עמוד הביתדעותניר הורנשטיין

דעות

ניר הורנשטיין

ניר הורנשטיין

61דעות
18טוקבקים
0עוקבים
77,485צפיות

אופציה ייחודית או מכר בתחפושת?
אופציה ייחודית או מכר בתחפושת?
ביום 9.3.2017, ערב חג הפורים, ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין בסוגיה האם הסכם שנוסח כאופציה ייחודית במקרקעין הינו למעשה הסכם ... המשך
לך תוכיח שאין לך דירה
לך תוכיח שאין לך דירה
כידוע, החל מיום 1.1.2014 הוגבל הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה ביחס לתושבי חוץ. בעוד שביחס לתושבי ישראל נבחנת השאלה האם הדי... המשך
אנומליה בחוק דירה 3
אנומליה בחוק דירה 3
  אנומליה נסתרת, הקיימת בחוק שעניינו מס ריבוי דירות, עתידה לגרום להפרשי מס גדולים בין נישומים שונים, גם כאשר הערך הכלכלי המו... המשך
מס ריבוי דירות כבר כאן והמדינה עתידה להפסיד מיסים
מס ריבוי דירות כבר כאן והמדינה עתידה להפסיד מיסים הסיבה לכך נובעת מכך שלא מעט בעלי דירות העבירו או עתידים להעביר דירות במתנה לילדיהם
מס ריבוי דירות הפך לעובדה מוגמרת. מנגנון מורכב ומסורבל נחקק על מנת להטיל מס על מי ששיעור בעלותו בדירות המגורים שונות עולה על 249%.... המשך
לעיתים שליש הוא יותר מדי
לעיתים שליש הוא יותר מדי
בעקבות התיקונים בחוק מיסוי מקרקעין בשנים האחרונות רווחת הדעה בציבור כי החזקה של חלק בדירה שאינו עולה על שליש, וזאת בנוסף לדירה אחר... המשך
לעיתים שליש הוא יותר מדי
לעיתים שליש הוא יותר מדי
בעקבות התיקונים בחוק מיסוי מקרקעין בשנים האחרונות רווחת הדעה בציבור כי החזקה של חלק בדירה שאינו עולה על שליש, וזאת בנוסף לדירה אחר... המשך
גם הסכמה כללית עלולה להיחשב כמכירה
ריבית כהוצאה מוכרת במס שבח
ריבית כהוצאה מוכרת במס שבח מאחר שהריבית נצברה בתקופה שבה המבנים טרם החלו להניב הכנסה, לא ניתן היה לנכות אותם כנגד דמי השכירות או ההכנסה העסקית השוטפת והם נזקפו לשווי הנכס
מס השבח מוטל על הרווח הריאלי ממכירת מקרקעין בישראל. על מנת להגיע לרווח הריאלי מכיר החוק בעלויות השונות שהוצאו לצורך רכישת המקרקעין... המשך
מכירת שתי דירות מגורים בפטור ממס
מכירת שתי דירות מגורים בפטור ממס התכלית העומדת בבסיס הסעיף הינה לאפשר לתושבי ישראל למכור שתי דירות קטנות ולרכוש תחתן דירה אחת גדולה – לצורך שיפור דיור
החל מיום 1.1.2014 (תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין) חל הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים, אך ורק למי שהינו בעל דירת מגורים יחידה (וכן ב... המשך
מקבץ דיור כאיגוד מקרקעין
מקבץ דיור כאיגוד מקרקעין מאחר שהעוררת הגישה הודעה לפי סעיף 16(ג) לחוק מיסוי מקרקעין במסגרתה מסרה פרטים על המכירה ועל החברה שבה בוצע דילול, נקבע כי אין מקום להטלת קנסות
לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אנקום גרופ (ו"ע 9105/11), במסגרתו נבחנה השאלה האם הקצאת מניות בחברה שהינ... המשך
הדרת קרובים במס שבח
הדרת קרובים במס שבח ההנחה לפיה כל עסקה בין קרובי משפחה הינה מלאכותית הינה הנחה שגויה, ובלתי ראויה במדינה דמוקרטית המכירה בזכויות הפרט, חופש הקניין וחזקת החפות ■ מדריך ומחשבון מס שבח
חוק מיסוי מקרקעין קובע הוראה קשה לפיה הזכות לחישוב מס לינארי מוטב במכירת דירת מגורים נשללת, מקום בו המכירה מתבצעת בין קרובי משפחה.... המשך
שלילת פטור ממס במתנה בין אחים
שלילת פטור ממס במתנה בין אחים החלטת המיסוי מחמירה מדי - ראוי היה לנקוט בפרשנות מקילה המרחיבה את תחולת הפטור גם ביחס לזכויות שמקורן בהורה או הורי הורה, אף אם לא התקבלו ממנוט במישרין
סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין פוטר ממס שבח מתנות מקרקעין בין קרובים. בעקבות תיקון מס' 76 לחוק, החל מיום 1.8.2013 נשללה האפשרות לפטור ... המשך
בין דירה יחידה לדירה של חברה
בין דירה יחידה לדירה של חברה הסעיף אינו רלוונטי ביחס להיבטי מס רכישה, ולא ישלול את מדרגות מס הרכישה המוטבות ברכישת דירת מגורים יחידה ■ מדריך ומחשבון מס שבח
החל מתחילת שנת 2014, פטור מלא ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים מזכה, מוענק אך ורק אם המוכר הוא בעל דירת מגורים יחידה. הפטור שחל בעבר,... המשך
מס רכישה בפירוק חברה
מס רכישה בפירוק חברה יש להבחין בין זכויות החכירה והבעלות גם בעת הפירוק, וזאת על אף שזכויות אלה התמזגו קודם לכן ■ מדריך וחישוב מס רכישה
במקרים בהם מוחזקים מקרקעין על ידי חברה שמניותיה מוחזקות על ידי יחידים, מכירת המקרקעין עשויה להוביל למס גבוה, כאשר הכוונה היא לחלק ... המשך
אנמוליה במיסוי על יחידים
אנמוליה במיסוי על יחידים נישומים שונים, המחזיקים באותו נכס עצמו, מחוייבים בשיעורי מס שונים בתכלית גם אם נסיבות הרכישה המקוריות דומות ■ מדריך ומחשבון מס שבח
אחת האנומליות במיסוי נדל"ן הינה שיעור מס השבח החל על יחידים. בעוד שהשיעור הכללי עומד על 25% החל מיום 1.1.2012, הרי שביחס לנכסי נדל... המשך
הצג דעות נוספות
צרו איתנו קשר *5988