את הסיכון

באשר להוראות הנוגעות לאחר הזיהוי כי מדובר בחוב בעייתי, על פי הטיוטה הבנקים יצטרכו לשלב שיקולים שונים בעת בחירת אסטרטגיה מתאימה לטיפול בלווה (למשל שיקום כעסק חי או גביית החוב) וכן לשלב שיקולים שאינם כלכליים בהליך הגבייה, כגון שיקולי הוגנות, מוניטין, סביבה ועוד. אם בסופו של דבר התקבלה החלטה על ויתור על החוב, יש לעשות זאת רק לאחר קבלת חוות דעת עצמאית של מנהל הסיכונים וכך יש לעשות גם במסגרת החלטה על אישור אשראי נוסף בסכומים מהותיים. לבסוף, יש בהוראות החדשות כדי להסדיר תהליך הפקת לקחים במקרה של כשל.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "טיוטת הוראה זו מהווה נדבך נוסף בתהליכי שיפור ניהול הסדרי החוב של הלווים הגדולים כחלק בלתי נפרד מניהול סיכוני האשראי בתאגיד הבנקאי. טיוטת ההוראה מחדדת את החשיבות הרבה שמייחס הפיקוח לטיפול הולם של התאגיד הבנקאי בחובות, הן בכשלי אשראי בסכומים מהותיים בהם עוסקת הוראה זו והן בהליכי גביית חובות ממשקי בית ועסקים קטנים שבעניינם פרסם הפיקוח הוראה ייעודית נפרדת".

גילוי מלא. אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם בחברת גלובס פבלישר עיתונות - הבעלים של עיתון גלובס

צרו איתנו קשר *5988