הקורונה הובילה לקיטון בהכנסות ובכרטיסי האשראי הפעילים של מקס - והרווח הרבעוני צנח ב-77%

חברת כרטיסי האשראי דיווחה כי הרווח הנקי שלה ברבעון השני הסתכם ב-11 מיליון שקל • מספר כרטיסי האשראי הפעילים של מקס הצטמצם, מיותר מ-2.18 מיליון כרטיסים בסוף 2019 לפחות מ-2.14 מיליון כרטיסים בסוף יוני 2020

רון פאינרו / צילום: שלומי יוסף, גלובס
רון פאינרו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

משבר הקורונה ממשיך לתת את אותותיו על חברת כרטיסי האשראי מקס, שבניהול רון פאינרו ושבשליטת קרן ההשקעות הזרה ורבורג פינקוס, כשהיא מציגה ירידה מתחילת השנה במספר הכרטיסים הפעילים שלה. היום הודיעה החברה כי הרווח הנקי שרשמה ברבעון השני השנה הסתכם ב-11 מיליון שקל - קיטון חד של כ-77% ביחס לרווח של 47 מיליון שקל שרשמה החברה ברבעון השני אשתקד. נציין כי החברה מוחזקת בנוסף לורבורג פינקוס (71%) גם על ידי מנורה מבטחים (10%), כלל ביטוח (10%) ואלייד (5%), כשיתרת המניות בידי מנהלים בקבוצה.

"השפעת הגל הראשון ניכרת בדוחות"

על פניו מקס מציגה שיפור בתוצאותיה במחצית הראשונה ביחס למחצית המקבילה אשתקד. זאת משום שהשורה התחתונה מציגה גידול מרווח של כ-37 מיליון שקל במחצית הראשונה ב-2019 ל-58 מיליון שקל במחצית הראשונה השנה. אלא שהמציאות העסקית היא הפוכה ולא מעידה על שיפור, כשמקס כמו מתחרותיה בענפי הפיננסים השונים נאבקת באתגרי משבר הקורונה.

כך, במחצית הראשונה אשתקד הייתה לחברה הוצאה חד פעמית בגין מענק לעובדים ששולם אגב ההיפרדות מבנק לאומי, והשינוי מלאומי קארד למקס, ושבנטרולו החברה רשמה רווח של 75 מיליון שקל במחצית הראשונה ב-2019. מנגד, ברבעון הראשון השנה נהנתה מקס מרווח חד פעמי של 47 מיליון שקל שנבע מסגירת פרשת השותפות שלה עם שופרסל במועדון "שופרסל פיננסים". ללא רווח חד פעמי זה החברה חתמה את הרבעון הראשון השנה באיזון (ללא רווח וללא הפסד) כך שהרווח הנקי "האמיתי" במחצית הראשונה השנה עומד על 11 מיליון שקל - ומהווה צניחה של כ-85% ביחס למחצית המקבילה אשתקד.

לדברי המנכ"ל רון פאינרו, "השפעת הגל הראשון של משבר הקורונה ניכרת היטב בדוחות הרבעון השני, בו ראינו ירידה בצריכה הפרטית ושינוי משמעותי בסל הקניות של הישראליים", כאשר "בחודשים יוני-יולי אנו רואים התאוששות יפה והמחזורים המקומיים מתחילים לחזור לרמה שהכרנו", תוך שהוסיף כי " תשקיע יותר ויותר במעבר מלא לתשלומים דיגיטליים ובכלל זה השקת שירותי תשלום נוספים גם באון ליין". עוד מסר פאינרו כי "ברבעון השני ראינו ירידה בביקוש לאשראי צרכני לעומת עלייה בביקוש לאשראי עסקי, בדגש על עסקים קטנים. בחודשי יולי ואוגוסט, כבר ניכרת עליה בביקוש לאשראי צרכני והחברה הכפילה את היקף העמדות האשראי לציבור לחודש מאי".

ההרעה בתוצאות החברה הייתה צפויה והיא החלה כבר בשורה העליונה כשההכנסות של החברה קטנו ב-15% ברבעון השני ובכ-8% במחצית הראשונה כולה. הקיטון בהכנסות קרה בשל ירידה חדה יותר בהכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי, שספגו מכה מהסגר הכלכלי במשק כמו גם מעצירת התיירות הנכנסת ובעיקר היוצאת. מול זאת רשמה החברה גידול בהכנסות ריבית הן ברבעון והן במחצית, בשל שינוי בתמהיל ההלוואות - כלומר מעבר ליותר הלוואות לכל מטרה ובריבית גבוהה יותר - ובשל גידול בהלוואות לבתי עסק.

למול זאת החברה רשמה גידול בהוצאות הכוללות שלה למרות ירידה בהוצאות התפעוליות, הנהלה וכלליות, מכירות ואחרות, וזאת בגלל גידול ניכר בהוצאות בגין הפסדי אשראי. כך, לאחר שברבעון הראשון השנה רשמה החברה הוצאות בגין הפסדי אשראי בהיקף של 70 מיליון שקל לעומת 31 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הרי שבסיכום המחצית הראשונה כולה מדובר על הוצאות בהיקף כולל של כ-127 מיליון שקל, לעומת סך של כ-62 מיליון שקל במחצית הראשונה ב-2019. כלומר, הגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון השני היה מתון מזה שנרשם ברבעון הראשון השנה.

עוד מפרטת החברה כי הגידול האמור קרה בעיקר בשל גידול בהפרשה הקבוצתית. עוד מפרטת החברה בדוחותיה כי שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי במחצית הראשונה השנה עמד על 1.49% במונחים שנתיים לעומת 0.95% במחצית המקבילה אשתקד ו-1.06% בכל שנת 2019. אגב זאת מציינים בחברה כי על פי מבחני רגישות שביצעו אפשר והשיעור השנה יגדל מ-1.49% כאמור ל-1.85%.

מחזור העסקאות ירד ב-18% ברבעון

נציין כי יתרת האשראי לאנשים פרטיים קטנה 5.6 מיליארד שקל בסוף 2019 לכ-5.23 מיליארד שקל בסוף המחצית - דבר שמעיד על שינוי כיוון בהעמדת אשראי חדש, בעיצומו של משבר שהצריך רבים במשק לקחת אשראי. בחברה ציינו עוד כי "שיעור הריבית הממוצעת בגין אשראי צרכני בסוף יוני 2020 עמד על 7.8%, בדומה לשיעור הריבית בסוף 2019 ולעומת 7.6% בסוף יוני 2019". תיק האשראי לעסקים עדיין קטן, הגם שצומח, ועומד על 409 מיליון שקל.

כאמור, בששת החודשים הראשונים של השנה קטן מספר הכרטיסים הפעילים של החברה מיותר מ-2.18 מיליון בסוף 2019 לפחות מ-2.14 מיליון כרטיסים. מחזור העסקאות שבוצע באמצעות הכרטיסים הללו קטן ברבעון השני השנה מכמעט 21.5 מיליארד שקל ברבעון השני ב-2019 לכ-17.5 מיליארד שקל - ירידה של כ-18.5%. במחצית הראשונה כולה קטן מחזור העסקאות שבוצע באמצעות כרטיסי החברה בכ-10.9% לסך של כ-37.4 מיליארד שקל.

כמו כן החברה מדווחת כי כתוצאה ממשבר הקורונה "חוותה החל מאמצע חודש מרץ ועד סוף חודש אפריל 2020 קיטון של כ-30%-40% במחזורי ההנפקה והסליקה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד", כאשר "עיקר הקיטון נבע מקיטון הפעילות בענפי התעופה ותיירות, פנאי ובידור, לרבות מסעדות ובתי קפה, והלבשה והנעלה". עוד מספרים במקס כי "בחודש מאי, עם ההקלות המשמעותיות בהנחיות הממשלה ומשרד הבריאות, ניכרה התאוששות מהירה אך עדיין חל קיטון מסוים במחזורי ההנפקה של החברה לעומת שנה קודמת, כאשר בולטת הירידה החדה בעסקאות חו"ל (תיירות, שמניבה הכנסות ניכרות לכל חברות כרטיסי האשראי, ר"ש)".

"בסך הכל", ממשיכים ואומרים במקס, "ברבעון הראשון של שנת 2020 ,מחזור ההנפקה ירד בכ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד" כש"ברבעון השני של שנת 2020 מחזור ההנפקה ירד בכ-18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד". בחברה הסבירו כי "הקיטון בהיקפי הפעילות הוביל לירידה בהכנסות החברה מעמלה צולבת, עמלת סליקה ומעמלות עסקאות חו"ל החל מחודש מרץ 2020", כאשר "בנוסף, בתקופת המשבר חל קיטון במתן הלוואות לכל מטרה על ידי החברה כתוצאה משילוב של קיטון בביקוש בעקבות הירידה בפעילות הכלכלית במשק והירידה בצריכה הפרטית הנלווית אליה, מחד, והתאמת מדיניות ניהול הסיכון של החברה, מאידך". כלומר, מקס שמה רגל על דוושת הברקס במתן אשראי חדש בעקבות המשבר והאי-ודאות שנוצרה בעקבותיו.

כמו כן החברה מגלה כי "היקף הלקוחות הפרטיים שפנו בבקשה לפריסה מחדש של תנאי האשראי הינו נמוך והיקף החובות שנפרסו ליום 30 ביוני 2020", כאשר לסוף הרבעון השני השנה נדחו ונפרסו מחדש חובות מסחריים בסך של כ-114 מיליון שקל". לצד זאת החברה רושמת השנה גידול ניכר בהוצאות בגין הפסדי אשראי, כמו יתר נותני האשראי במשק.

בדוחותיה אומרת מקס כי היא מתנגדת לבקשת הבנקים הגדולים לאומי והפועלים מהאוצר לדחות או לשנות את הוראות חוק שטרום שלפיהן עליהם להקטין את מסגרות כרטיסי אשראי של לקוחותיהם ב-50% בממוצע. "אם תתקבל בקשה זו", טוענים במקס, זה ישפיע "באופן מהותי על יכולתה להתחרות ולצמוח בתחום האשראי". כמו כן, ביחס לסוכנות הביטוח שאושרה למקס, ושעוררה תרעומת רבה אצל סוכני הביטוח, מציינים דוחות מקס כי "הסוכנות החלה בשיווק פוליסות ביטוח רכב (מקיף וחובה) בחודש יולי 2020 ,בשיתוף עם חברת AIG ישראל".

צרו איתנו קשר *5988