הבנק הבינלאומי מסכם רבעון עם רווח של 164 מיליון שקל

התשואה על ההון ברבעון רשמה זינוק ל-11%, לעומת תשואה של 0.7% בלבד ברבעון המקביל אשתקד ■ הלימות הון הליבה בסוף הרבעון עמדה על 9.33%

הבנק הבינלאומי מסכם הבוקר (ד') את הרבעון השלישי של השנה עם רווח נקי של 164 מיליון שקל לעומת רווח זעום בהרבה של 10 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2011. התשואה על ההון ברבעון רשמה זינוק ל-11% לעומת תשואה של 0.7% בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

עוד עולה מהדוחות כי סך האשראי לציבור הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-66.19 מיליארד שקל לעומת 64.97 מיליארד שקל בסוף הרבעון השלישי אשתקד. סך פקדונות הציבור רשם עלייה ל-83.77 מיליארד שקל לעומת 81.38 מיליארד שקל.

הכנסות מריבית וההכנסות שאינן מריבית הסתכמו ברבעון החולף ב-634 מיליון שקל, עלייה של 77.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחי המימון נובע הן מגידול בפעילות והן מקיטון בהפרשות לירידת ערך מניות ואג"ח שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מעמלות הסתכמו ב-335 מיליון שקל, ירידה של 6.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הלימות ההון בבנק שבשליטת צדיק בינו עמדה בסוף הרבעון החולף על 14.19% לעומת 12.69% בסוף הרבעון המקביל, והלימות הון הליבה הסתכמה ב-9.33% לעומת 8.18%.

מנכ"ל הבנק סמדר ברבר-צדיק ציינה עם פרסום התוצאות הכספיות כי "קבוצת הבינלאומי ממשיכה להציג איתנות פיננסית הניכרת, בין היתר, ביחס הון הליבה הגבוה מבין הבנקים הגדולים, ביחסי נזילות גבוהים, ובשיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי נמוך לאורך זמן שמעיד על איכות תיק האשראי של הבנק . בנוסף מציגה הקבוצה גידול בפעילות שניכר, בין היתר, בגידול ברווחי המימון ובצמיחה בהיקף פקדונות הציבור. כל אלה, יחד עם שליטה טובה ברמת ההוצאות, מביאים לשיפור בריווחיות הקבוצה".

צרו איתנו קשר *5988