קלאב הוטל לוטרקי של קווינקו וקלאב הוטל רוכשת 51% בקזינו בלגרד תמורת 42 מיליון אירו

לאחר השלמת הרכישה תחזיק החברה 90% בקזינו בלגרד

קווינקו הודיעה היום (ג') כי קלאב הוטל לוטארקי, הנמצאת בבעלותה החלקית בעקיפין של QLI החברה הבת ושל קלאב הוטל שבשליטת משה בובליל, הודיעה לה כי היא חתמה על הסכם עם חברת קזינו אוסטריה ותרכוש ממנה 51% מהמניות בחברה המפעילה קזינו בבלגרד, Casino Beograd, ב-42 מיליון אירו.

עם השלמת העסקה (לא יאוחר מסוף יוני), קלאב הוטל לוטראקי תגדיל אחזקותיה בקזינו ביאוגרד מ-39% ל-90%, וכתוצאה, אחזקותיה העקיפות של קווינקו בקזינו ביאוגרד יגדלו מ-13.3% ל-30.7%.

מחיר הרכישה ישולם בשני חלקים - הסכום הראשון, 8.4 מיליון אירו, ישולם עם השלמת רכישת המניות, והחלק השני, 33.6 מיליון אירו, ישולם במועד שלא יאוחר מ-6 חודשים לאחר השלת העסקה.

כדי להבטיח את התשלום של השני, קלאב הוטל לוטראקי הסכימה להעניק לקזינו אוסטריה בסגירת העסקה שעבוד ראשון ל-60% ממניות קזינו ביאוגרד (המשקפים שני שלישים מאחזקותיה של קלאב הוטל לוטראקי בקזינו נכון לסגירת העסקה). השעבוד יוסר עם העברת הכספים בתשלום השני. השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בקבלת אישור מרגולטורים סרביים מסויימים.

בנוסף, קזינו אוסטריה (באמצעות חברת אחזקות בינלאומיות בקזינו אוסטריה, המסונפת אליה), העניקה לקלאב הוטל לוטארקי אופציה לרכוש (קרי, אופציית Call) כ-50% או 75% מגראנד קזינו בריסל, המשמש כחברה בת של חברת אחזקות בינלאומיות בקזינו אוסטריה. זאת, באמצעות תשלום השווה ל-50% או 87.5% מהשקעתה של חברת האחזקות בקזינו. האופציה תפוג ב-10 במארס ומימושה כפוף להשלמת עסקת ביאוגרד.

כמו כן, חברת וזאנטה הולדינגס, החברה הבת (50%) של קווינקו, הודיעה שהיא קיבלה הצעה סופית מחברת האחזקות, לפיה לאחרונה תוקנה אופציית רכש (CALL) לרכוש את Powerbook ספרד, חברה הנשלטת על-ידי וזאנטה והחברה האם של קלאב הוטל לוטראקי. וזאנטה תקל אופציית מכר (PUT) למכור לקזינו אוסטריה אינטרנשיונל לרכוש 11.7% מהון מניותיה של Powerbook.

השלמת העסקה כפופה להשלמת רכישת ביאוגרד. מחיר המימוש של אופציית הרכש הוא 54.9 מיליון אירו והמימוש של אופציית המכר - 49.5 מיליון אירו. ההצעה תפוג אם וזאנטה לא תקבל אותה עד תום ינואר.

צרו איתנו קשר *5988