פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,4146.2%
חיפושי נפט וגז131293440,73911,8369.8%
השקעה ואחזקות917184416,8404,8924.1%
תעשיה2118266528,7268,3466.9%
נדלן ובינוי21503110286,40525,10320.8%
מסחר ושרותים2827227753,14415,44012.8%
ביטוח2500720,2145,8734.9%
בנקים26008143,01641,55034.5%
סה"כ מניות והמירים96138637871618,000179,547100.0%

דירוגים נוספים