פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,26812.3%
חיפושי נפט וגז41511307,3002,0793.5%
השקעה ואחזקות171021485,9351,6902.9%
תעשיה1818296521,9736,25810.6%
נדלן ובינוי36343710758,46016,65128.3%
מסחר ושרותים2120347526,1867,45812.7%
ביטוח2500710,4092,9655.0%
בנקים0630950,94414,51024.6%
סה"כ מניות והמירים98111666875304,65786,772100.0%

דירוגים נוספים