פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,0811.8%
חיפושי נפט וגז185730167,88746,58411.5%
השקעה ואחזקות31484370,21219,4824.8%
תעשיה4513765154,36842,83210.6%
נדלן ובינוי741515104332,43492,24022.9%
מסחר ושרותים6311478207,23757,50214.3%
ביטוח7000774,90120,7835.2%
בנקים80008421,422116,93229.0%
סה"כ מניות והמירים246515728691,453,980403,435100.0%

דירוגים נוספים