גם העצמאים זקוקים לרשת ביטחון

הגיע הזמן להפסיק את האפליה הממושכת של עצמאים בכל הנוגע לתשלום דמי אבטלה

שכיר, שהפך למובטל עקב פיטוריו, זכאי כיום לקבל דמי אבטלה בגין 50 עד 175 יום (בהתאם לגילו ומצבו המשפחתי) וזאת החל מיום פיטוריו. ואילו עצמאי שעסקו כשל, אין לו כל אפשרות להיות "מפוטר" והוא אינו זכאי כלל לדמי אבטלה.

לאחרונה, נקבע כי מובטל המקבל דמי אבטלה (שכיר שפוטר) ופתח עסק עצמאי ובתוך 24 חודשים כשל העסק ונסגר, לא יאבד את זכותו לקבלת דמי האבטלה שהיה זכאי להם קודם שפתח את העסק, גם אם עברו למעלה מ-12 חודשים מיום פיטוריו. חקיקה זו, הינה צעד ראשון בעידוד יזמות עסקית, ללא פגיעה בזכות הבסיסית להיות מבוטח ולקבל דמי אבטלה.

הגיע הזמן להפסיק את האפליה הממושכת והבלתי מוצדקת של עצמאים בכל הנוגע לתשלום דמי אבטלה. בעלי עסקים קטנים, בינוניים וגדולים מהווים מנוף כלכלי חשוב, והעצמאים משלמים סכומים רבים כדמי ביטוח לאומי בהתאם להכנסתם. יש להשוות את הזכויות לביטחון כלכלי בעת משבר או בעת מצוקה בין עובד שכיר, לבין יזם שניהל עסק, העסיק לעיתים עובדים ולקח סיכונים כלכליים ותפעוליים.

יש לקבוע בהקדם קריטריונים ראויים המגדירים מי ייחשב כעצמאי הזכאי לדמי אבטלה בעת סגירת עסקו. גובה דמי האבטלה ראוי שייקבע על-פי בסיס ההכנסה בגינה שילם דמי ביטוח בעת שהיה עצמאי. פרק הזמן המינימאלי שיקנה לעצמאי זכות לקבלת דמי אבטלה יהיה זהה לתקופת האכשרה שיוצרת לשכיר זכאות דומה, בתקופה זו יצטרך להוכיח בעל העסק ששילם דמי ביטוח התואמים להכנסותיו.

סוגיית ההגדרה המדויקת של סגירת עסק לעניין הזכאות דמי האבטלה אף היא צריכה להיקבע ומן הראוי שתהיה זהה למועד שבו הפסיקו להיות תזרימי הכנסה לעסק ולא המועד בו נסגר כלפי הרשויות. זאת מאחר שעסק בהליכי סגירה סובל מהוצאות רבות גם אחרי שפסקו התקבולים.

בעל עסק ששילם במשך שנים דמי ביטוח בסכומים גבוהים חודש בחודשו כ"מס נוסף" למוסד לביטוח לאומי, זכאי יהיה לתקופה מוגבלת לגב כלכלי שיאפשר לו להיבנות מחדש להגן על משפחתו. אין, ואסור שיהיה, הבדל בין זכויות השכיר לזכויות העצמאי בהגנה בסיסית זו.

חוק הביטוח הלאומי, שהינו חוק סוציאלי לכאורה, חייב להבטיח זאת. הניסיונות, ליצור מצגי אימה, כאילו מדובר בעלות שנתית של מאות מיליונים והחשש ההיסטרי לניסיונות תרמית בקבלת דמי אבטלה על-ידי עצמאים, אסור שיחבלו בחקיקה המתחייבת שתבטיח שיוויון והגנה סוציאלית לבעלי עסקים במצוקה, בעיקר בימים אלה של משבר כלכלי.

יש לבצע חקיקה מהירה ורטרואקטיבית החל מינואר 2009 שתכיר בחלק מדמי הביטוח המשולמים כיום על-ידי עצמאים, כביטוח אבטלה שיהווה מקור מימון לביצוע תשלומי אבטלה למי שסגר את עסקו. הכפלת התקרות של תשלום דמי הביטוח שתקפה החל מהחודש האחרון ויצרה עלויות גבוהות במיוחד לעצמאים, מן הראוי שחלקה יוקדש לנושא זה ואין צורך בהפרשה ספציפית נוספת.

תשלום דמי אבטלה לעצמאים צריך להיות שווה לתשלום לו זכאים השכירים, ואסור שחסמים כלשהם יפגעו במימוש מהיר של זכויות אלה. עשרות אלפי עצמאים בישראל ממתינים לרשת ביטחון בדומה לזו של השכירים, והגיע הזמן שקובעי המדיניות יהיו אמיצים ויכריעו בסוגיה.

הכותבת הינה סגנית נשיא לשכת רואח החשבון בישראל ובעלת משרד רו"ח שטרק את שטרק

צרו איתנו קשר *5988